Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim od podstaw (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Romanistyki)

Jednostka: Instytut Romanistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim od podstaw
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022
3304-1DZXW-KK-001 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Celem konwersatorium jest nabycie niezbędnej filologowi wiedzy o istotnych wydarzeniach oraz zjawiskach historycznych i kulturowych, które miały miejsce we Francji i w krajach francuskojęzycznych, a także poznanie i dobór metod badawczych pozwalających na pełne zrozumienie procesów historycznych i kulturowych w celu rozwijania kompetencji potrzebnych w dziedzinie literaturoznawstwa".

Analiza procesu tworzenia się państwa francuskiego i przemian zachodzących w jego charakterze od narodzin do okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Najważniejsze etapy tego procesu a także znaczenie stworzonych instytucji (np. Parlament, Stany Generalne, conseil du roi). Zmiany zachodzące w mentalności Francuzów pod wpływem ważnych wydarzeń i procesów historycznych.

-Wszyscy studenci muszą posiadać adres ...@student.uw.edu.pl

Szczegółowy program konwersatorium zostanie przestawiony na pierwszym spotkaniu.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KK-019 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi zabytkami i miejscami historycznymi, które są skarbami Francji. Konwersatorium jest wirtualną podróżą od czasów prehistorycznych do współczesności.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KHK-06 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są wybranym aspektom filozofii francuskiej w XX wieku. Na podstawie lektury i analizy fragmentów dzieł filozoficznych zostaną wyodrębnione cechy najważniejszych prądów filozoficznych obecnych we Francji, m.in. filozofii chrześcijańskiej, egzystencjalizmu, strukturalizmu, postmodernizmu.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KHK-17 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć poświęconych Historii i Kultury Francji będzie omówienie okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, w którym Francja przeżywała nie tylko dynamiczne zmiany ustrojowe ale także kulturowe oraz światopoglądowe. Główny nacisk położony zostanie na zachodzące zmiany w tym bardzo krótkim okresie dziejów Francji a także na zaniechania, czy też brak zmian, których można by się spodziewać po dynamicznych przemianach typowych dla tejże Rewolucji.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KHK-16 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą sztuce i architekturze, które w Belgii odegrały ważną rolę historyczną i kulturową. Były jednym z ważnych czynników kształtowania tożsamości narodowej i kulturowej Belgów.

Strona przedmiotu
3304-1D3XW-KJ-04 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3304-1D3XW-KJ-05 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego (JK), które ściśle wiąże użycie języka z aktywnością poznawczą człowieka. Szczególną uwagę zwrócimy na wybrane kwestie takie jak kategoryzacja, teoria prototypu, gramatyka konstrukcji, metafora i metonimia jako sposób mówienia i myślenia o świecie, obraz świata w języku. Podstawą dyskusji będzie lektura tekstów źródłowych (w języku francuskim i polskim) oraz proponowane ćwiczenia dotyczące analizy przykładów z obu tych języków.

Zajęcia prowadzone są w języku francuskim.

Strona przedmiotu
3304-1D3XW-KJ-06 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają przede wszystkim przygotować słuchaczy do zredagowania

prac licencjackich.

Obejmują naukę słownictwa naukowego, streszczania - tzw. resume scientifique,

ćwiczenia ze spójności tekstu, przygotowanie do formułowania hipotez

i wniosków, naukę umiejętnego przytaczania cudzych tekstów bez popadania

w plagiat, porównywania opinii 2 lub większej liczby autorów, przygotowania

bibliografii.

Będzie również mowa o specyfice francuskiego języka naukowego i francuskich

wymogów redakcyjnych.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KL-04 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z twórczością wybranych pisarek obu stuleci. Zajęcia polegają na krótkim przedstawieniu postaci każdej autorki, jej roli w historii literatury oraz na analizie wybranych utworów (nowel i sztuk teatralnych). Obok postaci znanych (np. pani de La Fayette czy pani de Graffigny) pojawią się niesłusznie zapomniane pisarki (np. panna de L’Heritier czy Marie-Angélique de Gomez).

