Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka drugiego języka kierunkowego (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Katedra Hungarystyki)

Jednostka: Katedra Hungarystyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Praktyczna nauka drugiego języka kierunkowego
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2023Z
3320-LJUGRE34 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

poziom A1-A2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie podstawowym. Nauka podstaw języka estońskiego - wymowa, gramatyka, leksyka, rozumienie tekstów pisanych i mówionych, pisanie.

Strona przedmiotu
3320-ZJUGRE34 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

poziom A1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oznacza

docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności

językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie podstawowym. Nauka

podstaw języka estońskiego - wymowa, gramatyka, leksyka, rozumienie tekstów

pisanych i mówionych, pisanie. Po kursie na tym poziomie student rozumie wyrażenia

i najczęściej używane słownictwo dotyczące najbliższych mu dziedzin życia (np.

podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie, o zakupach, geografii swojego

regionu, zatrudnieniu).

Strona przedmiotu
3320-LJUGRF34 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie podstawowym.

Strona przedmiotu
3320-ZJUGRF34 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie podstawowym.

Strona przedmiotu
3320-LJUGRE78 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom A2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych.

Strona przedmiotu
3320-ZJUGRE78 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu semestru student rozumie główny sens wypowiedzi sformułowanej

wyraźnie, w języku standardowym, na temat mu znany, związany z pracą, szkołą,

czasem wolnym itp. Potrafi zrozumieć teksty zawierające najczęściej używane

wyrażenia związane z życiem codziennym i zawodowym. Potrafi bez przygotowania

uczestniczyć w rozmowach na tematy mu znane i go interesujące.

Tematy: tematy związany z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowym,

podróżowanie, rozmowa telefoniczna, rozkład dnia, korespondencja, zakupy,

jedzenie i żywności, wizyta u lekarza, spędzanie wolnego czasu, zainteresowania,

ubrania i wygląd zewnętrzny.

Gramatyka: pogłębianie i utrwalanie nabytych wiadomości gramatycznych

(deklinacja, liczba mnoga, imiesłowy, formy bezosobowe, stopniowanie

przymiotników i przysłówków, sufiksy, czasy i tryby, elementy słowotwórstwa).

Strona przedmiotu
3320-LJUGRF-78 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3320-ZJUGRF-78 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W semestrze zimowym studenci zapoznają się m.in. z czasem przeszłym prostym (imperfekti), trzecim bezokolicznikiem, rzeczownikami odczasownikowymi oraz dopełnieniem. Poznają słownictwo związane z podróżami i wypoczynkiem, zdrowiem oraz czasem wolnym. Po ukończeniu semestru zimowego studenci potrafią wziąć swobodny udział w rozmowie na wymienione wyżej tematy, opowiedzieć w dłuższej formie o swoich zainteresowaniach czy wakacyjnych podróżach, a także odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące ich stanu zdrowia.

Strona przedmiotu
3320-LLF12C-PF1G brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami gramatyki fińskiej.

Strona przedmiotu
3320-ZLF12C-PF1G brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami gramatyki fińskiej.

Strona przedmiotu
3320-LLF12C-PF1W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazanie studentom zasad prawidłowej intonacji i wymowy języka fińskiego i rozwinięcie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu.

Strona przedmiotu
3320-ZLF12C-PF1W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazanie studentom zasad prawidłowej intonacji i wymowy języka fińskiego.

Strona przedmiotu
3320-LLF52C-PF3A brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach z praktycznej nauki języka fińskiego studenci III roku rozwijają swoje kompetencje czytania, analizy i pisania tekstów.

Strona przedmiotu
3320-ZLF52C-PF3A brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach z praktycznej nauki języka fińskiego studenci III roku rozwijają swoje kompetencje czytania, analizy i pisania tekstów.

Strona przedmiotu
3320-LLF52C-PF3K brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są ćwiczeniu rozumienia tekstu słuchanego, różnych rejestrów języka i mówienia w różnych sytuacjach.

Strona przedmiotu
3320-ZLF52C-PF3K brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaliczenie na ocenę na podstawie testów i opracowań w trakcie semestru.

Strona przedmiotu
3320-LLF52C-PF3L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zapoznaje się z fińskimi idiomami oraz wyrażeniami i uczy się je stosować.

Strona przedmiotu
3320-ZLF52C-PF3L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone poznawaniu specyfiki fińskiego słownictwa i frazeologii.

Strona przedmiotu
3320-ZLF78-PF4A brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu pogłębienie znajomości języka fińskiego w zakresie odbioru oraz samodzielnego wytwarzania różnorodnych tekstów.

Strona przedmiotu
3320-ZLF78-PF4K brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są ćwiczeniu rozumienia tekstów słuchanych i mówienia w różnych sytuacjach, przede wszystkim w środowisku akademickim.

Strona przedmiotu
3320-ZLF78-PF4O brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci pogłębiają swoją wiedzę na temat różnych odmian języka fińskiego i ich użycia w określonych kontekstach.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)