Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europejski kanon filmowy. Kinematografia na tle dziejów kultury 4003-116-EKF
Reguły punktacji przedmiotu

NW1-EUSE - Europeistyka – studia europejskie, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
S1-EUSE - Europeistyka – studia europejskie, stacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
NW1-EUSE
Europeistyka – studia europejskie, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
S1-EUSE
Europeistyka – studia europejskie, stacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(2013 - 2013)
2
(2014 - ...)
2
(2014 - 2014)
2
(2014 - 2014)
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)