Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty monograficzne dla matematyki 2 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty monograficzne dla matematyki 2 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
1000-1M10AH brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład "Analiza harmoniczna" jest przeznaczony dla studentów zainteresowanych szeroko pojętą analizą. Jego celem jest przekazanie wiedzy na temat klasycznych wyników przemiennej analizy harmonicznej i fourierowskiej. Przedmiot ten stanowi doskonały wstęp do nauki zagadnień bardziej szczegółowych oraz abstrakcyjnych. Wymagana jest znajomość analizy na poziomie pierwszych dwóch lat studiów oraz wiedza wchodząca w zakres funkcji analitycznych i analizy funkcjonalnej I (zaliczanie równoczesne tych wykładów jest wystarczające).

Strona przedmiotu
1000-719DAV brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie technik analizy i wizualizacji danych w formie statycznej oraz interaktywnej.

Strona przedmiotu
1000-1M22ANG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1000-1M11BN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course studies graphical models, a subject that is an interaction between probability theory and graph theory. The topic provides a natural tool for dealing with a large class of problems containing uncertainty and complexity. These features occur throughout applied mathematics and engineering and therefore the material treated has diverse applications in the engineering sciences.

Strona przedmiotu
1000-1M15DM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie przyszłych nauczycieli matematyki z uwarunkowaniami zawodu nauczyciela.

Strona przedmiotu
1000-1M22MIK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1000-1M22GAD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem jest zrozumienie różnych technik stosowanych do badania rozmaitości zdefiniowanych nad ciałami o dodatniej charakterystyce i zastosowanie tych metod do badania rozmaitości w charakterystyce zero.

Pokazane będą też znaczące różnice występujące między rozmaitościami w charakterystyce zero i w charakterystyce dodatniej.

Strona przedmiotu
1000-1M22IF2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest kontynuacją wykładu Inżynieria Finansowa. Na wykładzie będą przedstawione wybrane metody wyceny instrumentów opcyjnych na stopę procentową oraz praktyki rynkowe wyceny opcji walutowych. Ćwiczenia będą się koncentrowały na przykładach numerycznych ilustrujących omawiane na wykładzie metody.

Strona przedmiotu
1000-1M19KCW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiązki wektorowe i ich homotopijna klasyfikacja. Aksjomaty klas charakterystycznych i dowód ich istnienie przy pomocy zasady rozszczepiania zaś dla wiązek rzeczywistych także kwadratów Steenroda. Interpretacja klas charakterystycznych jako przeszkód do istnienia przekrojów wiązek. Zastosowania klas charakterystycznych do problemów geometrycznych m.in. badania zanurzalności rozmaitości w przestrzenie euklideoswe i paralelyzowalności rozmaitości gładkich. Liczby charakterystyczn i bordyzm rozmaitości.

Strona przedmiotu
1000-1M22MDK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu pokazać w jaki sposób uczenie maszynowe może być stosowane celem lepszego zrozumienia zachowań kolektywnych opisywanych równaniami zwyczajnymi.

Wykład prowadzony we współpracy z dr. Jackiem Cyranką z Instytutu Informatyki oraz prof. Piotrem Muchą z Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki.

Strona przedmiotu
1000-1M22MPK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Naszym celem będzie analiza wybranych modeli zachowań kolektywnych z punkty widzenia uczenia maszynowego (ML). Wykład prowadzony we współpracy z dr. Jackiem Cyranką z Instytutu Informatyki oraz dr. Janem Peszkiem z Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki.

Strona przedmiotu
1000-1M22MWA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1000-1M22NUM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przyjrzymy się specyfice wybranych zadań obliczeniowych spotykanych w zagadnieniach analizy danych oraz uczenia maszynowego oraz własnościom algorytmów używanych do ich rozwiązywania.

Strona przedmiotu
1000-1M08MG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z modelowania geometrycznego dotyczy krzywych i powierzchni Beziera i B-sklejanych (w tym NURBS), powszechnie stosowanych w grafice komputerowej i w pakietach projektowania wspomaganego komputerem.

W przypadku braku studentów obcojęzycznych, zajęcia będą prowadzone po polsku.

Strona przedmiotu
1000-1M20NPD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie w techniki i narzędzia programistyczne w Pythonie ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w projektach z zakresu analizy danych.

