Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historii Sztuki (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Historii Sztuki)

Jednostka: Instytut Historii Sztuki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historii Sztuki
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2021 2022Z 2022L 2022
3105-SP-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zaprezentowanie zjawisk, strategii i technik

mających jednak wspólny cel - poradzenie sobie społeczeństwa

polskiego z rzeczywistością, poczuciem izolacji, zacofaniem

gospodarczym i cywilizacyjnym. Dotyczy to nie tylko konsumpcji

materialnej, ale i niematerialnej (np. kultury) czy też kwestii

pamięci zbiorowej.

Strona przedmiotu
3105-DURF-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nawiązanie do pracy Alexisa de Tocqueville’a „Dawny ustrój i rewolucja” w analizie czynników, które doprowadziły do wybuchu 14 lipca 1789 r. Omówienie zmian jakie w funkcjonowaniu państwa oraz świadomości społeczeństwa francuskiego przyniosła rewolucja francuska 1789 r.

Strona przedmiotu
3105-ICIC-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

An introductory course offering an overview of the main problems of classical Islam.

Strona przedmiotu
3105-OBDL-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Migracje w badaniach archeologicznych budziły zawsze zainteresowanie i emocje: albo przypisywano im decydującą rolę we wszelkich przemianach kulturowych, albo całkowicie negowano ich znaczenie. Tymczasem sytuacje, w których rzeczywiście możemy mówić o przemieszczaniu się grup ludzkich na duże odległości są stosunkowo rzadkie, jeszcze rzadziej możemy ustalić, kim byli owi wędrowcy.

Źródła antyczne od końca III wieku BC do schyłku VI wieku AD wzmiankowały kilkakrotnie o pojawieniu się „nowych” barbarzyńców, bądź o niespodziewanych przemieszczeniach już znanych ludów. Wędrówki takie znajdują niekiedy odbicie w materiałach archeologicznych. Wykład będzie próbą przedstawienia takich właśnie przypadków.

Strona przedmiotu
3105-SWS-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-ARCH-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This interdisciplinary and introductory course addresses the problems of the place of architecture in modern systems of the visual arts and modern culture. The history of modern architecture in Europe and North America (between c.1750–1920) is seen as closely interrelated to the history of modern painting, sculpture and other media.

Strona przedmiotu
3105-ARCHM-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This interdisciplinary and introductory course addresses the problems of the place of architecture in modern systems of the visual arts and contemporary visual culture. The history of modern and contemporary architecture (between the 1920s and the present) is seen as closely interrelated to the history of painting, sculpture, photography, film and performance.

Strona przedmiotu
3105-ANS-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This introductory seminar will focus on the intersections between art and the five canonical senses – sight, hearing, smell, taste, and touch – in early modern Europe. Though visual arts were obviously perceived primarily by means of sight, in recent years scholars have increasingly turned to thinking about how the other senses may have been implicated in the creation and historical reception of works of art. Readings discussed during class will address this issue from a variety of perspectives, ranging from straightforward representations of acts associated with a particular sense, to works of art that demanded the simultaneous engagement of multiple senses.

Strona przedmiotu
3105-AWK-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma zaznajomić studentów ze specyficzną grupą tekstów źródłowych, jaką stanowią autobiografie z epoki klasycznego islamu. Ukazane zostaną implikacje tych tekstów dla muzułmańskiej historiografii oraz teorii politycznej. Studenci poznają obszerne fragmenty źródeł muzułmańskich takich jak Naszyjnik gołębicy Ibn Hazma, Kitab at-tibyan Abd Allaha ibn Buluqqina czy też Księga pouczających przykładów Usamy ibn Munkidha.

Strona przedmiotu
3105-BE-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcie dotyczą „okresu wędrówek ludów” – szczególnego etapu w dziejach Europy, dla którego charakterystyczne było przemieszczenie się dużych grup ludności („ludów”), stanowiących zbrojne struktury polityczne. Jednocześnie był to czas uformowania się jednolitej kultury materialnej różnoetnicznej elity. Skutkiem dynamicznych zmian był zupełnie nowy obraz Europy, dla której charakterystyczne stały się tzw. państwa sukcesyjne, tworzone przez Barbarzyńców na gruzach Imperium Romanum, oraz pojawienie się nowych ludów – najbardziej trwałą zmianą było wejście na arenę Słowian.

Strona przedmiotu
3105-DKHM-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs oferuje wprowadzenie do dziejów Hiszpanii muzułmańskiej do upadku kalifatu kordobańskiego.

