Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe dla studiów prawniczych (nowy program) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe dla studiów prawniczych (nowy program)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
2200-1K004 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyką doktryn polityczno-prawnych. Zadanie to zostanie zrealizowane poprzez przedstawienie ideologicznych kierunków współczesnego myślenia o społeczeństwie, państwie i prawie, omówienie problematyki wartości, zasad i praw podstawowych we współczesnej demokracji liberalnej oraz zarysowanie doktrynalnych podstaw demokratycznego państwa prawnego.

Strona przedmiotu
2200-1K004S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyką doktryn polityczno-prawnych. Zadanie to zostanie zrealizowane poprzez przedstawienie ideologicznych kierunków współczesnego myślenia o społeczeństwie, państwie i prawie, omówienie problematyki wartości, zasad i praw podstawowych we współczesnej demokracji liberalnej oraz zarysowanie doktrynalnych podstaw demokratycznego państwa prawnego.

Strona przedmiotu
2200-1K006 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie przedstawiane są zagadnienia z zakresu taktyki oraz techniki kryminalistycznej.

Strona przedmiotu
2200-1K006S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie przedstawiane są zagadnienia z zakresu taktyki oraz techniki kryminalistycznej.

Strona przedmiotu
2200-1K007 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Semestr zimowy obejmuje zagadnienia dotyczące prawa finansów publicznych

Semestr letni obejmuje zagadnienia ogólne dotyczące podatków i prawa podatkowego, zobowiązania podatkowe oraz szczegółowe prawo podatkowe

Strona przedmiotu
2200-1K007S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Semestr zimowy obejmuje zagadnienia dotyczące prawa finansów publicznych

Semestr letni obejmuje zagadnienia ogólne dotyczące podatków i prawa podatkowego, zobowiązania podatkowe oraz szczegółowe prawo podatkowe

Strona przedmiotu
2200-1K010 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka Prawa Publicznego Gospodarczego dotyczy prawnych form interwencji państwa w procesy gospodarcze oraz interwencji podstawowych instytucji w gospodarkę Polski i Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
2200-1K010S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka Prawa Publicznego Gospodarczego dotyczy prawnych form interwencji państwa w procesy gospodarcze oraz interwencji podstawowych instytucji w gospodarkę Polski i Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
2200-1K002 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo handlowe jest dziedziną prawa prywatnego obejmującą zespół norm odnoszących się do stosunków prawnych z udziałem przedsiębiorców. Prawo handlowe nie jest dziedziną jednolitą, ale stanowi kompleks różnorodnych norm, których wspólnym mianownikiem jest właśnie aspekt podmiotowy – związek z działalnością przedsiębiorców.

Strona przedmiotu
2200-1K002S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo handlowe jest dziedziną prawa prywatnego obejmującą zespół norm odnoszących się do stosunków prawnych z udziałem przedsiębiorców. Prawo handlowe nie jest dziedziną jednolitą, ale stanowi kompleks różnorodnych norm, których wspólnym mianownikiem jest właśnie aspekt podmiotowy – związek z działalnością przedsiębiorców.

Strona przedmiotu
2200-1K012 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Swobody rynku wewnętrznego, zasady ich działania, podstawowe zagadnienia prawa konkurencji.

Strona przedmiotu
2200-1K012S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Swobody rynku wewnętrznego, zasady ich działania, podstawowe zagadnienia prawa konkurencji.

Strona przedmiotu
2200-1K008 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo pracy jest jedną z młodszych gałęzi prawa, która w ostatnich latach dynamicznie się rozwija oraz obejmuje nowe formy świadczenia pracy. Fundamentem prawa pracy jest indywidualne prawo pracy normujące stosunki społeczne, których przedmiotem jest świadczenie przez osoby fizyczne pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy. Indywidualne prawo pracy reguluje nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika składające się na treść stosunku pracy: czas pracy, urlopy, wynagrodzenie, odpowiedzialność stron stosunku pracy, ochronę życia i zdrowia pracowników, szczególną ochrona pracy kobiet i młodocianych.

Zbiorowe prawo pracy normuje stosunki pomiędzy organizacjami pracowników (związkami zawodowymi oraz niezwiązkowymi przedstawicielami załóg) a pracodawcami, bądź ich organizacjami.

Strona przedmiotu
2200-1K008S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo pracy jest jedną z młodszych gałęzi prawa, która w ostatnich latach dynamicznie się rozwija oraz obejmuje nowe formy świadczenia pracy. Fundamentem prawa pracy jest indywidualne prawo pracy normujące stosunki społeczne, których przedmiotem jest świadczenie przez osoby fizyczne pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy. Indywidualne prawo pracy reguluje nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika składające się na treść stosunku pracy: czas pracy, urlopy, wynagrodzenie, odpowiedzialność stron stosunku pracy, ochronę życia i zdrowia pracowników, szczególną ochrona pracy kobiet i młodocianych.

