Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe - kulturoznawcze (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Katedra Hungarystyki)

Jednostka: Katedra Hungarystyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe - kulturoznawcze
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
3320-LHW4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia historię Węgier od początków XVIII wieku do 1989 roku.

Zagadnienia omawiane są w kontekście dzieł literatury węgierskiej i (w niektórych przypadkach) europejskiej.

Strona przedmiotu
3320-ZHW4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia historię Węgier od bitwy pod Mohácsem (1526) do początków XVIII wieku.

Zagadnienia omawiane są w kontekście dzieł literatury węgierskiej i (w niektórych przypadkach) europejskiej.

Strona przedmiotu
3320-LKF12-HKF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do historii kultury Finlandii wraz z szerokim kontekstem regionalnym i kulturowym (Skandynawia, kraje bałtyckie, ludy ugrofińskie)

Strona przedmiotu
3320-ZKF12-HKF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do historii kultury Finlandii wraz z szerokim kontekstem regionalnym i kulturowym (Skandynawia, kraje bałtyckie, ludy ugrofińskie)

Strona przedmiotu
3320-LWZPSE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka: sytuacja Węgier z perspektywy środkowo-europejskiej po roku 1867.

Strona przedmiotu
3320-LWFLW1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu zapoznanie studentów I roku z podstawowymi informacjami o Finlandii, a także wskazanie użytecznych źródeł informacji bieżących na jej temat.

Strona przedmiotu
3320-LLF52K-WKF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi wprowadzenie do kultury i sztuki Finlandii. Nawiązuje do informacji z kursów Wiedza o Finlandii, Historia Finlandii oraz Historia kultury fińskiej oraz Historia literatury fińskiej I.

Strona przedmiotu
3320-ZLF52K-WKF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi wprowadzenie do kultury i sztuki Finlandii. Nawiązuje do informacji z kursów Wiedza o Finlandii, Historia Finlandii oraz Historia kultury fińskiej oraz Historia literatury fińskiej I.

Strona przedmiotu
3320-LLW52-WKW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Semestr letni:

Studenci na zajęciach poznają historię węgierskiej kinematografii, sylwetki czołowych reżyserów. Prezentowane są najbardziej znane dzieła węgierskiej kinematografii. Zagadnienia są realizowane także w kontekście dzieł literatury węgierskiej oraz dostępnych publikacji recenzji filmowych.

Strona przedmiotu
3320-ZLW52-WKW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci zapoznają się z najważniejszymi zabytkami stylu romańskiego, gotyckiego, renesansowego, barokowego, klasycystycznego, historyzmu i secesji na Węgrzech. Studenci poznają także główne dzieła i sylwetki architektów węgierskich XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentantów secesji i architektury organicznej. Następnie poznają węgierską rzeźbę od czasów gotyku, aż po współczesność, w tym także najważniejsze budapeszteńskie pomniki. Część zajęć poświęcona jest prezentacji malarstwa węgierskiego. Przedstawiane są także sylwetki najważniejszych węgierskich kompozytorów, twórców oper, operetek, wraz z prezentacją fragmentów utworów. Jedne z zajęć poświęcone są także prezentacji osiągnięć węgierskich naukowców, ze szczególnym uwzględnieniem Noblistów.

Strona przedmiotu
3320-LW7-WKW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają węgierską kulturę ludową, zobowiązani są także znać słownictwo węgierskie z tego zakresu. Poznają główne regiony etnograficzne, ludową architekturę (najważniejsze skanseny), rzemiosło, wierzenia ludowe, kult świętych i zwyczaje ludowe zarówno te, związane z kalendarzem, jak i etapami życia człowieka. Poznają także hungarica, produkty z rejestru chronionych nazw pochodzenia w Unii Europejskiej, oraz rolę węgierskiej kultury ludowej w literaturze, sztuce a także w promowaniu turystyki kraju.

Zagadnienia są realizowane w kontekście dzieł literatury węgierskiej

Strona przedmiotu
3320-LMF13K-KSF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest fińskiemu systemowi społecznemu i współczesnym zjawiskom kultury.

Strona przedmiotu
3320-ZMF13K-KSF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest fińskiemu systemowi społecznemu i współczesnym zjawiskom kultury.

Strona przedmiotu
3320-LMW13K-KSW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie się studentów z aktualnymi zagadnieniami kultury i społeczeństwa węgierskiego. Omówione zostaną zarówno poszczególne dziedziny współczesnej kultury węgierskiej, jak i wydarzenia aktualne życia umysłowego i społecznego na Węgrzech.

Strona przedmiotu
3320-ZMW13K-KSW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie się studentów z aktualnymi zagadnieniami kultury i społeczeństwa węgierskiego. Omówione zostaną zarówno poszczególne dziedziny współczesnej kultury węgierskiej, jak i wydarzenia aktualne życia umysłowego i społecznego na Węgrzech.

Strona przedmiotu
3320-ZMW3K-KSW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3320-LW31K-WH brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach studenci poznają węgierskie symbole narodowe, ich symbolikę i historię. Poznają geografię Węgier, mapę administracyjną kraju, podział na krainy geograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych zabytków, osobliwości przyrody poszczególnych regionów oraz innych walorów turystycznych. Ważne miejsce zajmuje także poznanie zabytków o rzymskim i tureckim rodowodzie oraz poloniców. Zdobywają także podstawowe informacje z zakresu przemysłu i rolnictwa na Węgrzech. Na zajęciach prezentowane są filmy krajoznawcze, przedstawiające najciekawsze regiony, miasta Węgier. Studenci przygotowują prezentacje poszczególnych regionów.

Strona przedmiotu
3320-LW32-WH brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach są omawiane wybrane zagadnienia z dziedziny kultury i historii Węgier.

Ważne miejsce odgrywa lektura i omówienie najważniejszych węgierskich podań i legend - dotyczących pochodzenia Węgrów, ważnych wydarzeń historycznych, węgierskich świętych czy zamków znajdujących się na terenie tzw. Wielkich Węgier. W trakcie zajęć zostaje przedstawione także tło historyczne tychże podań i legend.

Sporo miejsca poświęca się strukturze etnicznej i wyznaniowej Węgier na przestrzeni dziejów.

Podczas zajęć omawia się pewne aspekty stosunków polsko-węgierskich (zwłaszcza w kontekście II wojny światowej).

Studenci zdobywają wiedzę na temat wybitnych Węgrów i ich osiągnięć.

Omówiony zostaje system politycznych współczesnych Węgier.

Ponadto studenci poznają także geografię tzw. Wielkich Węgier.

Zagadnienia omawiane są w kontekście dzieł literatury węgierskiej i (w niektórych przypadkach) europejskiej.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)