Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Wydział Prawa i Administracji

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024L 2024
2200-7A4 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot podstawowy w ramach kierunku studiów Prawo finansowe i skarbowość. Przedmiot ten ma na celu zapoznanie studenta z podstawową budową aparatu administracji publicznej finansowej oraz administracji skarbowej.

Strona przedmiotu
2200-4F012S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym efektem zajęć ma być przygotowanie przez studenta pracy magisterskiej na kierunku Administracja.

Strona przedmiotu
2200-4S002 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4S002S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4S008 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom administracji podstawowych informacji na temat znaczenia praw człowieka w praktyce organów administracji publicznej. Czy konstytucja może mi się do czegoś przydać? Kiedy obywatel może powiedzieć urzędnikowi "nie"? Czy na organizację konkursu na Facebooku trzeba uzyskać zezwolenie urzędu skarbowego? Do kogo można się poskarżyć na niesłuszną decyzję administracyjną? Jak napisać wniosek o udostępnienie informacji publicznej? Czy urzędnik powinien rozstrzygać wątpliwości na korzyść obywatela, czy na korzyść państwa? Czy muszę wynająć adwokata, żeby złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? Odpowiedzi na te i inne pytania zostaną udzielone na niniejszych zajęciach.

Spotkania mają formę wykładu z elementami dyskusji (aktywność nie jest obowiązkowa, ale jest premiowana).

Strona przedmiotu
2200-4S008S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom administracji podstawowych informacji na temat znaczenia praw człowieka w praktyce organów administracji publicznej. Czy konstytucja może mi się do czegoś przydać? Kiedy obywatel może powiedzieć urzędnikowi "nie"? Czy na organizację konkursu na Facebooku trzeba uzyskać zezwolenie urzędu skarbowego? Do kogo można się poskarżyć na niesłuszną decyzję administracyjną? Jak napisać wniosek o udostępnienie informacji publicznej? Czy urzędnik powinien rozstrzygać wątpliwości na korzyść obywatela, czy na korzyść państwa? Czy muszę wynająć adwokata, żeby złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? Odpowiedzi na te i inne pytania zostaną udzielone na niniejszych zajęciach.

Spotkania mają formę wykładu z elementami dyskusji (aktywność nie jest obowiązkowa, ale jest premiowana).

Strona przedmiotu
2200-8S02 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dostarcza słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego. Tematy szczegółowe zostały dobrane tak, aby słuchacze uzyskali narzędzia do rozwiązywania problemów związanych z urzeczywistnianiem wolności religijnej, występujących w działalności administracji publicznej.

Strona przedmiotu
2200-8S02S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dostarcza słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego. Tematy szczegółowe zostały dobrane tak, aby słuchacze uzyskali narzędzia do rozwiązywania problemów związanych z urzeczywistnianiem wolności religijnej, występujących w działalności administracji publicznej.

Strona przedmiotu
2200-4F018 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4F018S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4F014S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studenta pracy magisterskiej na temat

mieszczący się w zakresie problematyki będącej przedmiotem seminarium. W

szczególności będą one służyły zaznajomieniu studentów z metodyką badań w

zakresie niezbędnym do przygotowania pracy magisterskiej oraz z zasadami jej

konstruowania. Zajęcia będą prowadzone przede wszystkim w formie w dyskusji na

temat poszczególnych części pracy przygotowywanych przez studenta zgodnie z

harmonogramem uzgodnionym z promotorem pracy. W ramach seminarium

odbywały się będą również konsultacje dotyczące badań własnych prowadzonych

przez studenta.

Strona przedmiotu
2200-8I007 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studenta pracy dyplomowej na temat mieszczący się w zakresie problematyki będącej przedmiotem seminarium. W szczególności będą one służyły zaznajomieniu studentów z metodyką badań w zakresie niezbędnym do przygotowania pracy dyplomowej oraz z zasadami jej konstruowania. Zajęcia będą prowadzone przede wszystkim w formie w dyskusji na temat poszczególnych części pracy przygotowywanych przez studenta zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z promotorem pracy. W ramach seminarium odbywały się będą również konsultacje dotyczące badań własnych prowadzonych przez studenta.