Strona przedmiotu
1000-1M22NMA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Arytmetyka Peano (PA) to kanoniczna teoria aksjomatyzująca własności liczb naturalnych, którą z dokładnością do standardowego tłumaczenia na język teorii mnogości można traktować jako kanoniczną teorię zbiorów i obiektów skończonych.

Wykład będzie wprowadzeniem w tematykę niestandardowych – czyli nieizomorficznych z liczbami naturalnymi – modeli PA i jej podteorii. Omówimy zarówno wyniki dotyczące struktury modeli niestandardowych, jak i zastosowania takich modeli w dowodzeniu twierdzeń o niedowodliwości.

Strona przedmiotu
1000-1M22ODG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pola wektorowe na rozmaitosci - gładkie cięcia wiązki stycznej.

Nawias Liego pól wektorowych - definicja, podstawowe własności i przykłady. Dystrybucje geometryczne (podwiązki wiązki stycznej do rozmaitości) całkowicie nieholonomiczne (ang. 'bracket generating'). Klasyczna rodzina takich, na której wykład ilustruje większość pojęć i konstrukcji, to dystrybucje Goursata.

Ich lokalne własności. W szczególności - ich lokalna nilpotentyzowalność, czyli w obecnej terminologii 'słaba nilpotentność'. Pojęcie silnej nilpotentności, które wydziela wąską podklasę dystrybucji Goursata, wraz z podstawowym pytaniem o opis/charakteryzację wszystkich punktów silnie nilpotentnych w tzw. wieży typu monstrum Goursata (ang. Goursat Monster Tower). Stratyfikacje RVT pięter wieży GMT. Informacja o analogicznych konstrukcjach znanych w geometrii algebraicznej od lat 1950-tych. Interpretacja kinematyczna dystrybucji Goursata i również dystrybucji generujących tzw. specjalne 2-flagi.

Problemy otwarte.

Strona przedmiotu
1000-1M13PLS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony będzie omówieniu wybranych zagadnień dotyczących dwóch ważnych (nie rozłącznych) klas procesów: procesów Levy'ego, tj. procesów o niezależnych stacjonarnych przyrostach oraz procesów stabilnych. Omówione zostaną własności i różne reprezentacje tych procesów, a także twierdzenia graniczne.

Jeśli na wykład nie zarejestrują się słuchacze obcojęzyczni, zajęcia będą prowadzone po polsku.

Strona przedmiotu
1000-1M22PMF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest wprowadzeniem do teorii procesów Markowa z kontekstem zastosowań. Poznajemy elementy teorii procesów Fellera, teorii półgrup, pojęcie czasu lokalnego, elementy teorii addytywnych funkcjonałów i procesów Bessela.

Strona przedmiotu
1000-1M22PSRR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przestrzenie Sobolewa między rozmaitościami riemannowskimi nie są przestrzeniami liniowymi. Z topologicznego punktu widzenia przestrzenie Sobolewa między rozmaitościami są dużo bogatsze od klasycznych przestrzeni Sobolewa, w szczególności mają bogatą strukturę klas homotopii. Podstawowym narzędziem równań różniczkowych cząstkowych jest gęstość gładkich funkcji w przestrzeni Sobolewa, ten fakt jednak nie pozostaje prawdziwy dla przekształceń Sobolewa między rozmaitościami.

W czasie zajęć prześledzimy podstawowe zagadnienia, podobieństwa i różnice z klasycznymi przestrzeniami Sobolewa: teorię aproksymacji i teorię homotopi w ramach przestrzeni Sobolewa, a takżę teorię śladów i teorię podniesień w przestrzeniach Sobolewa.

Strona przedmiotu
1000-1M22RGG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Klasyczna teoria charakterów,

2. Reprezentacje grup permutacji,

3. Związki z geometrią, rachunek Schuberta

4. Algebry Hecke i wielomiany Kazhdana-Lusztiga

Strona przedmiotu
1000-1M22RCN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie się z analizą matematyczną układów nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych modelujący przepływ cieczy nienewtonowskiej. Zapoznamy się zatem z metodami matematycznymi w mechanice cieczy nienewtonowskich. Jako przykłady motywacji do rozważania takich równań możemy wymienić przepływy krwi, ruch lodowców, dynamikę

płaszcza ziemskiego, zachowanie substancji typu slime, Silly Putty, ruchome piaski.

