Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty metodyczne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Romanistyki)

Jednostka: Instytut Romanistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty metodyczne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
3304-1DZ2O-MET-DNJSP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze nauczyciela języka francuskiego w szkole podstawowej. Słuchacze zostaną zapoznani z dokumentami regulującymi pracę nauczyciela języka obcego na 1. i 2. etapie edukacyjnym. Przeanalizują profil psychopedagogiczny uczniów szkoły podstawowej w kontekście procesu uczenia się i nauczania języków obcych. Zostaną zapoznani z technikami pracy na zajęciach z języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej i w klasach 4-8. Dowiedzą się również jak wybierać podręczniki dostosowane do tych grup wiekowych.

Strona przedmiotu
3304-2D2O-MET-OJF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia poświęcone są tematyce oceniania w procesie nauczania języka obcego. Ich celem jest wykształcenie u studentów umiejętności stosowania różnych typów oceniania, związanych z nimi narzędzi (opracowywanie np. testów kończących pewną sekwencję nauczania). Słuchacze uczą się wykorzystywać w procesie oceniania Europejskie Portfolio Językowe oraz dokumenty opisujące kompetencje (np. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, informatory Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)

Strona przedmiotu
3304-2D1O-MET-RKJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest rozwinięcie u studentów umiejętności doboru materiałów i aktywności służących pracy nad poszczególnymi sprawnościami językowymi, nauczaniu gramatyki i słownictwa. Studenci uczą się formułować cele lekcji, polecenia, redagować konspekty lekcji. Ćwiczenia mają często formę symulacji fragmentów lekcji, opierają się na analizie stosowanych obecnie w nauczaniu języka francuskiego podręczników zależnie od grupy wiekowej i poziomu zaawansowania. Stanowią ważny element przygotowania studentów do praktyk pedagogicznych w gimnazjum i liceum.

Strona przedmiotu
3304-2D1O-MET-EMNJO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nadrzędnym celem zajęć jest zapoznanie studentów z dawnymi i obecnie spopularyzowanymi metodami nauczania języków obcych, a zwłaszcza nauczania języka francuskiego jako obcego. Analizy metod dokonuje się w odniesieniu do wybranych teorii z różnych dyscyplin naukowych: językoznawstwa stosowanego, socjolingwistyki, pragmatyki, psychologii kognitywnej, pedagogiki niedyrektywnej itd.

Strona przedmiotu
3304-2D2O-MET-PZD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktyka zawodowa - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki dydaktyczne 2 obejmują 60 godzin praktyk w szkole ponadpodstawowej. W ramach tych praktyk studenci mają możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami nauczania języka francuskiego młodzieży oraz specyfiką zawodu nauczyciela.

Praktyki dydaktyczne 2 przebiegają oraz są rozliczane według szczegółowego regulaminu dostępnego na stronie Instytutu Romanistyki.

Strona przedmiotu
3304-1DZ3O-MET-IWDW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z interdyscyplinarnymi możliwościami nauczania języka obcego dzieci. W szczególności tematyka zajęć obejmuje praktyczne wykorzystanie na lekcji języka obcego teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Strona przedmiotu
3304-1DZ2O-MET-PD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia związane z planowaniem, przebiegiem i oceną procesu dydaktycznego stanowią treści zajęć. Przedmiot obejmuje opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej.

Strona przedmiotu
3304-1DZ3O-MET-PZD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktyka zawodowa - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki dydaktyczne 1 obejmują 60 godzin praktyk w szkole podstawowej w klasach IV-VIII. W ramach tych praktyk studenci mają możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami nauczania języka francuskiego małe dzieci oraz specyfiką zawodu nauczyciela.

Praktyki dydaktyczne 1 przebiegają oraz są rozliczane według szczegółowego regulaminu dostępnego na stronie Instytutu Romanistyki.

Strona przedmiotu
3304-1DZ2O-MET-PZP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Praktyki pedagogiczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki obejmują 30 godzin obserwacji na II roku w szkole podstawowej liceum.. Studenci mogą rozpocząć je po zaliczeniu pierwszego semestru zajęć z pedagogiki i psychologii (semestr letni II roku). Celem Praktyk zawodowych psychopedagogicznych jest zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania powyższych placówek, organizacją pracy wszystkich uczestników procesu edukacyjnego.

Strona przedmiotu
3304-1DZ2O-MET-PZD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć obejmuje kwestie psychopedagogiczne. W ujęciu ogólnym dotyczy ona:

- pełnionych przez nauczyciela funkcji wychowawczo-dydaktycznych,

- zasad organizowania procesu nauczania/uczenia się,

- kształtowania się relacji między nauczycielem a uczniem,

- czynników indywidualnych, które wpływają/determinują sposób uczenia się oraz komunikację w języku obcym,

- trudności i nietypowych sytuacji, którym jest zmuszony stawić czoła nauczyciel w praktyce dydaktycznej.

Strona przedmiotu
3304-1DX2O-PSYCH-CW. brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest refleksja nad treściami wprowadzonymi na wykładzie z psychologii dla nauczycieli oraz elaboracja wybranych zagadnień z psychologii poprzez dyskusję inspirowaną wskazaną lekturą i przykładami z realnych sytuacji szkolnych.

Strona przedmiotu
3304-1DX2O-PSYCH-W. brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest prezentacja wiedzy psychologicznej w ujęciu, który ma walor aplikacyjny dla przyszłych nauczycieli, czyli pomaga zastosować wiedzę psychologiczną do rozumienia drugiego człowieka (ucznia/wychowanka), przebiegu procesów psychicznych i zachowania w określonym środowisku/kontekście społecznym.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)