Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Instytut Filologii Klasycznej

Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024L 2024
3006-AF-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proponowane zajęcia są kursem łaciny dla studentów mających wcześniej kontakt z tym językiem i pragnących poszerzyć swą wiedzę

gramatyczną i przygotować się do samodzielnej pracy z tekstami oryginalnymi.

Strona przedmiotu
3006-AIILA1 brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia służące poznaniu najważniejszych dzieł literatury starożytnej i ich recepcji w kulturze nowożytnej.

Strona przedmiotu
3006-AIILA2 brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia służące poznaniu już od I roku najważniejszych dzieł literatury starożytnej.

Strona przedmiotu
3020-BA1A-AK brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z szeroko pojętymi motywami antycznymi w literaturze i kulturze, a także zwrócenie uwagi na funkcję łaciny oraz na ciągle żywą tradycję kultury antycznej we wszystkich językach i literaturach europejskich. Stanowi to cenny fundament dla dalszych studiów i literaturoznawczych i lingwistycznych oraz poszerza wiedzę o historii i kulturze starożytnej Grecji i Rzymu, a także o ich wpływie na kulturę Europy.

Strona przedmiotu
3020-BA1A-AL brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z szeroko pojętymi motywami antycznymi w literaturze i kulturze, a także zwrócenie uwagi na funkcję łaciny oraz na ciągle żywą tradycję kultury antycznej we wszystkich językach i literaturach europejskich. Stanowi to cenny fundament dla dalszych studiów i literaturoznawczych i lingwistycznych oraz poszerza wiedzę o historii i kulturze starożytnej Grecji i Rzymu, a także o ich wpływie na kulturę Europy.

Zajęcia "Arcydzieła literatury antycznej" są poświęcone poznaniu kanonicznych dzieł literatury starożytnej Grecji i Rzymu , ich interpretacji i recepcji w późniejszych epokach.

Strona przedmiotu
3006-ANT-FAK brak brak brak
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3006-ANT-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z chrześcijańską literaturą apokryficzną i jej wpływem na kulturę epok późniejszych.

Strona przedmiotu
3006-CLM-FAK brak brak

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Właściwie jedyny model świętego, jaki znało pierwotne chrześcijaństwo, to świadek (gr. martys), czyli ten, który poniósł śmierć za wiarę. Wokół tego konceptu urosła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa fascynująca, gęsta teologicznie literatura. Na proponowanych zajęciach będziemy omawiać najważniejsze aspekty tejże. Przedmiot ma ścisłe powiązania z takimi dziedzinami jak: historia starożytna, biblistyka, teologia.

Strona przedmiotu
3006-CLM-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Właściwie jedyny model świętego, jaki znało pierwotne chrześcijaństwo, to świadek (gr. martys), czyli ten, który poniósł śmierć za wiarę. Wokół tego konceptu urosła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa fascynująca, gęsta teologicznie literatura. Na proponowanych zajęciach będziemy omawiać najważniejsze aspekty tejże. Przedmiot ma ścisłe powiązania z takimi dziedzinami jak: historia starożytna, biblistyka, teologia

Strona przedmiotu
3006-CL-FAK brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z łaciny mówionej

Strona przedmiotu
3006-EKT3 brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć są podstawowe zagadnienia krytyki tekstu i edytorstwa naukowego w zastosowaniu do tekstów starożytnej literatury greckiej i łacińskiej.

Strona przedmiotu
3006-EKT5 brak brak

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci biorą udział w badaniach naukowych.

Tematem zajęć są zagadnienia krytyki tekstu i edytorstwa naukowego w zastosowaniu do tekstów starożytnej literatury greckiej i łacińskiej

Strona przedmiotu
3006-EKA1 brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przygotowuje do pracy naukowej, zapewniając studentowi podstawową wiedzę o kulturze starożytnej Grecji i Rzymu, niezbędną na dalszych etapach studiów.

Przedmiot obejmuje panoramę kultury dwóch społeczeństw antycznych: Grecji i Rzymu. Szczególny nacisk spoczywa na zagadnieniach kultury, obyczajowości (wspólnota mężczyzn i miejsce kobiet, erotyka, paiderastia), typów przekazu kultury i komunikacji społecznej (wykształcenie - paideia, teatr, funkcje literatury i obrazu, widowiska), religii (mit, wierzenia, obrzędy, święta), form życia społecznego (polis, sympozjon, uczestnictwo w życiu politycznym), zjawisk akulturacji (inne kultury, wzajemne związki, kultura grecka a Rzym).

Strona przedmiotu
3006-EKB-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu ukazanie najważniejszych aspektów kultury baroku w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. Odwołują się do takich dziedzin jak: filologia, historia i teoria literatury, historia, historia sztuki. Uwaga uczestników będzie skierowana zarówno na sytuację w Europie, jak i na ziemiach polskich.

