Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plan 2 stopień 2 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Romanistyki)

Jednostka: Instytut Romanistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Plan 2 stopień 2 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022
3304-2D2O-MET-OJF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia poświęcone są tematyce oceniania w procesie nauczania języka obcego. Ich celem jest wykształcenie u studentów umiejętności stosowania różnych typów oceniania, związanych z nimi narzędzi (opracowywanie np. testów kończących pewną sekwencję nauczania). Słuchacze uczą się wykorzystywać w procesie oceniania Europejskie Portfolio Językowe oraz dokumenty opisujące kompetencje (np. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, informatory Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)

Strona przedmiotu
3304-2D2O-PNJF-TP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekład tekstów z szeroko pojętej humanistyki z uwzględnieniem specyfiki kulturowej i językowej.

Strona przedmiotu
3304-2D2W-SM-019 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest kolokacjom i frazeologizmom w języku francuskim i ich polskim odpowiednikom oraz metodom ich wyszukiwania i opisu. Drugi rok seminarium przeznaczony jest na przeprowadzenie badania, począwszy od sformułowania jego tematu i wyboru korpusu, poprzez wyszukanie i analizę kolokacji oraz zaproponowanie ich opisu składniowego, semantycznego i pragmatycznego, aż po zredagowanie pracy magisterskiej obejmującej zarówno część teoretyczną, jak i empiryczną.

Strona przedmiotu
3304-2D2W-SM-025 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3304-2D2W-SM-020 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem seminarium jest połączenie dwóch dziedzin badań językoznawczych. Zaczniemy od podstawowych pojęć analizy dyskursu : teorii aktów mowy, klasyfikacji aktów mowy, sposobów realizacji aktów pośrednich i bezpośrednich. Następnie omówimy teorię argumentacji i zasady funkcjonowania konektorów. W drugiej części seminarium zajmiemy się teorią interakcji. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się : podstawy teoretyczne, między innymi teoria twarzy E.Goffmana, model aktów zagrażających twarzy P.Browni S. Levinsona, jego rozszerzona wersja opisana przez C.Kerbrat- Orecchioni uwzględniająca również akty schlebiające np. wzmacniające pozytywny wizerunek rozmówców. Przygotowaniem do analizy praktycznej będzie przedstawienie sytuacji komunikacyjnej, struktury interakcji i typologii oraz różnic kulturowych, które mogą wpływać na przebieg interakcji.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-1-058 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wprowadzenie Studentów w świat współczesnej prozy francuskojęzycznej prozy Maghrebu (Algieria, Tunezja, Maroko). Poprzez analizę fragmentów powieści oraz opowiadań z XX i XXI wieku, scharakteryzowane zostaną typowe dla tej literatury zjawiska i poruszane w niej problemy ze szczególnym uwzględnieniem kwestii tożsamości, historii (pisania na nowo historii swojego kraju) i wyboru języka (powody i konsekwencje językowe i poza-językowe).

Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-059 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone wiedzy o kulturze Francji mają na celu przygotowanie studenta do teoretycznej refleksji o kulturze. Celem tego konwersatorium jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem podstawowych instytucji monarchii francuskiej oraz krótkie przedstawienie zmian jakie zaszły w czasie Rewolucji francuskiej.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-42 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w rzeczywistość belgijską poprzez poznanie wiedzy o historii, geografii, aktualnym systemie politycznym, ale również o partykularyzmach leksykalnych i zwyczajach gastronomicznych Belgów, nie zapominając także o różnych formach sztuki, zwłaszcza malarstwie i literaturze. Oprócz okazji do poczucia « smaku Belgii », konwersatorium dostarczy studentom zagadnień do dalszej refleksji oraz solidnej bazy materiałów źródłowych.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-40 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka ekologiczna jest obecna w dyskursie publicznym, ekonomicznym, reklamowym oraz w artykułach prasowych o charakterze popularnonaukowym i specjalistycznym. Obraz nowej cywilizacji „ekologicznej” utrwala się w systemie języka, świadczą o tym liczne neologizmy i wyrażenia specjalistyczne, które wchodzą do powszechnego użycia. Na zajęciach będziemy analizować m.in. kreatywność leksykalną i pojęciową, warstwę aksjologiczną słownictwa oraz różnorodne dyskursy pojawiające się w mediach tradycyjnych i społecznościowych.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-50-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3304-2DXW-WM-WN-002 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład monograficzny - Wprowadzenie do francuskiej kultury popularnej proponuje przedstawienie podstawowych informacji dotyczących francuskiej kultury popularnej od połowy XIX wieku do czasów współczesnych.

