Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka zagraniczna Polski 4003-EU-L36-PZP
Reguły punktacji przedmiotu

DU-EU-CE - Europeistyka, CE, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-EUSE - Europeistyka – studia europejskie, stacjonarne, drugiego stopnia
WU-EU-CE - Europeistyka, CE, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-EU-CE
Europeistyka, CE, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-EUSE
Europeistyka – studia europejskie, stacjonarne, drugiego stopnia
WU-EU-CE
Europeistyka, CE, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4
(2011 - 2021)
3
(2022 - ...)
4
(2012L - 2021)
4
(2011 - 2021)
4
(2012L - 2021)
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)