Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mass Media History I (Historia Mass Mediów I) 4219-SD056
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(2013 - 2013)
6
(2017 - 2019)
5
(2020 - ...)
OSA przedmioty humanistyczne
4219-H
1
(2020 - ...)
OSA przedmioty obieralne
4219-OB
1
(2013 - 2013)
1
(2017 - ...)
OSA przedmioty obieralne (koszyk 1)
4219-OB1
1
(2013 - 2013)
1
(2017 - 2019)
OSA przedmioty obieralne (koszyk 2)
4219-OB2
1
(2013 - 2013)
1
(2017 - 2019)
OSA przedmioty społeczne
4219-S
1
(2020 - ...)
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)