Strona przedmiotu
3304-2D1O-WPWL-056 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z niektórymi ważnymi pojęciami oraz teoriami stosowanymi w dzisiejszych naukach humanistycznych, w szczególności w literaturoznawstwie.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-WM-LFA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przeznaczony jest dla studentów IV i V roku.

Głównym celem wykładu jest prezentacja transferów kulturowych w postkolonialnej literaturze frankofońskiej Ameryki Północnej i Środkowej, które znamiennie wpłynęły na nowe sposoby obrazowania tożsamości zbiorowej i indywidualnej przez pisarzy tych obszarów. Intencją jest ukazanie, jak w ostatnich dekadach XX wieku pod wpływem różnorodnych wyzwań kulturowych, stanowiących kontekst wypowiedzi literackiej -imigracja, globalizacji kultur, pluralizm światopoglądowy, feminizm, kryzys dyskursu narodowo-terytorialnego oraz atawizmów rasowych, etnicznych i regionalnych - owe dominujące wcześniej wyobrażenia i strategie pisarskie wyczerpują się, odchodzą od wspólnotowej percepcji świata i zostają przemodelowane przez nowe poszukiwania formalne i tematyczne, wrażliwe na wartości międzykulturowe, pluralizm tożsamości oraz na potrzebę indywidualizacji ekspresji.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-WM-MZA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Oświecenie i antyoświecenie, czy slusznie a jesli tak, to na jakiej płaszczyźnie mogą być sobie przeciwstawiane? Wycinkiem ilustrującym te kwestię będzie lektura publicystyki, prozy narracyjnej i komedii Marivaux jako twórczości przeciwstawiającej się modnym libertyńskim ideom. Paradoks Marivaux polega na tym, że - jako uczeń Locke'a i Malebranche'a - posługuje się narzędziami filozofii oświecenia, pozostając głęboko religijnym moralistą.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-WM-PABK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest ukazanie podstawowych aspektów pracy tłumacza, który stara się oddać sens tekstu wyjściowego, biorąc pod uwagę

nową sytuację wypowiadania, w której będzie czytany jako tekst przekładu.

Tłumacz z jednej strony musi przestrzegać reguł językowych, stylistycznych i estetycznych, z drugiej zaś wykorzystuje swą kreatywność,

dzięki której może uchodzić za drugiego autora. Na przekład spojrzymy akcentując rolę zjawisk językowych w tekstach pisanych,

literackich i prasowych. Uwzględnimy zarówno rolę gramatycznych różnic i podobieństw między językami francuskim i polskim, jak i

zjawiska z poziomu dyskursu.

Wykład ma ułatwić rozpoznawanie problemów przekładu i dobór odpowiednich technik tłumaczenia, jak też zachęcić do twórczego

redagowania jak najlepszego tekstu docelowego.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-WM-IR-002 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład monograficzny - Wprowadzenie do francuskiej kultury popularnej proponuje przedstawienie podstawowych informacji dotyczących francuskiej kultury popularnej od połowy XIX wieku do czasów współczesnych.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-WM-ORDK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie dotyczył roli refleksyjnej postawy w procesie uczenia się, pojmowanym jako aktywne budowanie zarówno wiedzy, jak i kompetencji. Problematyka ta zostanie omówiona w odniesieniu do dwóch obszarów: po pierwsze procesu nauczania/uczenia się języka obcego, po drugie kształcenia i rozwoju zawodowego nauczycieli języka obcego.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-WM-WZSK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przybliżenie wybranych tematów będących obiektem szczególnego zainteresowania językoznawstwa kognitywnego (przede wszystkim anglo- i francuskojęzycznego). Przedstawione zostaną m.in. pojęcia schematu i konkretyzacji, profilu, bazy i domeny, trajektora i landmarka, kategoryzacji i prototypu, domen źródłowych i docelowych i ich roli w tworzeniu metonimii i metafor, relacji schemat-konkretyzacja w obrębie konstrukcji idiomatycznych. Wykład oparty jest na materiałach źródłowych w języku angielskim, francuskim i polskim, będzie też ilustrowany przykładami zaczerpniętymi z tych języków.

Wykład prowadzony jest w języku francuskim.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)