Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatoria z historii kultury (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Historii Sztuki)

Jednostka: Instytut Historii Sztuki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Konwersatoria z historii kultury
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
3105-LAN-KK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prezentujące działalność w Polsce artystów przybyłych z Niderlandów.

Strona przedmiotu
3105-BIM-KK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia podejmują dość karkołomną próbę skonfrontowania przekazów źródeł pisanych na temat władzy i władców u barbarzyńców ze znaleziskami archeologicznymi. Rozpoczną się od określenia modelu władcy i wodza w barbarzyńskim społeczeństwie, a następnie obejmą prezentację znalezisk, które można interpretować jako ślady istnienia władzy,

Strona przedmiotu
3105-CKKR-KK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie poświęcony omówieniu kultowi świętych i relikwii jako jednemu z elementów i instrumentów kreowania sakralnych podstaw władzy monarszej w Europie łacińskiej w średniowieczu.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania będą:

narodziny kultu świętych i relikwii w najstarszych wspólnotach chrześcijańskich, jego rozwój w Cesarstwie Rzymskim i w świecie zachodnim po upadku imperium; wpływ kultu świętych i relikwii w Bizancjum i w Rzymie na ideologię władzy cesarskiej i królewskiej w Europie karolińskiej i ottońskiej; przejawy kultu świętych i relikwii w Europie łacińskiej w IX-XI wieku; sztuka sakralna związana z kultem świętych i relikwii w Europie łacińskiej, liturgia związana z kultem świętych i relikwii w Kościele zachodnim od IX do XIII w.; kult świętych i relikwii w Polsce średniowiecznej.

Strona przedmiotu
3105-EKS-KK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć będzie szeroko pojęta kultura społeczeństwa pokarolińskiego w X i XI wieku. Podczas kursu zostaną przybliżone zagadnienia zarówno z zakresu kultury politycznej, jak i kwestie związane z ówczesnym problemami społecznymi oraz pobożnością i historią Kościoła (w szczególności X-wiecznego monastycyzmu i opactwa Cluny). Wspólna analiza i dyskusja nad wybranymi źródłami (z wykorzystaniem literatury pomocniczej) pomogą w scharakteryzowaniu głównych zjawisk w kulturze interesującego nas okresu.

Strona przedmiotu
3105-FIA-KK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie poświęcony omówieniu dziejów Francji i Anglii w okresie Wojny Stuletniej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania będą:

historia polityczna Francji i Anglii w XIV i XV wieku; kształt i ewolucja monarchii francuskiej i angielskiej, i ich instytucji w powiązaniu ze zjawiskami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z wojną między oboma krajami; kryzysy polityczne, społeczne i naturalne: klęski wojenne, bunty społeczne, wojny domowe, klęski żywiołowe (epidemia dżumy, zmiany klimatyczne); kształtowanie się nowoczesnych narodów francuskiego i angielskiego; średniowieczny rodowód nowożytnego państwa i społeczeństwa francuskiego i angielskiego; historia kultury francuskiej i angielskiej w późnym średniowieczu.

Strona przedmiotu
3105-OH-KK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem konwersatorium będzie historia mówiona i metoda biograficzna oraz ich praktyczne zastosowanie w badaniach historycznych.

Strona przedmiotu
3105-LHUO-KK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium dotyczy historii ubioru, a przedmiotem analizy są wybrane dzieła sztuki od starożytności do końca XIX wieku.

Strona przedmiotu
3105-KP-KK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z bogatym i interesującym dorobkiem dziewiętnastowiecznej prasy polskiej. Konwersatorium podzielone zostanie na trzy główne części, w których prowadzący wraz z uczestnikami omówią dzieje dziewiętnastowiecznej prasy informacyjnej, kobiecej i popularnonaukowej.

Strona przedmiotu
3105-KRS-KK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-KPSIO-KK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-MGSPEWEX-KK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem konwersatorium będzie szeroko rozumiana konsumpcja (od żywności po czas wolny) w (równie szeroko rozumianej) PRL (1944/45-1989) z elementami porównania z okresem Dwudziestolecia międzywojennego i okupacji oraz po 1989 r. W oparciu o różne rodzaje źródeł – prasa, film fabularny i dokumentalny, karykatury, ego-dokumenty, materiały urzędowe zostaną zaprezentowane/omówione takie problemy jak konsumpcja żywności, motoryzacja, czas wolny etc.

Strona przedmiotu
3105-PWPM-KK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są wprowadzeniem do tematyki upamiętnień w przestrzeni miejskiej. Analizie poddany zostanie sposób funkcjonowania topograficznych miejsc pamięci i jego społeczne uwarunkowania.


