Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla I roku stacjonarnych studiów II stopnia (wg Ust. 2.0) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Katedra Rusycystyki)

Jednostka: Katedra Rusycystyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla I roku stacjonarnych studiów II stopnia (wg Ust. 2.0)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
3202-S2ORJ11e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest uporządkowanie i poszerzenie wiedzy studentów o współczesnym języku rosyjskim oraz „wyrównanie” poziomu wiedzy studentów, przybyłych na studia II stopnia z różnych ośrodków i różnych kierunków.

Strona przedmiotu
3202-S2ORJ12e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest uporządkowanie i poszerzenie wiedzy studentów o współczesnym języku rosyjskim oraz „wyrównanie” poziomu wiedzy studentów, przybyłych na studia II stopnia z różnych ośrodków i różnych kierunków.

Strona przedmiotu
3202-S2OLW11o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w formie konwersatorium, przeznaczone dla studentów I – wszego roku studiów dziennych II –go stopnia. Stanowią obowiązkowy komponent bloku zajęć językoznawczych., przeznaczone dla studentów , którzy wybrali językoznawcze seminarium magisterskie. Studenci tego konwersatorium muszą mieć zaliczone zajęcia bloku językoznawczego : wstęp do językoznawstwa, gramatykę opisową języka rosyjskiego, , gramatykę historyczną języka rosyjskiego i SCS. Wymagana jest wiedza z zakresu językoznawstwa, znajomość terminologii, umiejętność wiązania pojęć i faktów językowych. Przedmiot jest poświęcony problematyce rozwoju kierunków lingwistycznych w XX i XXI wieku. Przedstawione zostaną kluczowe kierunki w językoznawstwie współczesnym. Zostaną przedstawione najważniejsze teorie lingwistyczne oraz najsłynniejsi ich twórcy.

Strona przedmiotu
3202-S2ONJR11o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest rozwijanie sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej C1 (kurs C1.3). Ćwiczenia mają charakter kompleksowy, realizowane są poprzez naukę tłumaczenia z języka i na język rosyjski. Tłumaczenie pisemne obejmuje teksty publicystyczne, naukowe o profilu humanistycznym i inne

Strona przedmiotu
3202-S2ONJR12e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest rozwijanie sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej C1 (kurs C1.4). Ćwiczenia mają charakter kompleksowy, realizowane są poprzez naukę tłumaczenia z języka i na język rosyjski. Tłumaczenie pisemne obejmuje teksty publicystyczne, naukowe o profilu humanistycznym i inne.

Strona przedmiotu
3202-S2OPL11o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest rozwój umiejętności przekładu, świadomości problemów przekładowych i podwyższenie kompetencji językowej studentów. Studenci zapoznają się z wyznacznikami danego rodzaju tekstu. W ramach kursu omawiane są wybrane problemy związane z przekładem tekstów literackich. Tematem zajęć będą również ćwiczenia praktyczne związane z przekładem fragmentów tekstów literackich, w których występują omówione "problematyczne" zjawiska językowo-kulturowe.

Strona przedmiotu
3202-S2OPU12o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest rozwijanie biegłości tłumaczenia pisemnego tj. kształtowanie podstawowych umiejętności tłumaczeniowych charakterystycznych dla przekładu pisemnego w odniesieniu do tekstów ogólnych, publicystycznych (o charakterze realioznawczo-kulturowym i społeczno-politycznym) oraz specjalistycznych.

Strona przedmiotu
3202-S2OTL11o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu teorii literatury i metodologii badań literaturoznawczych, pozwalające na krytyczną analizę współczesnych strategii interpretacyjnych oraz wybór własnej; poszerzona wiedza o powiązaniach nauki o literaturze z innymi dyscyplinami humanistycznymi, teorią dzieła literackiego; główne teorie literaturoznawcze XX i XXI wieku. Współczesne dyskusje (po 2022 roku) wokół pojęcia "Russian Theory.

Strona przedmiotu
3202-S2OTL12e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przewiduje kontynuacje przedmiotu Teoria literatury I (na przykładach tekstów wybitnych teoretyków literatury XX wieku). Celem zajęc jest systematyzacja i uporządkowanie wiedzy z zakresu metodologii badań literackich, omówienie najważniejszych teorii literaturoznawczych XX wieku, współczesnej rosyjskojęzycznej myśli teoretycznej oraz współczesnej terminologii teoretyczno-literackiej

Strona przedmiotu
3202-S2OWT11e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przegląd najważniejszych tematów literatury rosyjskiej X-XXI wieku, w tym podobieństw i różnic w preferencjach tematycznych pisarzy rosyjskich i zachodnioeuropejskich. Cel dodatkowy stanowi uporządkowanie i wzbogacenie wiedzy o rosyjskim procesie historycznoliterackim. Materiał jest prezentowany w układzie problemowo-chronologicznym.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)