Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia specjalnościowe: pierwszy rok studiów magisterskich (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej)

Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zajęcia specjalnościowe: pierwszy rok studiów magisterskich
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022
3005-KU6AWCZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem przedmiotu jest ekscerpcja najistotniejszych elementów składowych współczesnych czeskich praktyk kulturowych (współczesność rozumiana będzie w tym wypadku jako okres od 2000 roku) z perspektywy antropologii kultury. Ponieważ świadomi jesteśmy nieciągłości, niejednorodności, rozwarstwiania a czasami przypadkowości procesów kulturowych we współczesnym świecie proponujemy 7 kręgów zagadnień (zakres tematów), z których w każdym roku akademickim zostanie wybrane jedno (ewentualnie dwa) do pogłębionej analizy podczas zajęć.

Strona przedmiotu
3005-KU6AWSLO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem przedmiotu jest ekscerpcja najistotniejszych elementów składowych współczesnych słowackich praktyk kulturowych (współczesność rozumiana będzie w tym wypadku jako okres od 2000 roku) z perspektywy antropologii kultury. Ponieważ świadomi jesteśmy nieciągłości, niejednorodności, rozwarstwiania a czasami przypadkowości procesów kulturowych we współczesnym świecie proponujemy 7 kręgów zagadnień (zakres tematów), z których w każdym roku akademickim zostanie wybrane jedno (ewentualnie dwa) do pogłębionej analizy podczas zajęć.

Strona przedmiotu
3005-KU6AWBUL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone współczesnej kulturze Bułgarii – wybranym zjawiskom reprezentatywnym dla życia społecznego dwóch pierwszych dekad XXI wieku. Celem zajęć jest doskonalenie zmysłu obserwacji oraz umiejętności systematycznej analizy i interpretacji fenomenów kulturowych z wykorzystaniem metod badawczych takich subdyscyplin antropologii, jak: antropologia codzienności, antropologia ciała, a. widowisk, a. praktyk językowych.

Strona przedmiotu
3005-KU6HJBUL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów:

- z historią (rozwojem zjawisk i norm języka bułgarskiego, z uwzględnieniem historycznej więzi bułagarsko-macedońskiej) i zarysem dialektologii bułgarskiego obszaru językowego;

- ze źródłami tradycji językowej na obszarze Bułgarii - omówione zostaną najważniejsze fakty i uwarunkowania współcześnie funkcjonującej świadomości językowej Bułgarów w kontekście kulturowym – wewnętrznym i zewnętrznym.

Strona przedmiotu
3005-KU6HJCZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot należy do grupy przedmiotów obowiązkowych na I roku studiów uzupełniających magisterskich. Ma on na celu przedstawienie historii językowej w ramach wybranego kierunku studiów. Punkt ciężkości położony jest na tych elementach, które kształtują dzisiejszy stan języka czeskiego i świadomość językową narodu z wybranej specjalizacji, z uwzględnieniem wpływających na zarówno stan języka, jak i na świadomość językową czynników wewnętrznych i zewnętrznych.

Strona przedmiotu
3005-KU6HJSLO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest ukazanie roli i miejsca języka w perspektywie dziejów Słowacji i narodu słowackiego, jak również prezentacja najistotniejszych zjawisk prowadzących do ukształtowania się obecnej postaci języka literackiego.

Strona przedmiotu
3005-KU6LB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z najnowszej literatury bułgarskiej (prowadzone w języku bułgarskim), będą miały dwojaki cel. Po pierwsze, będzie nim wzbogacenie wiedzy studentów na temat współczesnej literatury bułgarskiej. Ponadto celem zajęć jest wypracowanie praktycznej umiejętności analizowania tekstów oraz zjawisk z życia literackiego i werbalizowania zdobytej wiedzy w języku nauki bułgarskiej. Analizy będą umocowane zarówno w kontekście bułgarskich tradycji literackich, jak i współczesnych zjawisk społeczno-kulturowych.

Strona przedmiotu
3005-KU6LCZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium w języku kierunkowym, zaznajamiające słuchaczy z najnowszymi zjawiskami w literaturze kraju. W trakcie konwersatorium studenci zapoznają się z najważniejszymi tekstami literackimi najnowszej literatury czeskiej, które poddadzą interpretacji w języku kierunkowym. Aktywny udział w zajęciach umożliwi im prześledzenie i przeanalizowanie nowych tendencji i form w literaturze współczesnej kraju oraz podniesienie kompetencji językowych.

Strona przedmiotu
3005-KU6LSLO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcie, prowadzone w języku słowackim, będą miały dwojaki cel. Po pierwsze, wzbogacenie wiedzy studentów na temat współczesnej literatury słowackiej, w tym także najnowszych zjawisk. Po drugie, wypracowanie praktycznej umiejętności analizowania tekstów oraz zjawisk z życia literackiego i werbalizowania zdobytej wiedzy w języku słowackim.

Strona przedmiotu
3005-KU6RJBUL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z odmianami języka bułgarskiego literackiego i nieliterackiego w kontekście dialektologicznym oraz socjolingwistycznym.

Strona przedmiotu
3005-KU6OJCZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rozwarstwieniem języka czeskiego literackiego i nieliterackiego oraz wybranych socjolektów

Strona przedmiotu
3005-KU6OJSLO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rozwarstwieniem języka słowackiego literackiego i nieliterackiego oraz wybranych socjolektów.

Strona przedmiotu
3005-KU6PROJEKTN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Projekt badawczy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w pracę badawczą. Jego celem jest realizacja efektów kształcenia na poziomie indywidualnym, ale również związanie studentów ze środowiskiem badawczym instytutu i szerzej, uniwersytetu, jak też popularyzacja badań prowadzonych przez pracowników instytutu wśród społeczności studenckiej.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)