Na zajęciach omówimy kluczowe dla memory studies teksty teoretyczne oraz przyjrzymy się konkretnym case studies z Warszawy oraz innych miast europejskich. Jedne zajęcia będą miały formę obchodu naukowego.

Strona przedmiotu
3105-LPRZSZS-KK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach będziemy omawiać zagadnienie pojawienia się nowych tendencji w sztuce niderlandzkiej i środkowoeuropejskiej w drugiej ćwierci XV wieku

Strona przedmiotu
3105-PSNJ-KK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć będzie kultura łacińskiego Wschodu w dobie wypraw krzyżowych w kontekście spotkania cywilizacji, a także istotnych zmian, które zaszły w europejskiej kulturze w wiekach XI i XII. Zostanie prześledzona geneza i rozwój łacińskich państw w Ziemi Świętej, a także kształtowanie się nowego, specyficznego społeczeństwa u styku kultur. Na szczególną uwagę zasługuje również długi proces układania się wzajemnych stosunków pomiędzy Stolicą Apostolską i władcami świeckimi. Interesować nas będzie tzw. walka cesarstwa z papiestwem o inwestyturę i jej wpływ na Ziemię Święta. Dużo miejsca poświęcimy reformie Kościoła nazwanej od imienia papieża Grzegorza VII „gregoriańską” oraz przenikaniu jej idei do państw krzyżowców. Istotną kwestię stanowić będzie średniowieczna teologia i jej wpływ na budowę struktur państwowych w Ziemi Świętej, a także rola seksualności w budowaniu tożsamości nowego „Narodu Wybranego”.

Strona przedmiotu
3105-RKS-KK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie poświęcony omówieniu genezy kultu świętych i relikwii w świecie chrześcijańskim oraz jego rozwojowi, ewolucji i przejawom w Europie łacińskiej od początku historii Kościoła chrześcijańskiego w świecie rzymskim aż do późnego średniowiecza.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania będą:

narodziny kultu świętych i relikwii w najstarszych wspólnotach chrześcijańskich, jego rozwój w Cesarstwie Rzymskim i w świecie zachodnim po upadku imperium; wpływ kultu świętych i relikwii w Bizancjum i w Rzymie na religijność w Europie karolińskiej i ottońskiej; przejawy kultu świętych i relikwii w Europie łacińskiej w IX-XI wieku; sztuka sakralna związana z kultem świętych i relikwii w Europie łacińskiej, liturgia związana z kultem świętych i relikwii w Kościele zachodnim od IX do XIII w.; cuda w kulturze religijnej, politycznej i społecznej Europy średniowiecznej; kult świętych i relikwii w Polsce średniowiecznej.

Strona przedmiotu
3105-LSZZ-KK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem konwersatorium jest zapoznanie się i przeanalizowanie najważniejszych zjawisk artystycznych w szeroko rozumianej sztuce żydowskiej (architekturze, malarstwie, rzeźbie i w rzemiośle artystycznym) w diasporze od epoki starożytnej po czasy współczesne.

Strona przedmiotu
3105-SC-KK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-TK-KK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma wprowadzać studentów w specyfikę literatury i kultury basenu Morza Śródziemnego w średniowieczu. Poprzez analizę źródeł takich jak powstające w tej epoce antologie poetyckie, kroniki oraz tzw. słowniki biograficzne ukazany zostanie społeczny i kulturowy kontekst literatur śródziemnomorskich (ze szczególnym uwzględnieniem Hiszpanii muzułmańskiej oraz chrześcijańskiej, jak również poezji trubadurów), a także ich związki z władzą i polityką.

Strona przedmiotu
3105-VVR-KK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-WKR-KK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztaty mają przygotować studentów i studentki do samodzielnego pisania i redagowania tekstów krytycznych. Zostaną przedstawione podstawy redakcji tekstu, najważniejsze zasady kultury języka polskiego w skróconej wersji. Drugą częścią kursu będzie zaznajomienie studentów i studentek z teksami krytycznymi. Jakie są rodzaje tekstów krytycznych? Praca będzie się opierać na krytycznej lekturze (krytycznym oglądaniu) współczesnych dzieł (różnego typu).

Strona przedmiotu
3105-WKK-KK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-ZPK-KK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą wspólnej refleksji nad zjawiskami, które zachodziły i zachodzą w popkulturze w XXI wieku. Część kursu będzie polegać na wspólnym czytaniu, oglądaniu i komentowaniu zjawisk popkultury, opierać się na krytycznej lekturze (krytycznym oglądaniu) współczesnych dzieł (różnego typu). Ponadto przyjrzymy się badaniom na temat popkultury i współczesnym badaniom różnych środków przekazu kulturowego.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)