Strona przedmiotu
3006-EKR-FAK brak brak

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3006-EKR-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zwięzłe ukazanie najważniejszych aspektów kultury Renesansu we Włoszech i w krajach europejskich. Najwięcej miejsca zostanie poświęcone zjawisku humanizmu oraz sposobowi recypowania dziedzictwa antycznego w dobie renesansu, w szczególności w obszarze literatury.

Strona przedmiotu
3006-EKREN-FAK brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zwięzłe ukazanie najważniejszych aspektów kultury Renesansu we Włoszech i w krajach europejskich. Najwięcej miejsca zostanie poświęcone zjawisku humanizmu oraz sposobowi recypowania dziedzictwa antycznego w dobie renesansu, w szczególności w obszarze literatury.

Strona przedmiotu
3006-EKRB-SR brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu ukazanie najważniejszych aspektów kultury Renesansu i Baroku w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. Wykład odwołuje się do takich dziedzin jak: filologia, historia i teoria literatury, historia, historia sztuki.

Strona przedmiotu
3006-EG-FL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu są podstawy epigrafiki greckiej, jednej z najważniejszych nauk pomocniczych historii starożytnej. Kurs ma przygotować uczestników do samodzielnego posługiwania się inskrypcjami greckimi jako ważną kategorią świadectw pisma, języka i źródeł historycznych. W trakcie zajęć omówione zostaną wszystkie podstawowe kategorie inskrypcji greckich od epoki archaicznej po epokę rzymską (do III w. n.e. włącznie), historia pisma greckiego w tym okresie, metody pracy wydawcy tekstów epigraficznych, historia badań nad inskrypcjami greckimi i ewolucja metod badawczych, znaczenie inskrypcji dla filologii i dla rekonstrukcji historycznej.

Strona przedmiotu
3006-FIL4 brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach z bloku nauk pomocniczych literaturoznawstwa omówione zostaną problemy filozofii nowożytnej ujęte jako kolejne próby interpretacji i reintepretacji dziedzictwa filozofii antycznej.

Strona przedmiotu
3006-FILSTA3 brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie bogactwa i różnorodności myśli filozoficznej starożytności i średniowiecza oraz jej znaczenia dla rozwoju filozofii w następnych stuleciach.

Strona przedmiotu
3006-GHG4 brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia ukazują rozwój języka greckiego na tle innych języków indoeuropejskich. Na zajęciach student zapoznaje się z najnowszymi wynikami badań, a dyskusje prowadzone na zajęciach mają nierzadko wartość naukową, prowadzą bowiem do nowych spostrzeżeń na temat indoeuropejskich i greckich procesów językowych

Strona przedmiotu
3006-GHJŁ4 brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć student zapoznaje się z wybranymi zagadnieniami fonologii i morfologii historycznej języka łacińskiego.

Strona przedmiotu
3006-GOJG2 brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 120 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z Gramatyki Opisowej Języka Greckiego poświęcone są omówieniu podstawowych problemów składni języka greckiego, głównie prozy attyckiej. Zajęcia te przygotowują do lektury tekstów greckich (zasadniczo prozy attyckiej, w mniejszym stopniu poezji i innych dialektów), umożliwiając w przyszłości podejmowanie jakichkolwiek badań i systematycznej refleksji nad tekstami w tym języku.

Strona przedmiotu
3006-GOJŁ2 brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 120 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem zajęć jest:

– wprowadzenie do aparatu teoretycznego służącego do opisu zjawisk składniowych;

– przedstawienie systemu składniowego łaciny okresu klasycznego.

Strona przedmiotu
3006-GOJP1 brak brak

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Są to zajęcia poświęcone podstawowym zagadnieniom gramatyki opisowej języka polskiego: fonetyki (intonacja i akcent), fleksji oraz składni.

Strona przedmiotu
3006-GH-FAK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the seminar is to present the origins, the early stages, the most important phases of development, the most important methodological problems and selected artistic aspects of early Greek historiography.

Strona przedmiotu
3006-HST1 brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z historii starożytnej, nauki pomocniczej literaturoznawstwa, w sposób syntetyczny przybliża słuchaczom najważniejsze zagadnienia z historii starożytnej Grecji i Rzymu.

Strona przedmiotu
3006-HST2 brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia z bloku nauk pomocniczych literaturoznawstwa są prowadzone przez dwa semestry i obejmują wybrane zagadnienia z historii starożytnej Grecji i Rzymu od Homera po późną starożytność. Celem ich jest zapoznanie studentów ze specyfiką źródeł do dziejów antyku, prezentacja maksymalnie wielu ich kategorii (w pierwszej kolejności źródła literackie, ale także historiograficzne, inskrypcje, ikonografia, numizmatyka, papirusy, dane archeologiczne) oraz metod ich analizy.

Strona przedmiotu
3006-HS-FAK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są analizie etymologii i ewolucji polskich leksemów odziedziczonych i/lub zapożyczonych z innych języków.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)