Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia zarządzania personelem (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Psychologii)

Jednostka: Wydział Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Psychologia zarządzania personelem
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021 2022
2500-PZP-GS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 3 godzin
 • Wykład - 3 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 3 godzin
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kategoryzacja społeczna, tworzenie i funkcjonowanie grupy; efektywność grupy, orientacja socjoemocjonalna i zadaniowa, rozłożenie odpowiedzialności, próżniactwo społeczne rywalizacja i współpraca

Strona przedmiotu
2500-PZP-MBP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 2 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 2 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia i metody statystyczne

Strona przedmiotu
2500-PZP-MRK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 28 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analizy konfliktów w organizacji oraz ich rozwiązywania poprzez negocjacje, mediację czy procedurę dyskusji konfliktów wielostronnych (facylitację).

Strona przedmiotu
2500-PZP-OM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 28 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Koncepcje motywacji do pracy, rola indywidualnych potrzeb, znaczenie treści pracy i zakresu obowiązków. Psychologiczne podstawy motywowania: motywowanie do zmiany. Modyfikowanie zachowań organizacyjnych. Ocenianie pracowników: sposoby oceniania i psychologiczne problemy procesu oceniania. Satysfakcja z pracy i zaangażowanie, zjawiska niekorzystne w organizacji.

Strona przedmiotu
2500-PZP-PP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 3 godzin
 • Wykład - 3 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 3 godzin
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

pojęcia zdrowia psychicznego, zaburzenia, choroby psychicznej; klasyfikacje chorób i zaburzeń psychicznych, formy pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej

Strona przedmiotu
2500-PZP-POST
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 2 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 2 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Postawy jako ustosunkowanie do świata, możliwość i sposoby zmiany postaw, nabywanie przekonań, stereotypy i uprzedzenia

Strona przedmiotu
2500-PZP-PROCS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 2 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 2 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dane zmysłowe a interpretacje, spostrzeżenie a wrażenie, procesy umysłowe – tworzenie pojęć (kategorii), różne koncepcje kategoryzowania

Strona przedmiotu
2500-PZP-PROCSPOŁ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 2 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 2 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Specyfika spostrzegania obiektów społecznych, komunikacja niewerbalna, zniekształcenia poznawcze.

Strona przedmiotu
2500-PZP-PBZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 28 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd osobowościowych i sytuacyjnych uwarunkowań efektywnego przywództwa. Kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie diagnozowania wzorów motywacyjnych kadry kierowniczej i personelu, diagnozowania interakcji w zespole zadaniowym, diagnozowania ról w zespole zadaniowym, unikania błędów w rozmowach z podwładnym

Strona przedmiotu
2500-PZP-PE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 3 godzin
 • Wykład - 3 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 3 godzin
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicje emocji w psychologii, kluczowe koncepcje emocji, biologiczne podstawy emocji

Strona przedmiotu
2500-PZP-PM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 2 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 2 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najważniejsze koncepcje potrzeb, potrzeby jako motywy, konflikty potrzeb i motywów; wartości jako motywy działania, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, autoteliczna i hedonistyczna

Strona przedmiotu
2500-PZP-PORG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe zagadnienia, których znajomość jest niezbędna dla zrozumienia ograniczeń i możliwości funkcjonowania człowieka w organizacji.

Strona przedmiotu
2500-PZP-PRI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 3 godzin
 • Wykład - 3 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 3 godzin
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najważniejsze koncepcje temperamentu, osobowości, zdolności umysłowych i stylów poznawczych

Strona przedmiotu
2500-PZP-RS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 28 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metody opisu stanowiska i poszukiwania kandydatów. Analiza danych biograficznych, testy wiedzy o pracy, testy i kwestionariusze psychologiczne, wywiad selekcyjny, metody symulacyjne. Planowanie procedury selekcyjnej, dochodzenie do decyzji, przygotowywanie końcowej diagnozy.

Strona przedmiotu
2500-PZP-SRZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 28 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Różne metody szkoleniowe, ich dostosowanie do potrzeb, sposoby oceny potrzeb i efektów szkoleń.

Strona przedmiotu
2500-PZP-UIP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 2 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 2 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Funkcje uwagi, typy pamięci, procesy zapamiętywania i uczenia się, uczenie utajone

Strona przedmiotu
2500-PZP-WS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 2 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 2 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Facylitacja społeczna, konformizm, wpływ normatywny i informacyjny, wpływu autorytetu, wpływu mniejszości na większość.

Strona przedmiotu
2500-PZP-WDP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 2 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 2 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główne podejścia teoretyczne i badawcze, obszary psychologii, psychologia naukowa a stosowana

Strona przedmiotu
2500-PZP-TKI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 28 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Trening ma na celu rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się, nawiązywania i budowania kontaktu.

Strona przedmiotu
2500-PZP-ZPBS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia procesu badawczego, metod badawczych (eksperyment, wywiad, obserwacja), testów psychologicznych, badań ewaluacyjnych.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)