Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka francuskiego - Gramatyka stosowana Ip 3304-1DP1O-PNGS-016
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(2017 - 2018)
3
(2019Z - 2019Z)
5
(2019L - 2019L)
3
(2020Z - 2020Z)
3
(2021Z - 2021Z)
5
(2021L - ...)
Przedmioty obowiązkowe dla studiów I stopnia
3304-OBW1-IR
1
(2018 - ...)
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)