Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki-sztuki plastyczne 3105-WDHSCW
Reguły punktacji przedmiotu

D-BWZ - Studenci, Obcokrajowcy, Erasmus, krótkoterminowi
DM-HS - Historia sztuki, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-MISH - MISH, studia stacjonarne, jednolite magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
D-BWZ
Studenci, Obcokrajowcy, Erasmus, krótkoterminowi
DM-HS
Historia sztuki, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-MISH
MISH, studia stacjonarne, jednolite magisterskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(2006L - ...)
10
(2006 - ...)
1
(2005L - 2005L)
1
(2005L - 2005L)
UW ogólnouniwersyteckie
0000-OGUN
1
(2006 - 2006)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)