Wykład rozpoczniemy od przedstawienia zarysu modeli i zastosowań. Następnie, zajmiemy się ich matematyczną analizą. Skoncentrujemy się tu na istnieniu rozwiązań.

Strona przedmiotu
1000-1M11ODE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie wprowadzimy metody rozwiązywania lub analizowania rozwiązań równań różniczkowych zwyczajnych stosowanych we współczesnej matematyce i fizyce matematycznej. Skupimy się przede wszystkim na równaniach liniowych drugiego rzędu i równaniach nieliniowych. Bardziej szczegółowo zajmiemy się

niektórym funkcjami specjalnymi: funkcją hipergeometryczną, funkcją Bessela i funkcją Airy'ego.

Strona przedmiotu
1000-1M18SUM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest wprowadzeniem do uczenia pod nadzorem, inaczej predykcji statystycznej, zogniskowanym na nowoczesnych metodach liniowych i opartym w dużej mierze (ok. 2/3) na monografii Hastiego, Tibshiraniego i Friedmana pt. “The Elements of Statistical Learning”.

Strona przedmiotu
1000-1M22STH brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest wprowadzeniem do kombinatorycznych metod topologii algebraicznej. Centralnymi pojęciami są zbiory symplicjalne, homotopie pomiędzy symplicjalnymi odwzorowaniami oraz homotopijne równoważności zbiorów symplicjalnych. Celem wykładu jest rozwinięcie czysto kombinatorycznych metod konstruowania typów homotopii oraz ich niezmienników a także porównanie teorii homotopii zbiorów symplicjalnych z klasyczną teorią homotopii przestrzeni topologicznych.

Strona przedmiotu
1000-1M13TMY brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest omówienie teorii miar Younga oraz jej bardziej zaawansowanych form: teorii miar DiPerny i Majdy a także teorii H-miar, motywacji, zastosowań w równaniach cząstkowych oraz związków z teorią przestrzeni Sobolewa.

Strona przedmiotu
1000-1M15TR2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1000-1M22TWM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1000-1M00WA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład został przygotowany zarówno dla studentów matematyki jak i dla studentów informatyki, interesujących się aspektami teoretycznymi oraz zastosowaniami praktycznymi wnioskowania aproksymacyjnego. Wykład poświęcony jest zagadnieniom i problemom, które w opinii wybitnych matematyków i informatyków należą do centralnych problemów matematyki obecnego stulecia, tak ważnych jak w XX wieku centralnym dla nauki był problem rozszyfrowania genomu ludzkiego. W wykładzie analizowane będą problemy o zasadniczym znaczeniu dla dokonania postępu w licznych zastosowaniach informatyki, w szczególności w wielu interdyscyplinarnych projektach łączących zespoły matematyków, informatyków oraz specjalistów z wielu innych dziedzin (np. neuroscience, bioinformatyka, psychologia, socjologia, ekonomia, modelowanie systemów złożonych). W wykładzie przedstawione zostaną różne teoretyczne i praktyczne aspekty metod aproksymacji pojęć z danych eksperymentalnych i wiedzy dziedzinowej.

Strona przedmiotu
1000-1M22WGN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Idea geometrii nieprzemiennej wychodzi od opisu przestrzeni z pewną strukturą (topologią, strukturą różniczkową, teorią miary etc.) za pomocą odpowiedniej algebry funkcji (ciągłych, gładkich, mierzalnych etc.). Następnie, dowodzi się twierdzeń o charakterze geometrycznym za pomocą algebry, analizy funkcjonalnej i algebry homologicznej zastosowanych do tych algebr. Ostatecznie, najbardziej nietrywialny krok polega na takim uogólnieniu tych metod, aby można je było zastosować do algebr nieprzemiennych. Otrzymane rezultaty interpretuje się jako geometryczne własności uogólnionych przestrzeni odpowiadających algebrom nieprzemiennym "funkcji". Konieczność rozważania tak uogólnionych przestrzeni powstaje naturalnie w zagadnieniach teorii reprezentacji grup, teorii układów dynamicznych i fizyce matematycznej.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)