Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Języki specjalności (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Katedra Hungarystyki)

Jednostka: Katedra Hungarystyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Języki specjalności
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2023Z
3320-LLF52C-JU1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studenta z podstawowymi elementami fonetyki, morfologii, składni i leksyki języka węgierskiego.

Strona przedmiotu
3320-ZLF52C-JU1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studenta z podstawowymi elementami fonetyki, morfologii, składni i leksyki języka węgierskiego.

Strona przedmiotu
3320-ZLF72-JU2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami gramatyki językakierunkowego, a także z podstawowym słownictwem, które umożliwi im komunikowanie się w codziennych sytuacjach życiowych. Poziom A2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Strona przedmiotu
3320-LLF12C-PF1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są nauce słownictwa i wyrażeń potrzebnych w codziennych rozmowach i sprawunkach, a także nauce czytania ze zrozumieniem i pisania krótkich tekstów i wiadomości.

Strona przedmiotu
3320-ZLF12C-PF1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są nauce słownictwa i wyrażeń potrzebnych w codziennych rozmowach i sprawunkach, a także nauce czytania ze zrozumieniem i pisania krótkich tekstów i wiadomości.

Strona przedmiotu
3320-LLF12C-PF1G brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami gramatyki fińskiej.

Strona przedmiotu
3320-LLF12C-PF1W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazanie studentom zasad prawidłowej intonacji i wymowy języka fińskiego i rozwinięcie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu.

Strona przedmiotu
3320-ZLF34C-PF2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach student ćwiczy formułowanie wypowiedzi pisemnych i ustnych.

Strona przedmiotu
3320-ZLF34C-PF2G brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są ćwiczeniu praktycznej gramatyki języka fińskiego na poziomie zaawansowanym.

Strona przedmiotu
3320-ZMF3C-JFE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Egzamin - godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3320-ZMF3C-JFKO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są ćwiczeniu rozumienia tekstu słuchanego różnych rejestrów języka i mówienia w różnych sytuacjach.

Strona przedmiotu
3320-ZMF3C-JFKU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzupełnienie i pogłębienie wiedzy o normach języka fińskiego.

Strona przedmiotu
3320-ZMF3C-JFSL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia pogłębiają wiedzę z zakresu słownictwa różnych dziedzin specjalistycznych poprzez analizę tekstu i liczne ćwiczenia leksykalne.

Strona przedmiotu
3320-LMF13C-JF-TN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozwój praktycznej znajomości języka. Kurs poświęcony jest ćwiczeniu aktywnej i biernej znajomości języka fińskiego.

Strona przedmiotu
3320-ZMF13C-JF-TN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest pisaniu i czytaniu tekstów potrzebnych na studiach i na rynku pracy.

Strona przedmiotu
3320-LMF13C-JF-K brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach student słucha i samodzielnie formułuje wypowiedzi na tematy związane z nauką i życiem zawodowym.

Strona przedmiotu
3320-ZMF13C-JF-K brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach student słucha i samodzielnie formułuje wypowiedzi na tematy związane z nauką i życiem zawodowym.

Strona przedmiotu
3320-LLW12C-PW1F brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studenta z elementami fonetyki języka węgierskiego, z poprawną wymową węgierską oraz przyswojenie zrozumienia podstawowych tekstów na poziomie A2.

Strona przedmiotu
3320-ZLW12C-PW1F brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studenta z elementami fonetyki języka węgierskiego, z poprawną wymową węgierską oraz przyswojenie zrozumienia podstawowych tekstów na poziomie A1.

Strona przedmiotu
3320-LLW12C-PW1G brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami gramatyki języka węgierskiego, a także z podstawowym słownictwem, które umożliwi im komunikowanie się w codziennych sytuacjach życiowych.

Poziom A2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie podstawowym.

Strona przedmiotu
3320-ZLW12C-PW1G brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami gramatyki języka węgierskiego, a także z podstawowym słownictwem, które umożliwi im komunikowanie się w codziennych sytuacjach życiowych.