Zbiorowe prawo pracy normuje stosunki pomiędzy organizacjami pracowników (związkami zawodowymi oraz niezwiązkowymi przedstawicielami załóg) a pracodawcami, bądź ich organizacjami.

Strona przedmiotu
2200-1K013 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo prywatne międzynarodowe stanowi dziedzinę ogólnie służącą uregulowaniu transgranicznych stosunków prywatnoprawnych (w dziedzinie prawa cywilnego, rodzinnego, handlowego oraz indywidualnego prawa pracy). Składa się z części kolizyjnoprawnej (znaczenie wąskie) oraz materialnoprawnej, przy czym ta ostatnia obejmuje zwłaszcza tzw. jednolite prawo prywatne (szersze znaczenie). Jest ściśle powiązane z dziedziną międzynarodowego postępowania cywilnego, zajmującą się zagadnieniami takimi jak jurysdykcja, międzynarodowa pomoc prawna oraz uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń oraz dokumentów pozasądowych. Stanowi niezbędny element wiedzy współczesnego, dobrze wykształconego prawnika.

Strona przedmiotu
2200-1K013S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1K001 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo rodzinne stanowi jedną z pięciu tradycyjnie wyodrębnianych części prawa cywilnego (obok części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań i prawa spadkowego). Reguluje ono cywilnoprawną problematykę niemajątkową i majątkową małżeństwa, pokrewieństwa i powinowactwa oraz opieki i kurateli. Celem wykładu jest wyjaśnienie podstawowych pojęć prawa rodzinnego, w szczególności zawarcia małżeństwa, unieważnienia małżeństwa, rozwodu, separacji, małżeńskich ustrojów majątkowych, ustalenia i zaprzeczenia pochodzenia dziecka, stosunków między rodzicami a dziećmi, przysposobienia, obowiązku alimentacyjnego, opieki i kurateli.

Prawo spadkowe to klasyczna część prawa cywilnego (obok części ogólnej, prawa własności, zobowiązań i prawa rodzinnego). Reguluje ono cywilnoprawne skutki śmierci osoby fizycznej. Wykład ma za zadanie wyjaśnić podstawowe pojęcia prawa spadkowego (np. spadek, testament, zapis), mechanizm przejścia własności mortis causa oraz prawa i obowiązki spadkobierców.

Strona przedmiotu
2200-1K001S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo rodzinne stanowi jedną z pięciu tradycyjnie wyodrębnianych części prawa cywilnego (obok części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań i prawa spadkowego). Reguluje ono cywilnoprawną problematykę niemajątkową i majątkową małżeństwa, pokrewieństwa i powinowactwa oraz opieki i kurateli. Celem wykładu jest wyjaśnienie podstawowych pojęć prawa rodzinnego, w szczególności zawarcia małżeństwa, unieważnienia małżeństwa, rozwodu, separacji, małżeńskich ustrojów majątkowych, ustalenia i zaprzeczenia pochodzenia dziecka, stosunków między rodzicami a dziećmi, przysposobienia, obowiązku alimentacyjnego, opieki i kurateli.

Prawo spadkowe to klasyczna część prawa cywilnego (obok części ogólnej, prawa własności, zobowiązań i prawa rodzinnego). Reguluje ono cywilnoprawne skutki śmierci osoby fizycznej. Wykład ma za zadanie wyjaśnić podstawowe pojęcia prawa spadkowego (np. spadek, testament, zapis), mechanizm przejścia własności mortis causa oraz prawa i obowiązki spadkobierców.

Strona przedmiotu
2200-1K011 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1K011S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1K009 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ułatwienie zrozumienia pojęć i konstrukcji prawnych ubezpieczenia społecznego (część ogólna) oraz zasad, na jakich działają poszczególne rodzaje ubezpieczenia społecznego tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Problematyka prawna ubezpieczeń społecznych, obejmująca część ogólną i szczegółową, przedstawiająca aparat pojęciowy, stosowane konstrukcje prawne oraz zasady i mechanizmy ich działania.

Wykład ma ułatwić studentom zrozumienie i przyswojenie sobie skomplikowanych konstrukcji prawnych ubezpieczenia społecznego. Praktyka wskazuje, że studenci uczęszczający na zajęcia uzyskują lepsze wyniki.

Strona przedmiotu
2200-1K009S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ułatwienie zrozumienia pojęć i konstrukcji prawnych ubezpieczenia społecznego (część ogólna) oraz zasad, na jakich działają poszczególne rodzaje ubezpieczenia społecznego tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Problematyka prawna ubezpieczeń społecznych, obejmująca część ogólną i szczegółową, przedstawiająca aparat pojęciowy, stosowane konstrukcje prawne oraz zasady i mechanizmy ich działania.

