Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Wydział Geologii

Jednostka: Wydział Geologii Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z
1300-WAZSP-GEP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktikum - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć przedstawione zostaną cele, dla których dokonuje się opróbowania poszczególnych komponentów środowiska. W zależności od zapotrzebowania dokonywany będzie wybór miejsca poboru próbek –lokalizacja. W laboratorium dokonana zostanie charakterystyka próbek oraz ich analiza według odpowiednich procedur, i przełożenie ich na potrzeby charakterystyki obszaru badań.

Strona przedmiotu
1300-WAPSW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiadomości o istocie, zakresie, przekształceń antropogenicznych, metodyce badań i ocenie ich wielkości. Rodzajach przekształceń w środowisku przyrodniczym dokonanych przez działalność człowieka, w szczególności w odniesieniu do sfery przyrody nieożywionej.

Zagadnienia te zostaną omówione na przykładach przekształceń wielkoobszarowych, liniowych, w głębszej przestrzeni geologicznej, małoobszarowych, in situ i ex situ, zmiany chemizmu i jakości środowiska w czasie i przestrzeni.

Zapoznanie ze stanem środowiska w Polsce, w świetle raportów GIOŚ i PIOŚ oraz Państwowego Monitoringu Środowiska.

Strona przedmiotu
1300-WAPSW-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiadomości o istocie, zakresie, przekształceń antropogenicznych, metodyce badań i ocenie ich wielkości. Rodzajach przekształceń w środowisku przyrodniczym dokonanych przez działalność człowieka, w szczególności w odniesieniu do sfery przyrody nieożywionej.

Zagadnienia te zostaną omówione na przykładach przekształceń wielkoobszarowych, liniowych, w głębszej przestrzeni geologicznej, małoobszarowych, in situ i ex situ, zmiany chemizmu i jakości środowiska w czasie i przestrzeni.

Zapoznanie ze stanem środowiska w Polsce, w świetle raportów GIOŚ i PIOŚ oraz Państwowego Monitoringu Środowiska.

Strona przedmiotu
4030-APS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiadomości o istocie, zakresie, przekształceń antropogenicznych, metodyce badań i ocenie ich wielkości. Rodzajach przekształceń w środowisku przyrodniczym dokonanych przez działalność człowieka, w szczególności w odniesieniu do sfery przyrody nieożywionej.

Zagadnienia te zostaną omówione na przykładach przekształceń wielkoobszarowych, liniowych, w głębszej przestrzeni geologicznej, małoobszarowych, in situ i ex situ, zmiany chemizmu i jakości środowiska w czasie i przestrzeni.

Zapoznanie ze stanem środowiska w Polsce, w świetle raportów GIOŚ i PIOŚ oraz Państwowego Monitoringu Środowiska.

Strona przedmiotu
1300-WAPST brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktikum - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-WARCHP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Praktikum - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zapoznają się z głównymi kulturami pradziejowymi Polski oraz podstawami metodyki badań archeologicznych. Studenci uczestniczyć będą w wykonywaniu map geochemicznych średniowiecznych wyrobisk górniczych oraz badaniach składu chemicznego żużli hutniczych. Ponad to zaznajomią się petrografią wyrobów ceramicznych oraz zastosowaniem badań petrograficznych i mineralogicznych w petroarcheologii. Osobny blok zajęć poświęcony będzie zastosowaniu badań izotopowych w archeologii. Studenci zapoznają się także z pradziejowym i średniowiecznym górnictwem wybranych obszarów Polski.

Strona przedmiotu
1300-OBMGW-GES brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Praktikum - 75 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktikum dotyczy zagadnień związanych z zastosowaniem różnego typu programów i arkuszy kalkulacyjnych do odtwarzania procesów geochemicznych i minerałotwórczych, zachodzących w różnego typu środowiskach geologicznych.

Strona przedmiotu
1300-OBGGCHW-GEP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl wykładów podkreśla szczególnie ważną rolę jaką odgrywają procesy biologiczne w globalnym obiegu materii w biosferze, wpływające na zróżnicowane losy naturalne poszczególnych pierwiastków, które tworzą urozmaicone środowisko życia zarówno na lądzie, oceanach jak i w atmosferze. Podkreślona jest olbrzymia moc gospodarczej działalności człowieka, który może wpłynąć na globalne tempo obiegu wielu pierwiastków modyfikując jednocześnie (często nieświadomie) warunki klimatyczne na Ziemi lub powodując zagrożenie przez wprowadzenie do obiegu ksenobiotyków lub substancji powodujących nieprzewidywalne a groźne reakcje dla przyrody. Historia wykształcenia się określonego obiegu pierwiastków na Ziemi analizowana jest w aspekcie geologicznym i często porównywana z innymi obiektami naszego Układu Słonecznego.