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KL-24 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą analizie przedstawień zwierząt we francuskiej poezji i prozie XIX wieku, relacji człowiek-zwierzę, antropomorfizacji zwierzęcia oraz zjawisku "zwierzęcości" postaci (zwłaszcza kobiety) w literaturze końca wieku.

Strona przedmiotu
3304-1DPXW-KL-013 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Celem konwersatorium jest nabycie umiejętności rozumienia i interpretacji tekstu literackiego, zastosowanie w praktyce metodologii badań literackich, nabycie niezbędnej filologowi wiedzy o wielkich dziełach literatury francuskiej i frankofońskiej".

Konwersatorium "Motywy antyczne we francuskiej literaturze średniowiecznej i renesansowej" jest przeznaczone dla studentów, którzy interesują się mitologią grecką i rzymską i jej wpływem na tworzenie się zbiorowej wyobraźni nie tylko literackiej. Zweryfikujemy obiegowy pogląd jakoby autorzy średniowieczni nie interesowali się motywami antycznymi. Zastanowimy się, dlaczego niektóre mity okazały się niezwykle nośne i wykorzystywane były w wielu utworach od Średniowiecza po Renesans i późniejsze epoki (np. podróż Odyseusza).

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KL-25 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą zapoznaniu studentów z wybranymi utworami dziewiętnastowiecznej, dwudziestowiecznej i najnowszej literatury francuskiej z punktu widzenia problematyki stosunku między jednostką a wspólnotą. Praca polegać będzie na lekturze i analizie utworów literackich (i pomocniczych tekstów krytycznych i historycznoliterackich) oraz dyskusji nad nimi.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KL-23 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą analizie średniowiecznych i renesansowych tekstów o kazirodztwie. Punktem wyjścia analizy będzie związek kazirodztwa z milczeniem i zagadką. Teksty będą więc omawiane pod kątem tego, w jaki sposób kazirodztwo jest opowiadane, wyjawione, zasugerowane lub przemilczane, zarówno przez narratora, jak i przez postaci.

Strona przedmiotu
3304-1DZ3O-PNJF-AFIF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wypowiedź ustna.

Zajęcia poświęcone wypowiedzi ustnej, z odwołaniami do tekstów pisanych i prac pisemnych.

Zajęcia tematyczne poświęcone aktualnym wydarzeniom politycznym, społecznym, ekonomicznym oraz kulturalnym we Francji i krajach frankofońskich.

Strona przedmiotu
3304-1DP3O-PNJF-JO03 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są częścią przedmiotu "Praktyczna nauka języka francuskiego" dla IIIp roku filologii romańskiej. Ich celem jest rozszerzenie i wzbogacenie wybranych treści, które są prezentowane podczas zajęć z Praktycznej nauki języka francuskiego - Wybrane aspekty języka specjalistycznego i Aktualności francuskie i frankofońskie. Akcent jest położony na doskonalenie wypowiedzi pisemnej i ustnej.

Strona przedmiotu
3304-1DZ3O-SL-021 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą dwóm głównym tendencjom charakterystycznym dla frankofońskiej literatury belgijskiej: poszukiwania różnicy i oryginalności oraz dążenia do uniwersalizmu.

Strona przedmiotu
3304-1DZ3O-SL-020 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest skierowane do osób, które są zainteresowane związkami dydaktyki – w szczególności dydaktyki języków obcych – z dyscyplinami społecznymi. Jednym z głównych celów seminarium jest pokazanie roli, jaką odgrywają uwarunkowania społeczne i kulturowe w procesie uczenia się i nauczania języków obcych.

