Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Wydział Prawa i Administracji

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2021 2022Z 2022L 2022
2200-7A4 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot podstawowy w ramach kierunku studiów Prawo finansowe i skarbowość. Przedmiot ten ma na celu zapoznanie studenta z podstawową budową aparatu administracji publicznej finansowej oraz administracji skarbowej.

Strona przedmiotu
2200-4F012S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym efektem zajęć ma być przygotowanie przez studenta pracy magisterskiej na kierunku Administracja.

Strona przedmiotu
2200-4S002 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4S002S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4S008 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom administracji podstawowych, uproszczonych informacji na temat prawa stosowanego w praktyce organów administracji publicznej. Spotkania mają formę wykładu z elementami dyskusji (aktywność nie jest obowiązkowa, ale jest premiowana).

Strona przedmiotu
2200-4S008S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom administracji podstawowych, uproszczonych informacji na temat prawa stosowanego w praktyce organów administracji publicznej. Spotkania mają formę wykładu z elementami dyskusji (aktywność nie jest obowiązkowa, ale jest premiowana).

Strona przedmiotu
2200-8S02 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład specjalizacyjny - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład specjalizacyjny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dostarcza słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego. Tematy szczegółowe zostały dobrane tak, aby słuchacze uzyskali narzędzia do rozwiązywania problemów związanych z urzeczywistnianiem wolności religijnej, występujących w działalności administracji publicznej.

Strona przedmiotu
2200-8S02S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład specjalizacyjny - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dostarcza słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego. Tematy szczegółowe zostały dobrane tak, aby słuchacze uzyskali narzędzia do rozwiązywania problemów związanych z urzeczywistnianiem wolności religijnej, występujących w działalności administracji publicznej.

Strona przedmiotu
2200-4F018 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4F018S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4F014S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studenta pracy magisterskiej na temat

mieszczący się w zakresie problematyki będącej przedmiotem seminarium. W

szczególności będą one służyły zaznajomieniu studentów z metodyką badań w

zakresie niezbędnym do przygotowania pracy magisterskiej oraz z zasadami jej

konstruowania. Zajęcia będą prowadzone przede wszystkim w formie w dyskusji na

temat poszczególnych części pracy przygotowywanych przez studenta zgodnie z

harmonogramem uzgodnionym z promotorem pracy. W ramach seminarium

odbywały się będą również konsultacje dotyczące badań własnych prowadzonych

przez studenta.

Strona przedmiotu
2200-8I007 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium dyplomowe - 45 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studenta pracy dyplomowej na temat mieszczący się w zakresie problematyki będącej przedmiotem seminarium. W szczególności będą one służyły zaznajomieniu studentów z metodyką badań w zakresie niezbędnym do przygotowania pracy dyplomowej oraz z zasadami jej konstruowania. Zajęcia będą prowadzone przede wszystkim w formie w dyskusji na temat poszczególnych części pracy przygotowywanych przez studenta zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z promotorem pracy. W ramach seminarium odbywały się będą również konsultacje dotyczące badań własnych prowadzonych przez studenta.

Strona przedmiotu
2200-8I007S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium dyplomowe - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studenta pracy dyplomowej na temat mieszczący się w zakresie problematyki będącej przedmiotem seminarium. W szczególności będą one służyły zaznajomieniu studentów z metodyką badań w zakresie niezbędnym do przygotowania pracy dyplomowej oraz z zasadami jej konstruowania. Zajęcia będą prowadzone przede wszystkim w formie w dyskusji na temat poszczególnych części pracy przygotowywanych przez studenta zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z promotorem pracy. W ramach seminarium odbywały się będą również konsultacje dotyczące badań własnych prowadzonych przez studenta.

Strona przedmiotu
2200-8P011 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-8P011S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zagadnienia konstytucyjne, ustrojowe oraz materialne publicznego prawa gospodarczego

Strona przedmiotu
2200-9HA-28 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2023-02-20) Humanitarian Action

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1DVV001A brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie semestru zimowego studenci pogłębią swoją wiedzę na temat podstawowych metod ADR ( mediacja i arbitraż, zapoznają się z metodami badawczymi wykorzystywanymi w czasie pisania prac magisterskich, strukturą i organizacją pracy, zajmą się poszukiwaniem źródeł oraz definiowaniem pytań badawczych. W semestrze zimowym studenci skoncentrują się także na wyborze odpowiednio zdefiniowanego tematu pracy mgr. Każdy uczestnik przygotuje takżę prezentacje dotycząca tematyki pracy, głównych pytań badawczych, zakresu pracy i planowanej metodologii badań. W semestrze letnim studenci będą przygotowywali prace pod kierunkiem prowadzącego, w ramach indywidualnych konsultacji.

Strona przedmiotu
2200-5RF-27 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-7C12 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest metodyka analizy podatkowej oraz analiza skutków podatkowych wybranych czynności, zdarzeń i transakcji podlegających opodatkowaniu. Omawiane na zajęciach przykłady problemów poddanych analizie zostały wybrane pod kątem przygotowania do egzaminu na doradcę podatkowego.

Strona przedmiotu
4027-KNS-BG-22-ASK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4027-KNS-CHS-22-ASKU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-9HA-5 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1W139N brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1W139S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1W139S-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-FOR26 brak brak
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course presents the wide scope of issues in Criminology, with the specific stress put on practical applications of the criminological knowledge.

Strona przedmiotu
2200-1DPP165A brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma za zadanie przedstawić usystematyzowaną wiedzę na temat argumentacji prawniczej, jej logicznych podstaw i wykorzystania w procesie stosowania prawa. Sama argumentacja prawnicza zostanie usytuowana na szerszym tle i omawiana z uwzględnieniem jej związków z argumentacją ogólną, retoryką, topiką, erystyką, metodologią nauk prawnych i dogmatyką prawa. Również logiką będzie ujmowana szeroko, a więc jako nauka obejmująca nie tylko logikę formalną, lecz również semiotykę i ogólną metodologię nauk. Płaszczyzną prowadzonych analiz będzie proces stosowania prawa, rozumiany jako proces decyzyjny organu władzy publicznej, zmierzający do rozpatrzenie sprawy o charakterze jednostkowym poprzez wydanie rozstrzygnięcia przybierającego postać normy indywidualno – konkretnej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na dowodzenie i pytania w prawie oraz na szeroko rozumianą wykładnię prawa.

Strona przedmiotu
2200-1W022N brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie przedstawić usystematyzowaną wiedzę na temat argumentacji prawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wykorzystywania w procesie stosowania prawa, także w wymiarze ponadpaństwowym. Nacisk zostanie położony na praktyczny wymiar tego rodzaju argumentacji, dlatego też prowadzone analizy nie będą tylko ujęciem doktrynalnym, lecz będą odwoływać się do obowiązujących aktów normatywnych i do orzecznictwa.

Strona przedmiotu
2200-1W022S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie przedstawić usystematyzowaną wiedzę na temat argumentacji prawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wykorzystywania w procesie stosowania prawa, także w wymiarze ponadpaństwowym. Nacisk zostanie położony na praktyczny wymiar tego rodzaju argumentacji, dlatego też prowadzone analizy nie będą tylko ujęciem doktrynalnym, lecz będą odwoływać się do obowiązujących aktów normatywnych i do orzecznictwa.

Strona przedmiotu
2200-1W078N brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje analizę zjawiska przestępczości gospodarczej i przeciwko mieniu z perspektywy kryminologicznej, z uwzględnieniem aspektów wiktymologicznych.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)