Wykład ma ułatwić studentom zrozumienie i przyswojenie sobie skomplikowanych konstrukcji prawnych ubezpieczenia społecznego. Praktyka wskazuje, że studenci uczęszczający na zajęcia uzyskują lepsze wyniki.

Strona przedmiotu
2200-1K005 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje genezę i współczesność socjologii prawa. Podstawowym zadaniem poznawczym jest przybliżenie studentom wiedzy o prawie jako swoistym zjawisku społecznym i kulturowym, zapoznanie ze społeczną rolą i znaczeniem prawa, a także z uwarunkowaniami, którym prawo podlega. Przedmiot prezentuje także podstawowe pojęcia socjologii ogólnej wykorzystywane przez socjologię prawa. Zadanie to będzie realizowane przez ukazanie genezy i rozwoju socjologii prawa, omówienie koncepcji klasyków tej dyscypliny, a także ogólnych i szczegółowych zagadnień dotyczących miejsca i znaczenia prawa w świecie zjawisk społecznych, kultur i tradycji prawnych, postaw wobec prawa, kontroli prawnej, nierówności społecznych widzianych z perspektywy prawa, skuteczności prawa, prawa jako narzędzia zmiany społecznej i prezentację dorobku polskiej socjologii prawa.

Strona przedmiotu
2200-1K005S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje genezę i współczesność socjologii prawa. Podstawowym zadaniem poznawczym jest przybliżenie studentom wiedzy o prawie jako swoistym zjawisku społecznym i kulturowym, zapoznanie ze społeczną rolą i znaczeniem prawa, a także z uwarunkowaniami, którym prawo podlega. Przedmiot prezentuje także podstawowe pojęcia socjologii ogólnej wykorzystywane przez socjologię prawa. Zadanie to będzie realizowane przez ukazanie genezy i rozwoju socjologii prawa, omówienie koncepcji klasyków tej dyscypliny, a także ogólnych i szczegółowych zagadnień dotyczących miejsca i znaczenia prawa w świecie zjawisk społecznych, kultur i tradycji prawnych, postaw wobec prawa, kontroli prawnej, nierówności społecznych widzianych z perspektywy prawa, skuteczności prawa, prawa jako narzędzia zmiany społecznej i prezentację dorobku polskiej socjologii prawa.

Strona przedmiotu
2200-1K003 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w formie wykładu mają na celu przedstawienie głównych zagadnień teoretycznoprawnych (takich jak źródła prawa, normy prawne, system prawa, obowiązywanie prawa, język prawa, wykładnia prawa, argumentacja prawnicza) na tle najważniejszych kierunków myśli filozoficznoprawnej XIX-XXI wieku (koncepcje prawnonaturalne, pozytywizm oryginalny i wyrafinowany, realizm prawniczy, hermeneutyka prawnicza, teoria argumentacyjne, postmodernizm).

Wskazywane i wyjaśniane będą także idee, które leżą u podłoża konkretnych stanowisk teorii prawa i instytucji prawnych (np. kontroli konstytucyjności prawa). Akcent będzie przy tym położony na wielość współczesnych stanowisk w kwestiach istoty prawa, sposobów jego poznawania (w tym interpretacji), sposobów i kryteriów rozstrzygania o obowiązywaniu norm prawnych, a wreszcie zasad rozstrzygania „trudnych przypadków”, czyli takich, w których nie wystarczy sięgnąć po tradycyjny sylogizm prawniczy..

Strona przedmiotu
2200-1K003S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w formie wykładu mają na celu przedstawienie głównych zagadnień teoretycznoprawnych (takich jak źródła prawa, normy prawne, system prawa, obowiązywanie prawa, język prawa, wykładnia prawa, argumentacja prawnicza) na tle najważniejszych kierunków myśli filozoficznoprawnej XIX-XXI wieku (koncepcje prawnonaturalne, pozytywizm oryginalny i wyrafinowany, realizm prawniczy, hermeneutyka prawnicza, teoria argumentacyjne, postmodernizm).

Wskazywane i wyjaśniane będą także idee, które leżą u podłoża konkretnych stanowisk teorii prawa i instytucji prawnych (np. kontroli konstytucyjności prawa). Akcent będzie przy tym położony na wielość współczesnych stanowisk w kwestiach istoty prawa, sposobów jego poznawania (w tym interpretacji), sposobów i kryteriów rozstrzygania o obowiązywaniu norm prawnych, a wreszcie zasad rozstrzygania „trudnych przypadków”, czyli takich, w których nie wystarczy sięgnąć po tradycyjny sylogizm prawniczy.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)