Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom zaawansowany, profil ekonomiczny 4024-ANGEC1
Reguły punktacji przedmiotu

DM-EK - Ekonomia, stacjonarne, jednolite magisterskie
WM-EK - Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), jednolite magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-EK
Ekonomia, stacjonarne, jednolite magisterskie
WM-EK
Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), jednolite magisterskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(2005 - ...)
3
(1976 - 2004)
3
(1976 - 2004)
UW lektoraty
0000-LEK
2
(2005 - 2005)
2
(2006 - 2006)
2
(2007 - 2007)
2
(2008 - 2008)
2
(2009 - 2009)
2
(2010 - 2010)
2
(2011 - 2011)
2
(2012 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)