Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Instytut Historii Sztuki

Jednostka: Instytut Historii Sztuki Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
3105-SP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zaprezentowanie zjawisk, strategii i technik

mających jednak wspólny cel - poradzenie sobie społeczeństwa

polskiego z rzeczywistością, poczuciem izolacji, zacofaniem

gospodarczym i cywilizacyjnym. Dotyczy to nie tylko konsumpcji

materialnej, ale i niematerialnej (np. kultury) czy też kwestii

pamięci zbiorowej.

Strona przedmiotu
3105-DURF-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nawiązanie do pracy Alexisa de Tocqueville’a „Dawny ustrój i rewolucja” w analizie czynników, które doprowadziły do wybuchu 14 lipca 1789 r. Omówienie zmian jakie w funkcjonowaniu państwa oraz świadomości społeczeństwa francuskiego przyniosła rewolucja francuska 1789 r.

Strona przedmiotu
3105-ICIC-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

An introductory course offering an overview of the main problems of classical Islam.

Strona przedmiotu
3105-OBDL-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Migracje w badaniach archeologicznych budziły zawsze zainteresowanie i emocje: albo przypisywano im decydującą rolę we wszelkich przemianach kulturowych, albo całkowicie negowano ich znaczenie. Tymczasem sytuacje, w których rzeczywiście możemy mówić o przemieszczaniu się grup ludzkich na duże odległości są stosunkowo rzadkie, jeszcze rzadziej możemy ustalić, kim byli owi wędrowcy.

Źródła antyczne od końca III wieku BC do schyłku VI wieku AD wzmiankowały kilkakrotnie o pojawieniu się „nowych” barbarzyńców, bądź o niespodziewanych przemieszczeniach już znanych ludów. Wędrówki takie znajdują niekiedy odbicie w materiałach archeologicznych. Wykład będzie próbą przedstawienia takich właśnie przypadków.

Strona przedmiotu
3105-SWS-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-KMTRZ-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem spotkań będzie prześledzenie roli, jaką w kulturze nowożytnej Europy odgrywała Italia, a przede wszystkim Rzym – jako obiekt zainteresowania i cel podróży. Rozpatrzone zatem zostaną różnorodne motywacje, jakimi się kierowali mieszkańcy Rzeczypospolitej, oraz przeżycia, jakie były ich (a także innych Europejczyków) udziałem podczas zwiedzania Rzymu. Będą to zatem ludzie, których Włochy fascynowały lub tylko interesowały, dla których były one źródłem inspiracji i kulturowych przeżyć, albo jedynie czasowego pobytu, ale także tacy, którzy Wieczne Miasto odwiedzali jedynie służbowo. Przegląd ten, który rozpoczniemy od renesansowych intelektualistów i studentów, poprzez dyplomatów, duchownych, polityków szlacheckich oraz badaczy kultury zostanie doprowadzony – o ile czas pozwoli – aż do współczesnych pisarzy, którym przyszło się zmierzyć z Rzymem jako kulturowym fenomenem, stanowiącym niezmiennie fascynujące wyzwanie intelektualne i artystyczne.

Strona przedmiotu
3105-NWS-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć są różne artystyczne, polityczne oraz społeczne utopie 20. wieku oraz ich wizualne reprezentacje.

Strona przedmiotu
3105-CZKW-SP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone ważnemu i jednemu z najbardziej pasjonujących obszarów artystycznych 20. wieku – sztuce powstającej w Rosji i Związku Radzieckim. Granice chronologiczne wyznaczają Srebrny wiek i konceptualizm.

Szczegółowy program zajęć uwzględni propozycje tematów zgłoszone przez uczestników.

Strona przedmiotu
3105-AWS-SP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia specjalizacyjne, których temat będzie sposób obrazowania Apokalipsy w sztuce.

