Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Historii Sztuki)

Jednostka: Instytut Historii Sztuki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022
3105-PROSJA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem proseminarium jest przygotowanie do samodzielnego pisania prac naukowo-badawczych z zakresu historii sztuki, zwłaszcza średniowiecznej.

Strona przedmiotu
3105-LPROSLICJS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Proseminarium - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do pracy badawczej i wprowadzenie w warsztat historyka sztuki niezbędny do przygotowania i przeprowadzenia badań do pracy seminaryjnej i licencjackiej.

Strona przedmiotu
3105-PROSLICCZG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć w formule proseminarium będą rozważania i dyskusje na temat różnorodnych aspektów nowoczesnej sztuki powszechnej od końca XIX w. do lat 50. XX w. w jej historyczno-kulturowym kontekście, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki uprawianej przez artystów żydowskiego pochodzenia. Zaproponowane przez studentów lub zasugerowane przez prowadzącą zagadnienia staną się punktem wyjścia do stworzenia referatu, a następnie pisemnej pracy.

Strona przedmiotu
3105-PROSLICMH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium z zakresu sztuki nowożytnej ze szczególnym naciskiem na kolekcjonerstwo, grafikę i jej związki z innymi dziedzinami sztuki. Tematyka poszczególnych spotkań zostanie dostosowana do zainteresowań i liczby uczestników.

Strona przedmiotu
3105-PROSML
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium umożliwia zdobywanie umiejętności pisania o sztuce współczesnej.

Strona przedmiotu
3105-PROSLICMS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem studenta będzie poddanie szczegółowej analizie wybranego dzieła lub zjawiska artystycznego z wykorzystaniem warsztatu badawczego historyka sztuka.

Strona przedmiotu
3105-LPROSLICZG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Proseminarium - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium licencjackie. Kontekst dzieła sztuki w średniowieczu

Tematem zajęć będzie analiza dzieła w odnoszeniu do pierwotnego kontekstu powstania, przy uwzględnieniu uwarunkowań historycznych, kulturowych i innych, mających wpływ na jego ostateczny kształt.

Strona przedmiotu
3105-PROSWYAR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie w zakresie sztuki nowoczesnej, przede wszystkim sztuk plastycznych, muzealnictwa i piśmiennictwa o sztuce od połowy XVIII wieku do początków XX stulecia.

Strona przedmiotu
3105-PROSMGRGS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium z zakresu sztuki nowoczesnej i współczesnej (polskiej i powszechnej) od połowy XVIII wieku do początku XXI wieku, przygotowujące do pisania pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
3105-PROSEMJA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Seminarium jest przygotowanie do samodzielnej pracy naukowej z zakresu historii sztuki średniowiecznej.

Strona przedmiotu
3105-PROSWYZMCZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium skierowane do osób zainteresowanych historią architektury i urbanistyki od schyłku osiemnastego wieku po lata 80. dwudziestego wieku i jej ideologicznych, społecznych i estetycznych uwarunkowań.

Strona przedmiotu
3105-PROSWYML
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia łączą formę prezentacji i dyskusji. Opierają się na pracy z tekstem oraz analizie prezentowanych dzieł sztuki. Prowadzą do napisania pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
3105-PROSMW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie z dziedziny nowożytnej sztuki i kultury polskiej oraz powszechnej (w zakresie sztuk plastycznych oraz urbanistyki, architektury i budownictwa a także rzemiosła artystycznego, historii kultury materialnej i ikonografii), dla chętnych – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki kultury artystycznej Warszawy i Mazowsza.

Strona przedmiotu
3105-PROSWYZJZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium w zakresie:

1) historii sztuki i kultury dawnej, głównie późnośredniowiecznej i nowożytnej (XIV–XVIII w.)

2) metodologii historii sztuki

3) historii filozofii, teorii i historiografii sztuki, głównie późnośredniowiecznej i nowożytnej (XIV–XVIII w.)

4) historii i teorii kolekcjonerstwa i muzealnictwa

5) muzeologii

6) recepcji sztuki i kultury dawnej w późniejszych wiekach (po współczesność)

Strona przedmiotu
3105-PROSMGRJK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Punktem ciężkości proponowanego seminarium jest szeroko rozumiana historia kultury w XX wieku (mile widziane osoby zajmujące się zarówno ostatnimi dekadami XIX stulecia, jak i XXI w.) na tle - społecznym, politycznym, gospodarczym etc. - dziejów Polski i powszechnych. Możliwe jest przygotowywanie prac dyplomowych o bardzo szerokim wachlarzu tematycznym, od analizy źródeł wizualnych (np. karykatur, fotografii) i analizy przestrzeni publicznej/krajobrazu kulturowego, przez różne aspekty badań nad kulturami wizualnymi i polityką historyczną, po problemy związane z szeroko rozumianą codziennością.

