Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla I roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust. 2.0) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Katedra Rusycystyki)

Jednostka: Katedra Rusycystyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla I roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust. 2.0)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
3202-S1OFP11o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest kształtowanie sprawności i umiejętności fonetycznych właściwych dla poprawnej wymowy rosyjskiej. Przedmiot powiązany jest z praktyczną nauką języka rosyjskiego oraz z gramatyką współczesną języka rosyjskiego.

Strona przedmiotu
3202--S1OFR12o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest utrwalenie podstawowych sprawności i umiejętności fonetycznych właściwych dla poprawnej rosyjskiej wymowy, w tym kształtowanie umiejętności użycia różnych typów konstrukcji intonacyjnych, z uwzględnieniem różnic między językiem polskim i rosyjskim.

Przedmiot powiązany jest z praktyczną nauką języka rosyjskiego oraz z gramatyką współczesną języka rosyjskiego.

Strona przedmiotu
3202-S1OGF12e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka fonetyki i fonologii dotyczy trzech aspektów charakterystyki głosek: akustycznego, artykulacyjnego i funkcjonalnego. Szczegółowo omówione są m.in. następujące zagadnienia: budowa i działanie aparatu mowy człowieka, klasyfikacja artykulacyjna głosek rosyjskich, alternacje głosek, redukcja samogłosek, sylaba, akcent i intonacja w języku rosyjskim, fonem. Studenci opanowują ponadto zasady transkrypcji fonetycznej i fonologicznej.

Na zajęciach z leksykologii i leksykografii omawiane są m. in.: semantyczna struktura wyrazu, metody opisu znaczenia słowa, pojęcia synonimu, homonimu, antonimu, hiperonimu, a także zagadnienia frazeologii oraz typologia słowników lingwistycznych.

Strona przedmiotu
3202-S1OHF11o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

I. Zagadnienia wstępne.

II. Ontologia (metafizyka).

III. Epistemologia (teoria poznania).

IV. Aksjologia (etyka).

Strona przedmiotu
3202-S1OHL12e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest prezentacja podstawowych – najbardziej reprezentatywnych − zjawisk z dziejów literatury pierwszej połowy XIX wieku. Materiał jest prezentowany w układzie chronologiczno-problemowym.

Strona przedmiotu
3202-S1OHL11e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest prezentacja podstawowych – najbardziej reprezentatywnych − zjawisk z zakresu folkloru oraz dziejów literatury staroruskiej i literatury XVIII wieku. Materiał jest prezentowany w układzie chronologiczno-problemowym.

Strona przedmiotu
3202-S1ORH12e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest prezentacja podstawowych wydarzeń i zjawisk z dziejów Rosji i ZSRR w XIX-XX w. Materiał jest prezentowany w układzie chronologiczno-problemowym.

Strona przedmiotu
3202-S1ORH11o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest prezentacja podstawowych wydarzeń i zjawisk z dziejów Rosji (powstanie państwa – początek XIX w.). Materiał jest prezentowany w układzie chronologiczno-problemowym.

Strona przedmiotu
3202-S1OPW11z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem szkolenia jest zapoznanie nowo przyjętych studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej, aby mogli uniknąć nieświadomego naruszania cudzej własności intelektualnej oraz mieli świadomość znaczenia przestrzegania zasad ochrony własności intelektualnej zarówno dla jednostki jak i dla społeczeństwa.

Strona przedmiotu
3202-S1OWR11o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o najnowszej historii Rosji, o jej ustroju politycznym, gospodarce, strukturze narodowościowo-wyznaniowej, najważniejszych problemach wewnętrznych i zewnętrznych, mentalności współczesnych Rosjan. Zostaną przedstawione również podstawowe informacje o współczesnej rosyjskiej kulturze.

Strona przedmiotu
3202-S1OTI12o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstaw technik informacyjnych, tak by umożliwić studentom sprawne wykorzystywanie komputerów oraz sieci w nauce i pracy. Omawiane zagadnienia to przetwarzanie tekstów, praca z arkuszem kalkulacyjnym, tworzenie stron WWW i prezentacji.

Strona przedmiotu
3202-S1OJW11o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jako jeden ze wstępnych kursów na kierunku filologia rosyjska zapoznaje z podstawowymi pojęciami językoznawstwa i dziedzin pokrewnych oraz z polską i rosyjską terminologią lingwistyczną. Umożliwia zdobycie podstawowego instrumentarium do samodzielnego studiowania językoznawstwa i świadomy wybór dalszych zajęć z tej dyscypliny.

Strona przedmiotu
3202-S1OLW11o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z dziedziny literaturoznawstwa, z aparatem pojęciowym i dwujęzyczną terminologią (polską i rosyjską). Wiedza teoretyczna jest następnie wykorzystywana do analizy i interpretacji utworów należących do trzech rodzajów literackich – liryki, epiki oraz dramatu.

Strona przedmiotu
3202-S1OKR11o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja głównych nurtów sztuki ruskiej i rosyjskiej X – XX w. w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem jej oryginalności i nowatorstwa.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)