Poziom A1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie podstawowym.

Strona przedmiotu
3320-LLW12C-PW1K brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest rozwijanie podstaw znajomości języka przez studenta – wzbogacanie słownictwa w zakresie podstawowym, doskonalenie umiejętności komunikowania się w codziennych sytuacjach życiowych.

Poziom A2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference to poziom docelowy kursu języka obcego dla studentów kontynuujących naukę na kursie podstawowym – kontynuacja nauki po osiągnięciu sprawności językowych na poziomie A1.

Strona przedmiotu
3320-ZLW12C-PW1K brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest poznanie podstaw języka przez studenta – wzbogacanie słownictwa w zakresie podstawowym, doskonalenie umiejętności komunikowania się w codziennych sytuacjach życiowych.

Według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference poziom docelowy kursu języka obcego dla studentów rozpoczynających naukę na kursie podstawowym po semestrze nauki to poziom A1.

Strona przedmiotu
3320-LPNW34G brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest pogłębienie wiedzy studentów na temat gramatyki języka węgierskiego, a także rozbudowa ich słownictwa, które umożliwi im komunikowanie się w codziennych sytuacjach życiowych na poziomie średnio zaawansowanym.

Poziom B1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie podstawowym.

Strona przedmiotu
3320-ZPNW34G brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest pogłębienie wiedzy studentów na temat gramatyki języka węgierskiego, a także rozbudowa ich słownictwa, które umożliwi im komunikowanie się w codziennych sytuacjach życiowych.

Poziom A2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie podstawowym.

Strona przedmiotu
3320-LPNW34K brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ćwiczenie rozumienia tekstu czytanego oraz konwersacji na codzienne tematy. Po kursie student potrafi wyrazić w mowie swoją aprobatę i dezaprobatę, życzenia, nadzieje, marzenia i potrzeby, opinię o filmach, książkach, wyrazić swoje prośby w stylu formalnym i nieformalnym. Zajęcia mają też na celu rozwój kompetencji językowej związanej z rozumieniem tekstu ze słuchu ze szczególnym naciskiem na rozwój aktywnie wykorzystywanego słownictwa w dziedzinach wyznaczonych przez dobrany podręcznik. Ćwiczenia są ukierunkowane na globalne i szczegółowe rozumienie tekstu mówionego w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Strona przedmiotu
3320-ZPNW34K brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ćwiczenie rozumienia tekstu czytanego oraz konwersacji na codzienne tematy. Po kursie student potrafi wyrazić w mowie swoją aprobatę i dezaprobatę, życzenia, nadzieje, marzenia i potrzeby, opinię o filmach, książkach, wyrazić swoje prośby w stylu formalnym i nieformalnym. Zajęcia mają też na celu rozwój kompetencji językowej związanej z rozumieniem tekstu ze słuchu ze szczególnym naciskiem na rozwój aktywnie wykorzystywanego słownictwa w dziedzinach wyznaczonych przez dobrany podręcznik. Ćwiczenia są ukierunkowane na globalne i szczegółowe rozumienie tekstu mówionego w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Strona przedmiotu
3320-LPNW56G brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka węgierskiego dla studentów III roku filologii węgierskiej. Zajęcia mają na celu utrwalenie znanych już struktur gramatycznych oraz ich dalszy rozwój.

Zajęcia mają również na celu rozwinięcie kompetencji językowych w piśmie.

Strona przedmiotu
3320-ZPNW56G brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka węgierskiego dla studentów III roku filologii węgierskiej. Zajęcia mają na celu rozszerzenie słownictwa, utrwalenie już znanych struktur gramatycznych oraz ewentualne uzupełnienie ich.

Strona przedmiotu
3320-LPNW56K brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka węgierskiego dla studentów III roku filologii węgierskiej. Zajęcia mają na celu rozszerzenie słownictwa oraz utrwalenie już znanych struktur gramatycznych. Szczególny nacisk jest położony na wzbogacenie słownictwa i swobodę wypowiedzi.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)