Strona przedmiotu
1300-OBD4CW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową rolą elementów konstrukcyjnych budynku. Przedstawienie typowych materiałów budowlanych wraz z zadaniami jakim pełnią w budynku oraz zaprezentowanie podstawowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Strona przedmiotu
1300-WCWTP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktikum - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ceramiczne warsztaty w teorii i praktyce są to zajęcia realizowane w formie praktikum, które maja na celu zapoznanie studenta z tematyką projektowania ceramiki artystycznej, w tym z metodami jej kształtowania i zdobienia, w powiązaniu z podstawowymi zagadnieniami technologii surowców ceramicznych. Podczas zajęć będzie możliwa realizacja autorskich projektów w poznanych technikach.

Strona przedmiotu
1300-OCH1LC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów Wydziału Geologii z podstawowymi reakcjami i procesami chemicznymi z chemii ogólnej oraz wskazanie ich roli w nawiązaniu do procesów geochemicznych zachodzących w procesach geologicznych.

Strona przedmiotu
1300-OCH1LW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów Wydziału Geologii z podstawowymi reakcjami i procesami chemicznymi z chemii ogólnej oraz wskazanie ich roli w nawiązaniu do procesów geochemicznych zachodzących w procesach geologicznych.

Strona przedmiotu
1300-OCH1LW-GEP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów Wydziału Geologii z podstawowymi reakcjami i procesami chemicznymi z chemii ogólnej oraz wskazanie ich roli w nawiązaniu do procesów geochemicznych zachodzących w procesach geologicznych.

Strona przedmiotu
1300-OCH1LC-GEP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów Wydziału Geologii z podstawowymi reakcjami i procesami chemicznymi z chemii ogólnej oraz wskazanie ich roli w nawiązaniu do procesów geochemicznych zachodzących w procesach geologicznych.

Strona przedmiotu
1300-WCZGEW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia związane z geomorfologią obszarów górskich. Najnowsze dane dotyczące chronologii i paleogeografii zlodowaceń plejstoceńskich w górach Europy (Sierra de Gredos, Pireneje, Góry Kaledońskie i Grampiany, Alpy, Karpaty, Karkonosze, Góry Dynarskie, Pirin, Riła). Charakter obecnego zlodowacenia masywów górskich w Europie.

Strona przedmiotu
1300-TDCHM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Tutorial - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tutorial dotyczy metod datowania chemicznego minerałów, a w związku z tym pośrednio również skał krystalicznych i osadowych, za pomocą metod analitycznych dostępnych na Wydziale Geologii, głównie metod mikrosondy elektronowej oraz pomocniczo elektronowej mikroskopii skaningowej i katodoluminescencji. Przedstawiane są szczegółowo wszystkie etapy postępowania niezbędne do uzyskania wiarygodnych datowań, zarówno w skałach krystalicznych, jak i w niektórych detrytycznych skałach osadowych. Zajęcia kończą się uzyskaniem wieku badanych faz mineralnych oraz wnioskami wyciągniętymi z krytycznej analizy uzyskanych danych.

Strona przedmiotu
1300-WDTP-GES brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Praktikum - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktikum - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu dotyczy procesów przyspieszonego niszczenia materiałów skalnych w środowisku miejskim i przemysłowym o zwiększonej agresywności. W treści zajęć prezentowane są informacje o:

- geologicznych uwarunkowaniach podatności skał na deteriorację,

- przyczynach środowiskowych niszczenia materiałów skalnych,

- mechanizmach deterioracji,

- jakościowej i ilościowej ocenie tempa deterioracji,

- geomechanicznych uwarunkowaniach procesu pękania skał zwiększającego podatność na deteriorację,

- laboratoryjnych metodach wykorzystywanych w ocenie deterioracji,

- metodach ochrony materiałów kamiennych i ich skuteczności,

Program zajęć przewiduje również prace w laboratorium oraz terenowe prezentacje przykładowych obiektów architektonicznych w aspekcie ich podatności na działanie czynników deterioracyjnych i obserwowanych obecnie przejawów deterioracji.

Strona przedmiotu
1300-WDZP4L-GES brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy diagenezy w najszerszym rozumieniu, tj. całokształtu procesów i przeobrażeń chemicznych i fizycznych, którym podlega osad w czasie pogrzebania w przypowierzchniowej części skorupy ziemskiej, w strefie temperatur i ciśnień niższych niż właściwe metamorfizmowi. Omówione zostaną środowiska diagenetyczne od najpłytszego do najgłębszego pogrzebania, diageneza głównych typów skał osadowych, charakterystyczne diagenetyczne struktury i cechy osadu, a także rola diagenezy w procesach złożotwórczych.

Strona przedmiotu
1300-PDW31-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wygłaszanie referatów na temat biologii dinozaurów, na temat wymierań w dziejach biosfery oraz na temat związku między zmianami chemizmu oceanu a składem szkieletów organizmów morskich.

Strona przedmiotu
1300-PDWS31 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wygłaszanie referatów na temat biologii dinozaurów, na temat wymierań w dziejach biosfery oraz na temat związku między zmianami chemizmu oceanu a składem szkieletów organizmów morskich.