Strona przedmiotu
3105-DKEH-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs oferuje wprowadzenie do dziejów Hiszpanii muzułmańskiej i Afryki Północnej od upadku kalifatu kordobańskiego aż do upadku Granady w 1492 r.

Strona przedmiotu
3105-AAMC-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This introductory and interdisciplinary course requires no background in architectural history. It addresses the problems of the place of architecture in modern systems of the visual arts and contemporary visual culture. The history of modern and contemporary architecture (from 1800 to the present) is closely related to the history of painting, sculpture, photography, film, and performance.

Strona przedmiotu
3105-HD-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia pozwalają uzyskać wstępną znajomość historii dyplomacji i stosunków międzynarodowych w świecie transatlantyckim w „długim” XX wieku. Okres 1914-2014 to kilka epok. Centralne miejsce zajmuje Zimna Wojna, której poświęcone jest ok. 40% zajęć. Niemniej także inne spotkania mają podobną podstawę źródłową: sięga ona od koncepcji „nowych ładów” europejskich, formułowanych w kancelariach szefów państw w czasach wojny i pokoju po moc perswazyjną kreowanych oddolnie aktów symbolicznych

Strona przedmiotu
3105-HNZPLW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zarys dziejów sztuki polskiej od około 1760 do 1939 roku. Celem wykładu będzie prezentacja najważniejszych zagadnień architektury i sztuk pięknych.

Strona przedmiotu
3105-HNPWOWE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentujący zarys dziejów europejskiej sztuki nowożytnej. Tematyka zajęć koncentruje się na tych obszarach, okresach i tendencjach w sztuce od początków XV wieku, które najbardziej zaważyły na jej rozwoju. Największa uwaga poświęcona jest sztuce włoskiej, z zaakcentowaniem zagadnień przełomowych i mających znaczące konsekwencje dla innych obszarów. Prezentowane są również wybrane zjawiska ze sztuki innych krajów i regionów. Szerzej omawiana jest działalność niektórych artystów. Pominięte są natomiast niektóre zagadnienia, na temat których istnieje współczesna literatura w języku polskim.

Strona przedmiotu
3105-IR-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sformułowanie interpretatio Romana zostało użyte przez

Tacyta przy wyjaśnianiu czytelnikowi charakteru dwóch

bóstw, czczonych przez jedno z plemion

barbarzyńskich. Zajęcia będą dotyczyły właśnie

rozumienia przez przedstawicieli cywilizacji antycznej

otaczających ją barbarzyńców, przy czym ramy

czasowe obejmą zarówno helleńskie postrzeganie

Scytów, jak wczesnośredniowieczną interpretację

założycielskich mitów ludów germańskich.

Jednocześnie tematem rozważań będzie też kwestia,

jak barbarzyńcy absorbowali zwyczaje

śródziemnomorskie.

Strona przedmiotu
3105-IPWK-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest prześledzenie roli, jaką w kulturze nowożytnej Europy odgrywała Italia, jako obiekt zainteresowania i cel podróży. Rozpatrzone zatem zostaną różnorodne motywacje, jakimi się kierowali mieszkańcy Rzeczypospolitej, oraz przeżycia, jakie były ich (a także innych Europejczyków) udziałem podczas zwiedzania Półwyspu. Będą to zatem ludzie, których Włochy fascynowały lub tylko interesowały, dla których były one źródłem inspiracji i kulturowych przeżyć, albo jedynie czasowego pobytu, ale także tacy, którzy Italię odwiedzali jedynie służbowo, a niekiedy nawet z konieczności. Przegląd ten, który rozpoczniemy od renesansowych intelektualistów i studentów, poprzez dyplomatów, duchownych, polityków szlacheckich oraz badaczy kultury zostanie doprowadzony – o ile czas pozwoli, ale z pewnością bardzo pobieżnie – aż do współczesnych pisarzy, którym przyszło się zmierzyć z Italią jako kulturowym fenomenem, stanowiącym niezmiennie fascynujące wyzwanie intelektualne i artystyczne.

Strona przedmiotu
3105-KMTRZ-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem spotkań będzie prześledzenie roli, jaką w kulturze nowożytnej Europy odgrywała Italia, a przede wszystkim Rzym – jako obiekt zainteresowania i cel podróży. Rozpatrzone zatem zostaną różnorodne motywacje, jakimi się kierowali mieszkańcy Rzeczypospolitej, oraz przeżycia, jakie były ich (a także innych Europejczyków) udziałem podczas zwiedzania Rzymu. Będą to zatem ludzie, których Włochy fascynowały lub tylko interesowały, dla których były one źródłem inspiracji i kulturowych przeżyć, albo jedynie czasowego pobytu, ale także tacy, którzy Wieczne Miasto odwiedzali jedynie służbowo. Przegląd ten, który rozpoczniemy od renesansowych intelektualistów i studentów, poprzez dyplomatów, duchownych, polityków szlacheckich oraz badaczy kultury zostanie doprowadzony – o ile czas pozwoli – aż do współczesnych pisarzy, którym przyszło się zmierzyć z Rzymem jako kulturowym fenomenem, stanowiącym niezmiennie fascynujące wyzwanie intelektualne i artystyczne.

