Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Academic Writing I (Pisanie tekstów akademickich I) 4219-ZP001
Reguły punktacji przedmiotu

S1-AM-USA - Studia amerykanistyczne, kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych, stacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-AM-USA
Studia amerykanistyczne, kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych, stacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(2011 - 2011)
3
(2012 - 2015)
4
(2016 - 2017)
5
(2018 - ...)
3
(2012 - 2015)
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)