Strona przedmiotu
3105-ARCH-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This interdisciplinary and introductory course addresses the problems of the place of architecture in modern systems of the visual arts and modern culture. The history of modern architecture in Europe and North America (between c.1750–1920) is seen as closely interrelated to the history of modern painting, sculpture and other media.

Strona przedmiotu
3105-ARCH-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This interdisciplinary and introductory course addresses the problems of the place of architecture in modern systems of the visual arts and modern culture. The history of modern architecture in Europe and North America (between c.1750–1920) is seen as closely interrelated to the history of modern painting, sculpture and other media.

Strona przedmiotu
3105-ARCHM-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This interdisciplinary and introductory course addresses the problems of the place of architecture in modern systems of the visual arts and contemporary visual culture. The history of modern and contemporary architecture (between the 1920s and the present) is seen as closely interrelated to the history of painting, sculpture, photography, film and performance.

Strona przedmiotu
3105-ARCHM-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This interdisciplinary and introductory course addresses the problems of the place of architecture in modern systems of the visual arts and contemporary visual culture. The history of modern and contemporary architecture (between the 1920s and the present) is seen as closely interrelated to the history of painting, sculpture, photography, film and performance.

Strona przedmiotu
3105-ASWPRL-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesna architektura sakralna pozostaje poza głównym nurtem badań historii sztuki, tymczasem kościoły powstające w XX wieku (oraz ich projektanci, budowniczowie, fundatorzy) zasługują na uwagę badaczy z wielu przyczyn. Proponowane zajęcia mają na celu przybliżenie uczestnikom historii projektowania i wznoszenia europejskich świątyń katolickich w perspektywie przemian społecznych, artystycznych i liturgicznych.

Strona przedmiotu
3105-ANS-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This introductory seminar will focus on the intersections between art and the five canonical senses – sight, hearing, smell, taste, and touch – in early modern Europe. Though visual arts were obviously perceived primarily by means of sight, in recent years scholars have increasingly turned to thinking about how the other senses may have been implicated in the creation and historical reception of works of art. Readings discussed during class will address this issue from a variety of perspectives, ranging from straightforward representations of acts associated with a particular sense, to works of art that demanded the simultaneous engagement of multiple senses.

Strona przedmiotu
3105-ANS-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This introductory seminar will focus on the intersections between art and the five canonical senses – sight, hearing, smell, taste, and touch – in early modern Europe. Though visual arts were obviously perceived primarily by means of sight, in recent years scholars have increasingly turned to thinking about how the other senses may have been implicated in the creation and historical reception of works of art. Readings discussed during class will address this issue from a variety of perspectives, ranging from straightforward representations of acts associated with a particular sense, to works of art that demanded the simultaneous engagement of multiple senses.

Strona przedmiotu
3105-ANSII-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This introductory seminar will focus on the intersections between art and the five canonical senses – sight, hearing, smell, taste, and touch – in early modern Europe. Though visual arts were obviously perceived primarily by means of sight, in recent years scholars have increasingly turned to thinking about how the other senses may have been implicated in the creation and historical reception of works of art. Readings discussed during class will address this issue from a variety of perspectives, ranging from straightforward representations of acts associated with a particular sense, to works of art that demanded the simultaneous engagement of multiple senses.

Strona przedmiotu
3105-ANSII-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This introductory seminar will focus on the intersections between art and the five canonical senses – sight, hearing, smell, taste, and touch – in early modern Europe. Though visual arts were obviously perceived primarily by means of sight, in recent years scholars have increasingly turned to thinking about how the other senses may have been implicated in the creation and historical reception of works of art. Readings discussed during class will address this issue from a variety of perspectives, ranging from straightforward representations of acts associated with a particular sense, to works of art that demanded the simultaneous engagement of multiple senses.