Strona przedmiotu
3304-1DZ3O-SL-018 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium będzie samodzielne opracowanie przez studenta nowego hasła słownikowego wg uproszczonej nieco konwencji budowy hasła zaproponowanej przez Igora Mel’čuka et al. w Słowniku objaśniająco-kombinatorycznym - jedynym w swoim rodzaju, nowatorskim pod względem gatunku, to znaczy nie mieszczącym się w granicach istniejących klasyfikacji leksykograficznych. Słownik ten przyjmuje formę haseł, ale zastosowana w nim unikalna konwencja budowy słownika (ilość haseł, dobór haseł) oraz budowy hasła (rozbudowany schemat i opis za pomocą metajęzyka semantycznego) każe zaliczyć go bardziej do naukowych opracowań językoznawczych niż do zwykłych słowników jednojęzycznych. Model Sens↔Tekst (1974) stanowi postawę teoretyczną dla tego słownika, a także innych współczesnych słowników kombinatorycznych online zbudowanych według formalnego opisu zaproponowanego przez Mel’čuka (np. DiCoLiLex dla języka francuskiego (2011), angielskiego (2014), rosyjskiego (2014, 2017).

Strona przedmiotu
3304-1DZ3O-SL-017 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3304-1DZ3O-SL-20 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jak się ma Kreolia do Lemurii? Gdzie szukać Indiaoceanii, która wydała indiaoceanizm?

Na tle zróżnicowanej historii Madagaskaru i Maskarenów (Mauritiusa, Réunion i Rodrigues), wysp położonych na wschód od Madagaskaru, będziemy rekonstruować literacką przestrzeń symboliczną, którą zasiedlili swoimi mitami, marzeniami i walkami goście z bliska i z daleka (bo autochtonami – endemitami są tam chyba tylko – niektóre – zwierzęta i rośliny).

Strona przedmiotu
3304-1DZ3O-SL-019 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3304-1DX3O-PNJF-JO07 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wprowadzić studentów w specyfiikę literatury i kultury krajów frankofońskich oraz zapoznać słuchaczy z odmianami języka francuskiego z różnych stron świata poprzez teksty literackie pochodzące z obszarów francuskojęzycznych świata.

Strona przedmiotu
3304-1DX3O-PNJF-JO11 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczna praca nad różnymi dokumentami (prasa pisemna, radio, telewizja, Internet), której głównym celem jest wzmocnienie struktur gramatycznych i pogłębienie słownictwa.

Strona przedmiotu
3304-1DX3O-PNJF-JO12 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3304-1DX3O-PNJF-JS22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3304-1DX3O-PNJF-JS03 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą polegały na pracy z dokumentami autentycznymi, poruszającymi tematykę dyplomacji europejskiej i światowej.

Strona przedmiotu
3304-1DX3O-PNJF-JS11 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest pogłębienie wszystkich kompetencji językowych rozwijanych w ciągu pierwszego i drugiego roku pierwszego cyklu studiów ze szczególnym akcentem na mówienia w zakresie tematyki przedmiotu.

Istotnym elementem zajęć będzie rozwijanie kompetencji leksykalnych w wymiarze praktycznym w zakresie tematyki podejmowanej na zajęciach oraz ogólnego języka francuskiego.

Strona przedmiotu
3304-1DX3O-PNJF-JS16 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przeznaczone są dla studentów zainteresowanych tematyką gastronomiczną i sztuką kulinarną, których obecna lub przyszła praca

zawodowa może być związana z sektorem usług gastronomicznych w środowisku francuskojęzycznym.

Strona przedmiotu
3304-1DX3O-PNJF-JS01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

SEMESTR ZIMOWY i LETNI

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do efektywnej komunikacji w życiu zawodowym (poziom B2), a zwłaszcza:

• rozumienia i wykorzystywania specjalistycznej terminologii wprowadzonej podczas zajęć,

• tworzenia glosariuszy do poszczególnych tematów,

• ogólnego rozumienia specjalistycznych tekstów ustnych i pisanych, a także szczegółowego rozumienia ich wybranych wątków,

• tłumaczenia fragmentów tekstów specjalistycznych z języka polskiego na język francuski,

• relacjonowania wydarzeń związanych z życiem przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
3304-1DX3O-PNJF-JS18 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przeznaczone są dla studentów zainteresowanych współczesnością, jej problemami i wyzwaniami, o których pisze francuska oraz studentów, którzy wiążą swoje zawodowe plany z sektorem dziennikarskim lub translatorskim w środowisku polsko-francuskim.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)