Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego 3302-PN2-L
Reguły punktacji przedmiotu

NW1-FLKU - Studia filologiczno-kulturoznawcze, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
S1-FLKU - Studia filologiczno-kulturoznawcze, stacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
NW1-FLKU
Studia filologiczno-kulturoznawcze, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
S1-FLKU
Studia filologiczno-kulturoznawcze, stacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(2012 - 2017)
10
(2018 - ...)
6
(2013 - ...)
6
(2013 - ...)
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)