Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
powiększ
zobacz plan zajęć

Szczegółowe informacje o rejestracji

Przedmiot: Teoria społeczeństwa i problemów społecznych
przyjętych: 98
spodziewanych: 130
Cykl dydaktyczny: Semestr zimowy 2017/18
Opisu przedmiotu, zasad zaliczania i innych informacji szukaj na stronie przedmiotu.

Aktualny stan oraz możliwe akcje

Aktualny tryb rejestracji: Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy"
Status rejestracji przedmiotu: Studenci mogą składać prośby o zarejestrowanie (mogą też je wycofywać i wyrejestrowywać się).
Rejestracja dedykowana: TAK - niektóre (lub wszystkie) grupy są przeznaczone dla studentów określonych programów/etapów lub określonej płci.
Czy giełda włączona: NIE - wymiana grup nie jest dozwolona.
Stan zapełnienia grup:
98/125 (zarejestrowanych/limit)
Czy podpięcia wymagane podczas rejestracji: TAK - student rejestrując się na przedmiot musi zadeklarować, pod jaki program chce go podpiąć
Niezalogowany
Rejestracja bezpośrednia do grup charakteryzuje się tym, że student musi od razu zadeklarować się, do której grupy zajęciowej chce zostać zapisany (tzn. kiedy i z kim chce mieć zajęcia). Istnieją dwie odmiany rejestracji bezpośredniej do grup.
Jeśli liczba przedmiotów do wyboru została określona dla tej rejestracji, to suma przedmiotów, na które student jest już zapisany oraz tych, na które złożył prośbę o rejestrację nie może przekraczać zadeklarowanej liczby wyborów dla tej rejestracji*.
Odmiana "kto pierwszy" tej rejestracji jest najbardziej "nerwowym" rodzajem rejestracji dostępnym w USOSweb, gdyż jedynym sposobem na zajęcie sobie miejsca w grupie, jest wyprzedzenie pozostałych chętnych:
Jednym z możliwych efektów ubocznych mogących powstać podczas tego rodzaju rejestracji jest przeciążenie serwera. Komputer, mający obsłużyć dużą liczbę studentów jednocześnie (bo wszyscy chcą być pierwsi), może nie dawać rady. Widocznymi tego efektami może być bardzo powolne działanie systemu USOSweb lub wręcz kompletne jego wyłączenie.
* - system zlicza wszystkie przedmioty w ramach rejestracji, dla których student posiada uprawnienie zaliczania (statusy 'A' lub 'X') oraz te, na które złożył prośbę o rejestrację (status 'P').
Informacji o terminach i zasadach rejestracji szukaj także w dziale Aktualności, edytowanym przez Twoją uczelnię

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, 1 rok, studia I i II stopnia 3401-2017Z-1OB-I-II pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

1. Rejestracja na Szkolenie BHP (kurs online) - należy rejestrować się do grupy nr 1 udostępnionej dla studentów IPSIR.

Studenci studiów II stopnia mają obowiązek zaliczyć przedmiot: BHP.

Zwolnione z tego obowiązku są osoby, które zaliczyły ten przedmiot na innych studiach i dostarczą suplement do dyplomu bądź zaświadczenie zawierające potwierdzenie tego zaliczenia. W takim przypadku nie należy się rejestrować na wspomniany przedmiot.

Szkolenie odbywa się internetowo przez platformę COME. Termin zostanie podany.

2. Zaliczenie przedmiotu "Podstawy ochrony własności intelektualnej" (POWI) jest obowiązkowe dla studentów studiów I stopnia, natomiast w przypadku studiów II stopnia dotyczy wyłącznie studentów, którzy nie zaliczali tego przedmiotu na studiach I stopnia.

Rejestracja na ten przedmiot nie obowiązuje zatem tych studentów, które zaliczyli go na studiach I stopnia, pod warunkiem dostarczenia do sekretariatu zaświadczenia lub suplementu z tym przedmiotem.

W tej rejestracji (z wyj. POWI i BHP):

-studenci 1 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (studia I stopnia) wybierają 7 przedmiotów obowiązkowych na studiach dziennych i 7 na zaocznych.

-studenci 1 roku kierunku Praca socjalna (studia I stopnia) wybierają 9 przedmiotów obowiązkowych

-studenci 1 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (studia II stopnia) wybierają 5 przedmiotów obowiązkowych na studiach dziennych i 5 na zaocznych.

-studenci 1 roku kierunku Kryminologia (studia 2 stopnia) wybierają 6 przedmiotów obowiązkowych na studiach dziennych i 6 na zaocznych.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po wymiarze godzinowym, siatce zajęć i dostępie do rejestracji na dany przedmiot.

W trakcie 2 tury zostanie udostępniona Giełda - możliwość zamiany z jednej grupy do innej w ramach konkretnych zajęć i tylko w ramach grup dedykowanych (dot. zajęć wielogrupowych).

w trakcie, 3 dni do zakończenia
2017-09-15 19:00 - 2017-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 7 dni
2017-09-28 19:00 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
Niezalogowany

Statystyki próśb

W skrócie
przyjętych: 98
+ 0 chętnych: 98
spodziewanych: 130
odrzuconych: 0
Szczegóły
P - nierozpatrzonych próśb 0
A - zaakceptowanych próśb 98
Z - próśb odrzuconych 0
O - próśb odrzuconych permanentnie 0
U - wycofanych zaakceptowanych próśb 2
V - wycofanych próśb 0
X - osób zarejestrowanych w inny sposób 0