Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziobak prozy: współczesny reportaż latynoamerykański 3305-DPWRL-01W
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(2022 - ...)
Przedmioty obieralne 1-go stopnia, sekcji hiszpańskiej
3305-WYB-H-1
1
(2022 - ...)
Przedmioty wymagań 1 stopnia hispanistyki stosowanej
3305-HST-1
1
(2022 - ...)
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)