Strona przedmiotu
3105-PROSWYZJS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem seminarium jest sztuka kręgu Kościoła wschodniego i jej doktryna, jak również jej recepcja w XIX i XX wieku, a także we współczesności, a ponadto kwestie związane z obecnością dzieł sztuki dawnej w kolekcjach muzealnych.

Strona przedmiotu
3105-PROSWYZRK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium z dziejów teorii sztuki, estetyki i szeroko pojętej literatury o sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem refleksji nad sztukami i metodologią historii sztuki w Anglii i Niemczech w XVIII-XXI wieku.

Strona przedmiotu
3105-PROSMWYT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem, wokół którego koncentrować się będą spotkania seminaryjne będzie Ikonografia Rzeczypospolitej: wizerunki (obrazy, grafika) symbolizujące państwo i - jako narzędzie propagandowe - przyczyniające się do jego integracji. Będą to także różnorodne formy ekspresji, obserwowane w życiu publicznym Rzeczypospolitej we wczesnym okresie nowożytnym, konfrontowane w miarę możliwości z realiami europejskimi. Odnosi się to zarówno do uroczystości państwowych (wjazdy monarsze, koronacje, pogrzeby władców) i prywatnych, jak też do aktywności dyplomatycznej. Wątki powyższe podejmowane będą w trakcie analizy źródeł pisanych (opisy poszczególnych uroczystości, relacje z działań dyplomatycznych etc.) oraz towarzyszących im przedstawień ikonograficznych.

Strona przedmiotu
3105-LSEMLICZS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-SEMLICKMD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program seminarium poświęcony jest wybranym aspektom sztuki i kultury późnego średniowiecza i epoki nowożytnej. Wśród poruszanych zagadnień dużo miejsca będą zajmowały problemy związane z rolą koloru w dziełach sztuki oraz powiązanymi z nimi kwestiami technologicznymi

Strona przedmiotu
3105-SEMLICKM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program seminarium poświęcony jest wybranym aspektom sztuki i kultury późnego średniowiecza i epoki nowożytnej. Wśród poruszanych zagadnień dużo miejsca będą zajmowały problemy związane z rolą koloru w dziełach sztuki oraz kwestiami technologicznymi.

Strona przedmiotu
3105-LSEMLICL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia łączą formę prezentacji i dyskusji. Opierają się na pracy z tekstem oraz analizie prezentowanych dzieł sztuki. Prowadzą do napisania pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
3105-LSEMLICJB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-LSEMLICML
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia łączą formę prezentacji i dyskusji. Opierają się na pracy z tekstem oraz analizie prezentowanych dzieł sztuki. Prowadzą do napisania pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
3105-SEMLICDKD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program seminarium obejmuje rozmaite zagadnienia sztuki i kultury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych w relacji do innych obszarów twórczości oraz piśmiennictwa o sztuce w XX-XXI wieku.

Strona przedmiotu
3105-LSEMLICDMH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program seminarium poświęcony jest rozmaitym aspektom sztuki i kultury późnego średniowiecza i epoki nowożytnej.

Strona przedmiotu
3105-SEMLICDWSZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium licencjackie przeznaczone jest dla wszystkich studentów i studentek, których zainteresowania skupione są wokół sztuki nowoczesnej i współczesnej

Strona przedmiotu
3105-LSEMDZS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-SELICDZS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium licencjackie dodatkowe z zakresu sztuki dawnej (zakres

chronologiczny: XV i XVI wiek).

Zajęcia w semestrze zimowym będą odbywały się w blokach w

następujących terminach:

19.10.2022 Podwójne seminarium

16.11.2022 Podwójne seminarium

30.11.2022 Podwójne seminarium

21.12.2022 Podwójne seminarium

11.01.2023 Podwójne seminarium

18.01.2023 Podwójne seminarium

25.01.2023 Podwójne seminarium

Przedmiotem rozważań będą różne aspekty sztuki i teorii sztuki

późnego średniowiecza i epoki nowożytnej ze szczególnym

uwzględnieniem technicznych aspektów wykonania oraz funkcji dzieła

sztuki.

Zajęcia wprowadzają do problematyki samodzielnego przygotowania

prac naukowych z zakresu historii sztuki. Służą przede wszystkim

nauce właściwego formułowania zadań badawczych, dobierania

odpowiednich narzędzi, zbierania i analizowania materiałów oraz w

efekcie pisania prac badawczych zgodnych z wymogami historii sztuki.

Strona przedmiotu
3105-LSEMLICBS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)