Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe - językoznawcze (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Katedra Hungarystyki)

Jednostka: Katedra Hungarystyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
3320-ZLF52C-GOF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia obejmują podstawowe zagadnienia z fonetyki i fonologii języka fińskiego. Przedmiot prowadzony jest w języku fińskim.

Strona przedmiotu
3320-ZLF52W-GOF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia z fonetyki i fonologii języka fińskiego. Prowadzony jest w języku fińskim.

Strona przedmiotu
3320-LLF52C-GOF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Gramatyka opisowa języka fińskiego I w semestrze letnim obejmuje zagadnienia z morfologii języka fińskiego.

Strona przedmiotu
3320-LLF52W-GOF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia z morfologii języka fińskiego. Prowadzony jest w języku fińskim.

Strona przedmiotu
3320-LGJW56C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia dotyczą morfologii języka węgierskiego.

Strona przedmiotu
3320-LGJW6 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie przedstawiane są zagadnienia dotyczące węgierskiej morfologii.

Strona przedmiotu
3320-ZGJW56C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia dotyczą fonetyki i fonologii języka węgierskiego.

Strona przedmiotu
3320-ZGJW6 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie przedstawiane są zagadnienia dotyczące węgierskiej fonetyki.

Strona przedmiotu
3320-LGJW78C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia są poświęcone ugruntowaniu wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie pierwszego semestru (składnia) oraz słowotwórstwu języka węgierskiego i wybranym zagadnieniom semantyki i pragmatyki.

Strona przedmiotu
3320-LGJW78W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie przedstawiane są zagadnienia dotyczące węgierskiego słowotwórstwa, leksykologii i lingwistyki tekstu.

Strona przedmiotu
3320-ZGJW78C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone składni języka węgierskiego. Ich uczestnicy rozwijają wiedzę i umiejętności zdobyte podczas prowadzonego równolegle wykładu. Studenci uczą się, jak budować poprawne zdania po węgiersku. Szczególny nacisk położony jest na zagadnienia związane z: 1) akomodacją syntaktyczną, 2) szykiem wyrazów w zdaniu, 3) kategorią określoności w języku węgierskim.

Strona przedmiotu
3320-ZGJW78W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie przedstawiane są zagadnienia dotyczące węgierskiej syntagmatyki i składni.

Strona przedmiotu
3320-HJW5 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach omawiane są dzieje języka węgierskiego jako systemu językowego i jako narzędzia społecznej komunikacji. Szczególny nacisk jest położony na następujące zagadnienia: pochodzenie języka węgierskiego, rozwój języka literackiego i kształtowanie się normy językowej, rozwój leksyki, zmiany w podsystemie fonologicznym i morfosyntaktycznym.

Strona przedmiotu
3320-LMF13K-TR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Translatorium ma na celu rozwinięcie praktycznych umiejętności studentów w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych z języka fińskiego na język polski.

Strona przedmiotu
3320-ZMF13K-TR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Translatorium ma na celu rozwinięcie praktycznych umiejętności studentów w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych z języka fińskiego na język polski, a także, po raz pierwszy w toku studiów, z polskiego na fiński.

Strona przedmiotu
3320-LMW-13K-TR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu rozwijanie sprawności językowych z zakresu tłumaczenia tekstów ogólnych oraz specjalistycznych z języka polskiego na język węgierski (pisemnie) ze szczególnym uwzględnieniem pewnych zwrotów stereotypowych i typowych struktur zdaniowych oraz jednocześnie podwyższenie umiejętności rozumienia tekstu mówionego i jego krótkiego streszczenia (ustnie).

Część zajęć ma na celu rozwijać umiejętności tłumaczenia kabinowego.

Strona przedmiotu
3320-ZMW-13K-TR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze słownictwem prawniczym i handlowym w języku węgierskim oraz wykształcenie umiejętności tłumaczenia tekstów prawnych. Na części zajęć studenci rozwijają umiejętność tłumaczenia kabinowego.

Strona przedmiotu
3320-LMF12K-J brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przeznaczone dla studentów specjalizacji językoznawczej.

Przedmiotem rozważań będą główne problemy, koncepcje i metody językoznawstwa, głównie współczesnego językoznawstwa strukturalistycznego oraz językoznawstwa kognitywnego w Finlandii.

Strona przedmiotu
3320-ZMF12K-J brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przeznaczone dla studentów specjalizacji językoznawczej. Przedmiotem rozważań będą główne problemy, koncepcje i metody językoznawstwa, głównie współczesnego językoznawstwa strukturalistycznego oraz

językoznawstwa kognitywnego w Finlandii.

Strona przedmiotu
3320-LMW12K-J brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przeznaczone dla studentów specjalizacji językoznawczej.

Przedmiotem będą główne problemy, koncepcje i metody językoznawstwa, przede wszystkim współczesnego językoznawstwa strukturalistycznego oraz językoznawstwa kognitywnego, ale także językoznawstwa historycznego.

Strona przedmiotu
3320-ZMW12K-J brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przeznaczone dla studentów specjalizacji językoznawczej.

Przedmiotem będą główne problemy, koncepcje i metody językoznawstwa, przede wszystkim współczesnego językoznawstwa strukturalistycznego oraz językoznawstwa kognitywnego, ale także językoznawstwa historycznego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona współczesnym badaniom w językoznawstwie węgierskim.

Strona przedmiotu
3320-LWJEZ2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za zadanie przekazanie studentom: ogólnej wiedzy o problematyce i metodologii współczesnego językoznawstwa, ogólnej wiedzy o systemie języka naturalnego i jego realizacji w aktach komunikacyjnych, niezbędnej do studiowania (na dalszych latach) przedmiotów językoznawczych związanych z językiem fińskim i językiem węgierskim.

W czasie zajęć studenci powinni też poznać podstawową terminologię językoznawczą, co umożliwi im samodzielne studiowanie literatury językoznawczej. Powinni także wykształcić w sobie umiejętność postrzegania i oceny bieżących zjawisk związanych z użyciem języka.

Strona przedmiotu
3320-ZWJEZ2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za zadanie przekazanie studentom:

− ogólnej wiedzy o problematyce i metodologii współczesnego językoznawstwa,

− ogólnej wiedzy o systemie języka naturalnego i jego realizacji w aktach komunikacyjnych, niezbędnej do studiowania (na dalszych latach) przedmiotów językoznawczych związanych z językiem fińskim i językiem węgierskim.

W czasie zajęć studenci powinni poznać podstawową terminologię językoznawczą, co umożliwi im samodzielne studiowanie literatury językoznawczej. Powinni także wykształcić w sobie umiejętność postrzegania i oceny bieżących zjawisk związanych z użyciem języka.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)