Strona przedmiotu
3105-LMAL-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone inicjatywom i fundacjom artystycznym Ludwika XIV.

Strona przedmiotu
3105-MEA-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

An introductory course offering an overview of classical Islamic apocalyptic sources.

Strona przedmiotu
3105-LMISZTP-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi próbę przedstawienia historycznie zmiennych relacji pomiędzy sztukami plastycznymi (wizualnymi) a muzyką – relacji pojmowanych jako wzajemne inspiracje.

Strona przedmiotu
3105-PMP-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas planowanego wykładu zostaną zaprezentowane różnorodne aspekty polskiej pamięci i polityki historycznej w XX wieku, zarówno w Dwudziestoleciu międzywojennym, jak w PRL czy po 1989 r.

Strona przedmiotu
3105-PKB-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczestnicy zajęć w trakcie wykładu poznają historię zainteresowań

antykiem, jakie kształtowały się od Renesansu po koniec XIX wieku.

Historia odkryć archeologicznych zostanie przedstawiona na szerszym

tle tak, by poznać wpływ owych odkryć na naukę, kulturę i sztukę

europejską. Studenci będą mieli możliwość zastanowienia się nad

zmianami tematyki i i metodyki badań – wykopaliskowych i

teoretycznych w ujęciu historycznym, od początku powstania

zainteresowań aż do rozwoju „archeologii jako nauki. Oprócz

podstawowych faktów z dziejów archeologii, studenci poznają także

najsłynniejsze zabytki, które trwale wpłynęły na nowożytna estetykę.

Kurs zawiera także elementy z historii muzeologii.

Strona przedmiotu
3105-POCHWI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje najważniejsze informacje z zakresu ochrony własności intelektualnej na poziomie ogólnym.

Strona przedmiotu
3105-LPSZP-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest analiza kilku spośród najważniejszych projektów artystycznych sztuki polskiej XX wieku, którym przyjrzymy się przez pryzmat ich polimedialności. Ich twórcy przekraczają ramy pojedynczego medium, doprowadzając do wytworzenia hybrydycznych form wypowiedzi, których interpretacja wymaga uwzględnienia napięć i interakcji pomiędzy tworzącymi te dzieła poszczególnymi rodzajami działalności artystycznej. Dopiero przyjęcie takiej perspektywy pozwala na uchwycenie złożoności tych projektów. Punktem wyjścia niniejszych zajęć będą sylwetki następujących twórców:

• Bruno Schulz

• Leopold Buczkowski

• Jan Lenica i Walerian Borowczyk

• Roman Cieślewicz i Jan Lebenstein

• Tadeusz Kantor i Władysław Hasior

• Franciszka i Stefan Themersonowie

• Deborę Vogel

Strona przedmiotu
3105-SM-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcie dotyczą „barbarzyńców”, ludów poza granicami cywilizacji śródziemnomorskiej, ale stanowiących jej partnerów. Przewodnikiem będzie Germania Tacyta, wyjątkowo dokładny opis „barbarzyńskiej Europy”, obejmujący także ziemie dzisiejszej Polski. Konfrontacja tego przekazu z wynikami badań archeologicznych pozwoli na pokazanie obrazu wnętrza Europy w czasie największego zainteresowania starożytnych uczonych wnętrzem Barbaricum.

Strona przedmiotu
3105-LSZWPO-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza słuchacza w problematykę regulacji sfery sztuk wizualnych w systemie prawa ochrony dziedzictwa kultury. Jego celem jest przybliżenie znaczenia instrumentów i instytucji prawnych, kontekstu ich powstania oraz współczesnych problemów, jakie niesie ze sobą prawna regulacja szerokiej sfery sztuk wizualnych.

Strona przedmiotu
3105-LTD-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-TLI-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The class is aimed at introducing the students to the peculiarities of the literary culture in the medieval Mediterran. We will analyse such sources as anthologies of poetry, epic works, chronicles or the so-called biographical dictionaries to show the social, political and cultural context of Mediterranean literatures (with a certain stress on the poetry of the troubadours, as well as on Christian and Muslim Iberia).

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)