Strona przedmiotu
1300-ODPR4-GES brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Praktikum - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktikum - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omawiane są wszelkie rodzaje powierzchniowych ruchów masowych ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk. Przedmiot przedstawia teoretyczne uwarunkowania powstawania osuwisk oraz kartograficzne i graficzne metody ich dokumentacji Studenci uczą się rozpoznawania istniejących osuwisk, przewidywania możliwości ich powstania, oraz zapobiegania ich powstaniu i stabilizacji już istniejących.

Strona przedmiotu
1300-ODGP-GEP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Praktikum - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktikum - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne zajęcia terenowe i stacjonarne, w trakcie których studenci oceniają możliwości zrealizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem warunków geologicznych.

Strona przedmiotu
1300-OPDGI4CW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasady prawne projektowania i dokumentowania geologicznego. Zasady projektowania i dokumentowania projektów dla potrzeb: inżynierskich, hydrotechnicznych, kartograficznych, surowcowych, itp.

Strona przedmiotu
1300-WDPGWS-GES brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje przegląd zagadnień związanych z metodyką kartowania i dokumentowania robót geologicznych na etapach poszukiwania i rozpoznania złoża kopaliny oraz eksploatacji złoża, zagrożeniami dla komponentów środowiska, powodowanych dokumentowaniem geologiczno‒złożowym w trakcie poszukiwania i rozpoznania złóż kopalin oraz ich eksploatacji.

Omawiane są również podstawy sporządzania dokumentacji geologiczno‒złożowych oraz raportów oddziaływania na środowisko i metodyki ich sporządzania na powyższych etapach.

Strona przedmiotu
1300-ODWP11C-GES brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dynamika wód podziemnych jest podstawową dyscypliną nauki dla hydrogeologów oraz specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska. Matematyczno-fizyczne metody opisu procesów przepływu wód oraz transportu masy (zanieczyszczeń) w ośrodku gruntowym prezentowane na wykładach stanowią niezbywalne narzędzia jakościowych interpretacji oraz obliczeń ilościowych towarzyszących podejmowaniu wszelkich decyzji i projektowaniu w zakresie gospodarki i ochrony zasobów wód podziemnych. Przedmiot obejmuje wyprowadzenie równań przepływu wody i transportu masy z praw zachowania, wskazanie zakresu ich stosowalności, przedstawienie na przykładach metod rozwiązywania tych równań oraz sposobów ich wykorzystywania w praktyce.

Strona przedmiotu
1300-ODWP11W-GES brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dynamika wód podziemnych jest podstawową dyscypliną nauki dla hydrogeologów oraz specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska. Matematyczno-fizyczne metody opisu procesów przepływu wód oraz transportu masy (zanieczyszczeń) w ośrodku gruntowym prezentowane na wykładach stanowią niezbywalne narzędzia jakościowych interpretacji oraz obliczeń ilościowych towarzyszących podejmowaniu wszelkich decyzji i projektowaniu w zakresie gospodarki i ochrony zasobów wód podziemnych. Przedmiot obejmuje wyprowadzenie równań przepływu wody i transportu masy z praw zachowania, wskazanie zakresu ich stosowalności, przedstawienie na przykładach metod rozwiązywania tych równań oraz sposobów ich wykorzystywania w praktyce.

Strona przedmiotu
1300-OEKLC-GEP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń, na których studenci poznają najważniejsze metody stosowane w badaniach ekologicznych (metody oceny rozmieszczenia, liczebności i zagęszczenia populacji; zmiany liczebności populacji w wyniku interakcji wewnątrz- i międzygatunkowych; model przepływu energii w ekosystemie) i bioindykacyjnych oraz sposoby opracowania statystycznego i graficznego wyników. Ćwiczenia obejmują zajęcia kameralne i terenowe.

Strona przedmiotu
1300-OEKLW-GEP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omawiane są założenia filozoficzne i teoretyczne ekologii ogólnej, podstawowe pojęcia i definicje, główne czynniki abiotyczne, zjawiska i procesy ekologiczne zachodzące na różnych poziomach organizacji przyrody (biosfera, ekosystem, biocenoza, populacja, osobnik), zagadnienia z zakresu termodynamiki układów ekologicznych. Studenci poznają najważniejsze metody badawcze stosowane w badaniach ekologicznych.

Strona przedmiotu
1300-WETKW-GEP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe pojęcia i definicje z zakresu ekotoksykologii, podział i charakterystyka substancji toksycznych oraz mechanizmy ich oddziaływania na różnych poziomach organizacji przyrody (komórka, organizm, populacja, ekosystem). Prezentowane są najważniejsze metody stosowane w ekotoksykologii.

Strona przedmiotu
4030-EMA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Warsztaty - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This one-semester program offers students the opportunity to learn basic skills to succeed in the exciting and expanding field of environmental management and assessment. The program also consists of practical and field experiences allowing students to acquire a range of interdisciplinary techniques used by those at the forefront of environmental management practice.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)