Strona przedmiotu
2200-8I007S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studenta pracy dyplomowej na temat mieszczący się w zakresie problematyki będącej przedmiotem seminarium. W szczególności będą one służyły zaznajomieniu studentów z metodyką badań w zakresie niezbędnym do przygotowania pracy dyplomowej oraz z zasadami jej konstruowania. Zajęcia będą prowadzone przede wszystkim w formie w dyskusji na temat poszczególnych części pracy przygotowywanych przez studenta zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z promotorem pracy. W ramach seminarium odbywały się będą również konsultacje dotyczące badań własnych prowadzonych przez studenta.

Strona przedmiotu
2200-8P011 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-8P011S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zagadnienia konstytucyjne, ustrojowe oraz materialne publicznego prawa gospodarczego

Strona przedmiotu
2200-9HA-28 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-5RF-27 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-7C12 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest metodyka analizy podatkowej oraz analiza skutków podatkowych wybranych czynności, zdarzeń i transakcji podlegających opodatkowaniu. Omawiane na zajęciach przykłady problemów poddanych analizie zostały wybrane pod kątem przygotowania do egzaminu na doradcę podatkowego.

Strona przedmiotu
2200-9HA-5 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1W139N brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1W139S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1W139S-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-FOR26 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course presents the wide scope of issues in Criminology, with the specific stress put on practical applications of the criminological knowledge.

Strona przedmiotu
2200-5PS-36 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

brak

Strona przedmiotu
2200-1W174N brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia:

Przed uczestnikami zajęć nie są stawiane żadne szczególne wstępne wymagania. Wystarczające będą podstawowe wiadomości z prawoznawstwa.

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zaprezentować usystematyzowaną wiedzę na temat argumentacji prawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wykorzystywania w procesach tworzenia i stosowania prawa. Przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące legislacji i wykładni, ukazujące związki zachodzące między dyrektywami redagowania tekstu prawnego a regułami jego interpretacji. Nacisk będzie położony na praktyczny wymiar argumentacji, dlatego też prowadzone analizy nie będą tylko ujęciem doktrynalnym, lecz będą odwoływać się do obowiązujących aktów normatywnych i do orzecznictwa.

Strona przedmiotu
2200-1W174S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia:

Przed uczestnikami zajęć nie są stawiane żadne szczególne wstępne wymagania. Wystarczające będą podstawowe wiadomości z prawoznawstwa.

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zaprezentować usystematyzowaną wiedzę na temat argumentacji prawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wykorzystywania w procesach tworzenia i stosowania prawa. Przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące legislacji i wykładni, ukazujące związki zachodzące między dyrektywami redagowania tekstu prawnego a regułami jego interpretacji. Nacisk będzie położony na praktyczny wymiar argumentacji, dlatego też prowadzone analizy nie będą tylko ujęciem doktrynalnym, lecz będą odwoływać się do obowiązujących aktów normatywnych i do orzecznictwa.

Strona przedmiotu
2200-1W022N brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie przedstawić usystematyzowaną wiedzę na temat argumentacji prawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wykorzystywania w procesie stosowania prawa, także w wymiarze ponadpaństwowym. Nacisk zostanie położony na praktyczny wymiar tego rodzaju argumentacji, dlatego też prowadzone analizy nie będą tylko ujęciem doktrynalnym, lecz będą odwoływać się do obowiązujących aktów normatywnych i do orzecznictwa.

Strona przedmiotu
2200-1W022S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie przedstawić usystematyzowaną wiedzę na temat argumentacji prawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wykorzystywania w procesie stosowania prawa, także w wymiarze ponadpaństwowym. Nacisk zostanie położony na praktyczny wymiar tego rodzaju argumentacji, dlatego też prowadzone analizy nie będą tylko ujęciem doktrynalnym, lecz będą odwoływać się do obowiązujących aktów normatywnych i do orzecznictwa.

Strona przedmiotu
2200-5ME-51 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1W078N brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje analizę zjawiska przestępczości gospodarczej i przeciwko mieniu z perspektywy kryminologicznej, z uwzględnieniem aspektów wiktymologicznych.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)