Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języków regionu - rosyjski A2 3224-DNJRRA2-IIst
Reguły punktacji przedmiotu

NW1-SSW-KUESW - Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
NW2-SSW-KUESW - Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego
S1-KUESW - Studia kulturoznawcze Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-KUESW - Studia kulturoznawcze Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-SSW-KUESW - Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
NW1-SSW-KUESW
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
NW2-SSW-KUESW
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego
S1-KUESW
Studia kulturoznawcze Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-KUESW
Studia kulturoznawcze Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-SSW-KUESW
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, drugiego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(2019Z - ...)
4.5
(2012Z - ...)
4.5
(2012Z - ...)
4.5
(2012Z - ...)
4.5
(2012Z - ...)
4.5
(2012Z - ...)
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)