Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języków etnicznych regionu: język rosyjski - poziom A2 3224-DPNRA2
Reguły punktacji przedmiotu

DU-KU-ESW - Studia kulturoznawcze Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, drugiego stopnia
DZ-KU-ESW - Studia kulturoznawcze Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, pierwszego stopnia
NW1-SSW-KUESW - Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
NW2-SSW-KUESW - Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego
S1-KUESW - Studia kulturoznawcze Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-SSW-KUESW - Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-KUESW - Studia kulturoznawcze Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-SSW-KUESW - Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, drugiego stopnia
WU-KU-ESW - Studia kulturoznawcze Europy Środkowo-Wschodniej, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia
WZ-KU-ESW - Studia kulturoznawcze Europy Środkowo-Wschodniej, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
ZZ-KU-ESW - Studia kulturoznawcze Europy Środkowo-Wschodnie, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-KU-ESW
Studia kulturoznawcze Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, drugiego stopnia
DZ-KU-ESW
Studia kulturoznawcze Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, pierwszego stopnia
NW1-SSW-KUESW
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
NW2-SSW-KUESW
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego
S1-KUESW
Studia kulturoznawcze Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-SSW-KUESW
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-KUESW
Studia kulturoznawcze Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-SSW-KUESW
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, drugiego stopnia
WU-KU-ESW
Studia kulturoznawcze Europy Środkowo-Wschodniej, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia
WZ-KU-ESW
Studia kulturoznawcze Europy Środkowo-Wschodniej, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
ZZ-KU-ESW
Studia kulturoznawcze Europy Środkowo-Wschodnie, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(2012Z - 2015L)
3
(2016Z - ...)
3
(2010Z - 2011L)
4.5
(2012Z - 2012L)
2
(2010Z - 2011L)
2
(2012Z - 2013L)
4.5
(2012Z - 2015L)
4.5
(2012Z - 2015L)
4.5
(2012Z - 2015L)
3
(2011Z - 2015L)
4.5
(2012Z - 2015L)
4.5
(2012Z - 2015L)
3
(2010Z - 2011L)
2
(2010Z - 2011L)
2
(2012Z - 2012L)
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)