Strona przedmiotu
3105-AGA-SP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The seminar examines the phenomenon of art collecting in the United States during the so-called Gilded Age between 1870 and 1914, which was marked by an unprecedented interest in European art, mostly the Old Masters, among the new American elites that had crystallised during the industrial boom of the late nineteenth century. Based on the analysis and contextualization of the activities of the most prominent American collectors of this time and their cooperation with European advisers and art dealers, the course offers an introduction into the modern history of art market and collecting and examines, how works of art become powerful agents in the process of formation of social identity.

Strona przedmiotu
3105-AT-K brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course explores the significance of translations of artistic forms and motifs across the Early modern world. Until recently most scholars placed their efforts on identifying influences stimulating creation of visually similar art in different locations. Presently the term influence itself was subject to revision, followed by the rejection of its implied straightforward direction of any artistic connection. Instead, arguably, more useful term ‘translation’ had been introduced to define transregional artistic solutions and interactions.

Strona przedmiotu
3105-OUWDRZ-K brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć będą omawiane artystyczne oprawy różnego rodzaju uroczystości – świeckich i religijnych. Analizowane będą zarówno typy stosowanych dekoracji jak i ich programy.

Strona przedmiotu
3105-AT-SP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia specjalizacyjne dla studiów magisterskich podczas których studentki i studenci poznają różne historyczne i współczesne postawy wobec dzieł tworzonych przez i o grupach mniejszościowych, wymykających się tradycyjnym ujmowaniu twórcy dzieła artystycznego. Podczas zajęć studentki i studenci przyjrzą się zjawiskom takim jak sztuka nieprofesjonalna, sztuka dziecka w relacji do instytucji i akademickiej historii sztuki; przeanalizowana zostanie koncepcja „prymitywów" i „prymitywizów", a także twórczość na temat i tworzonych przez osoby chorujące psychicznie. Punktem wyjścia zajęć będzie klasyczna już seria publikacji współredagowanych przez Marię Janion oraz Stanisława Rośka.

Strona przedmiotu
3105-LAN-KK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prezentujące działalność w Polsce artystów przybyłych z Niderlandów.

Strona przedmiotu
3105-LAZRZ-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prezentujące problem migracji artystów z Rzeczypospolitej do innych państw europejskich w okresie nowożytnym.

Strona przedmiotu
3105-AUA-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prześledzenie wzajemnych relacji sztuki i historii naturalnej w epoce nowożytnej. Przedmiotem refleksji będą zarówno inspiracje, jakie czerpali artyści ze współczesnej sobie wiedzy zoologicznej, jak i rola sztuki i artystów w tworzeniu i transferze wiedzy.

Strona przedmiotu
3105-AWK-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma zaznajomić studentów ze specyficzną grupą tekstów źródłowych, jaką stanowią autobiografie z epoki klasycznego islamu. Ukazane zostaną implikacje tych tekstów dla muzułmańskiej historiografii oraz teorii politycznej. Studenci poznają obszerne fragmenty źródeł muzułmańskich takich jak Naszyjnik gołębicy Ibn Hazma, Kitab at-tibyan Abd Allaha ibn Buluqqina czy też Księga pouczających przykładów Usamy ibn Munkidha.

Strona przedmiotu
3105-LBNDG-SP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone rozmaitym aspektom badań nad dawną grafiką.

Strona przedmiotu
3105-LBNDK-SP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone omówieniu różnorodnych zagadnień związanych z książką drukowaną i jej oprawą na przestrzeni od końca XV do początków XVII wieku.

Strona przedmiotu
3105-BIM-KK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia podejmują dość karkołomną próbę skonfrontowania przekazów źródeł pisanych na temat władzy i władców u barbarzyńców ze znaleziskami archeologicznymi. Rozpoczną się od określenia modelu władcy i wodza w barbarzyńskim społeczeństwie, a następnie obejmą prezentację znalezisk, które można interpretować jako ślady istnienia władzy,

Strona przedmiotu
3105-LLBSZRZ-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony działalności Gianlorenza Berniniego w XVII-wiecznym Rzymie.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)