Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty humanistyczne Wydziału Geografii (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty humanistyczne Wydziału Geografii
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
1900-5-DKPG-WH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przewiduje szczegółowe zapoznanie się z górniczym i przemysłowym dziedzictwem Górnego Śląska i Małopolski (zabytkowe kopalnie cynku, srebra, węgla i soli), w tym z obiektami z Listy Światowego Dziedzictwa JUNESCO, z przyrodą i zagospodarowaniem obszaru Wyżyny Śląskiej, a także ze współczesnym wykorzystaniem obiektów pogórniczych, poprzemysłowych i sakralnych regionu Górnego Śląska w celach turystycznych.

Strona przedmiotu
1900-5-DKPP-WH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z cechami krajobrazu przyrodniczego oraz zróżnicowania kulturowego Podlasia.

Czas trwania: 5 dni

Termin: 23-27 sierpnia 2021.

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na wyjazd w teren, zajęcia odbędą się w formie zdalnej na platformie Google Meets i Kampus (cykl 2020L).

Strona przedmiotu
1900-5-DKPS-WH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z cechami krajobrazu przyrodniczego oraz zróżnicowania kulturowego Suwalszczyzny.

Czas trwania: 5 dni

Termin: koniec sierpnia lub początek września.

.

Osoby prowadzące zajęcia: dr hab. Małgorzata Durydiwka (koordynator), dr Iwona Szumacher, dr Piotr Kociszewski, mgr Monika Lisowska

Studenci samodzielnie opłacają swoje przejazdy, noclegi i wyżywienie, itp. Orientacyjny koszt wyjazdu około 550 zł, zależny jest od liczby zapisanych studentów.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w połowie marca. Osoby zapisane na ten przedmiot będą zawiadomione o spotkaniu drogą mailową.

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z cechami krajobrazu Suwalszczyzny oraz jej zróżnicowaniem kulturowym. W ramach ćwiczeń przewidziany jest też 1-dniowy wyjazd do Wilna i Trok, podczas którego studenci mają możliwość poznać wielokulturowość Wileńszczyzny, z uwzględnieniem znaczenia poloników w kształtowaniu tejże wielokulturowości.

Strona przedmiotu
1900-5-DKPT-WH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka geoekologiczna Tatr - przemiany, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego. Rola i miejsce Tatr w kulturze polskiej.

Strona przedmiotu
1900-5-GHI-WH brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi źródłami do geografii historycznej oraz metodyką badań geograficzno-historycznych na przykładzie zmian sieci osadniczej w aspekcie nazewniczym, przestrzennym, topologicznym oraz relacji mereologicznych.

Strona przedmiotu
1900-GUA-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Warsztaty - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

I. Ukraina: przegląd ogólny

II. Geografia i polityka: Wschód vs Zachód

III. Toponimia: walka o własne nazwy

IV. Język: „wybierając język ojczysty”

V. [Tożsamość:] Сo znaczy być Ukraińcem? – spojrzenie przez pryzmat badań socjologicznych

VI. Krym – historia i współczesność

VII. Religia: “Ukraina jako największy religijny rynek Europy”

VIII. Ukraińskie protesty: „We have nothing to lose but our Maidans”

IX. Ukraińska różnorodność: mniejszości narodowe (?)

X. Rosyjska inwazja

Strona przedmiotu
1900-5-HMW-WH brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dawnymi planami, jako źródłami do poznania rozwoju przestrzennego Warszawy oraz analizy zjawisk przestrzennych zachodzących w mieście.

Szczegółowe założenia:

– przedstawienie analizy dawnych planów Warszawy z uwzględnieniem tła historycznego ich powstania,

– omówienie znaczenia źródeł kartograficznych oraz możliwości ich wykorzystania w badaniach i poznaniu przestrzeni miasta,

– kształcenie umiejętności postrzegania miasta z różnych perspektyw poznawczych,

– rozwijanie umiejętności czytania planów miasta (w szczególności planów dawnych) wraz z wyciąganiem wniosków na podstawie ich formy i treści.

Strona przedmiotu
1900-5-HOG1-WH brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie prezentowane są zagadnienia związane z postępującym poszerzaniem horyzontu geograficznego: od starożytności do końca epoki wielkich odkryć geograficznych.

Strona przedmiotu
1900-5-IKP-WH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-5-OZP-WW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne aspekty zasad ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce, prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i opracowanie gminnego programu opieki zabytkami.

Strona przedmiotu
1900-5-OZUR-WH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu omówienie najważniejszych cech i wartości zespołów urbanistycznych oraz sposobów ich ochrony.

Strona przedmiotu
1900-3-RSP-GL-W brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wskazanie na wzajemne powiązania zachodzące między religią, społeczeństwem i zagospodarowaniem przestrzennym. Szczególny nacisk będzie położony na różnice, ale też na podobieństwa w zagospodarowaniu przestrzeni w 3 głównych religiach: chrześcijaństwie, judaizmie i w islamie. W obrębie chrześcijaństwa - między tradycją Zachodnią (katolicko-protestancką, łacińską) i Wschodnią (prawosławną, bizantyjsko-ruską).

Strona przedmiotu
1900-5-WZM-WH brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma dać odpowiedź na pytania:

Czy środowisko przyrodnicze jest barierą, czy czynnikiem rozwoju miast?

Jak cechy środowiska wpływają pozytywnie lub ograniczają życie człowieka w mieście?

Czy i w jaki sposób możemy wykorzystać cechy środowiska przyrodniczego w adaptacji miast do skutków zmian klimatu?

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)