Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i historia Stanów Zjednoczonych 2 4101-4SKHSZO
Reguły punktacji przedmiotu

DZ-FL-NKJA - Filologia, nauczanie języka angielskiego, stacjonarne, pierwszego stopnia
WZ-FL-NKJA - Filologia, nauczanie języka angielskiego, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DZ-FL-NKJA
Filologia, nauczanie języka angielskiego, stacjonarne, pierwszego stopnia
WZ-FL-NKJA
Filologia, nauczanie języka angielskiego, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
*
(2007L - 2007L)
3
(2008L - 2008L)
5
(2009 - 2012)
2.5
(2013L - ...)
2
(2006L - 2006L)
2
(2006L - 2006L)
*
(2007L - 2007L)
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)