Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Katedra Hungarystyki

Jednostka: Katedra Hungarystyki Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
3320-LATL2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką tekstu poetyckiego, prozowego oraz dramatycznego.

Strona przedmiotu
3320-ZATL2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką tekstu poetyckiego, prozowego oraz dramatycznego.

Strona przedmiotu
3320-LLF12K-AK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wiedzy antropologicznej (oparty na autorskim programie i podręczniku Antropologia kultury), zapoznający z podstawowymi sposobami współczesnej analizy systemów kulturowych oraz stosowanymi w niej pojęciami i kategoriami.

Strona przedmiotu
3320-ZLF12K-AK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wiedzy antropologicznej (oparty na autorskim programie i podręczniku Antropologia kultury), zapoznający z podstawowymi zasadami współczesnej analizy systemów kulturowych oraz stosowanym w niej pojęciami i kategoriami. Prezentacja różnorodnych stanowisk i orientacji antropologicznych (wzbogaconych o perspektywę socjologii i historii kultury), ujęć najnowszych i klasycznych. Zajęcia kończy praca roczna (analiza wybranych zjawisk kultury współczesnej).

Strona przedmiotu
3320-LLW12K-AK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wiedzy antropologicznej (oparty na autorskim programie i podręczniku Antropologia kultury), zapoznający z podstawowymi zasadami współczesnej analizy systemów kulturowych oraz stosowanym w niej pojęciami i kategoriami. Prezentacja różnorodnych stanowisk i orientacji antropologicznych (wzbogaconych o perspektywę socjologii i historii kultury), ujęć najnowszych i klasycznych. Zajęcia kończy praca roczna (analiza wybranych zjawisk kultury współczesnej).

Strona przedmiotu
3320-ZLW12K-AK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wiedzy antropologicznej (oparty na autorskim programie i podręczniku Antropologia kultury), zapoznający z podstawowymi zasadami współczesnej analizy systemów kulturowych oraz stosowanym w niej pojęciami i kategoriami. Prezentacja różnorodnych stanowisk i orientacji antropologicznych (wzbogaconych o perspektywę socjologii i historii kultury), ujęć najnowszych i klasycznych. Zajęcia kończy praca roczna (analiza wybranych zjawisk kultury współczesnej).

Strona przedmiotu
3320-LLF52C-JU1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studenta z podstawowymi elementami fonetyki, morfologii, składni i leksyki języka węgierskiego.

Strona przedmiotu
3320-ZLF52C-JU1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studenta z podstawowymi elementami fonetyki, morfologii, składni i leksyki języka węgierskiego.

Strona przedmiotu
3320-LJUGRE34 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

poziom A1-A2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie podstawowym. Nauka podstaw języka estońskiego - wymowa, gramatyka, leksyka, rozumienie tekstów pisanych i mówionych, pisanie.

Strona przedmiotu
3320-ZJUGRE34 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

poziom A1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oznacza

docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności

językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie podstawowym. Nauka

podstaw języka estońskiego - wymowa, gramatyka, leksyka, rozumienie tekstów

pisanych i mówionych, pisanie. Po kursie na tym poziomie student rozumie wyrażenia

i najczęściej używane słownictwo dotyczące najbliższych mu dziedzin życia (np.

podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie, o zakupach, geografii swojego

regionu, zatrudnieniu).

Strona przedmiotu
3320-LJUGRF34 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie podstawowym.

Strona przedmiotu
3320-ZJUGRF34 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie podstawowym.

Strona przedmiotu
3320-LJUGRE78 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom A2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych.

Strona przedmiotu
3320-ZJUGRE78 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu semestru student rozumie główny sens wypowiedzi sformułowanej

wyraźnie, w języku standardowym, na temat mu znany, związany z pracą, szkołą,

czasem wolnym itp. Potrafi zrozumieć teksty zawierające najczęściej używane

wyrażenia związane z życiem codziennym i zawodowym. Potrafi bez przygotowania

uczestniczyć w rozmowach na tematy mu znane i go interesujące.

Tematy: tematy związany z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowym,

podróżowanie, rozmowa telefoniczna, rozkład dnia, korespondencja, zakupy,

jedzenie i żywności, wizyta u lekarza, spędzanie wolnego czasu, zainteresowania,

ubrania i wygląd zewnętrzny.

Gramatyka: pogłębianie i utrwalanie nabytych wiadomości gramatycznych

(deklinacja, liczba mnoga, imiesłowy, formy bezosobowe, stopniowanie

przymiotników i przysłówków, sufiksy, czasy i tryby, elementy słowotwórstwa).

Strona przedmiotu
3320-LJUGRF-78 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3320-ZJUGRF-78 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W semestrze zimowym studenci zapoznają się m.in. z czasem przeszłym prostym (imperfekti), trzecim bezokolicznikiem, rzeczownikami odczasownikowymi oraz dopełnieniem. Poznają słownictwo związane z podróżami i wypoczynkiem, zdrowiem oraz czasem wolnym. Po ukończeniu semestru zimowego studenci potrafią wziąć swobodny udział w rozmowie na wymienione wyżej tematy, opowiedzieć w dłuższej formie o swoich zainteresowaniach czy wakacyjnych podróżach, a także odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące ich stanu zdrowia.

Strona przedmiotu
3320-ZLF52C-GOF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia obejmują podstawowe zagadnienia z fonetyki i fonologii języka fińskiego. Przedmiot prowadzony jest w języku fińskim.

Strona przedmiotu
3320-ZLF52W-GOF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia z fonetyki i fonologii języka fińskiego. Prowadzony jest w języku fińskim.

Strona przedmiotu
3320-LLF52C-GOF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Gramatyka opisowa języka fińskiego I w semestrze letnim obejmuje zagadnienia z morfologii języka fińskiego.

Strona przedmiotu
3320-LLF52W-GOF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia z morfologii języka fińskiego. Prowadzony jest w języku fińskim.

Strona przedmiotu
3320-LGJW56C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia dotyczą morfologii języka węgierskiego.

Strona przedmiotu
3320-LGJW6 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie przedstawiane są zagadnienia dotyczące węgierskiej morfologii.

Strona przedmiotu
3320-ZGJW56C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia dotyczą fonetyki i fonologii języka węgierskiego.

Strona przedmiotu
3320-ZGJW6 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie przedstawiane są zagadnienia dotyczące węgierskiej fonetyki.

Strona przedmiotu
3320-LGJW78C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia są poświęcone ugruntowaniu wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie pierwszego semestru (składnia) oraz słowotwórstwu języka węgierskiego i wybranym zagadnieniom semantyki i pragmatyki.

Strona przedmiotu
3320-LGJW78W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie przedstawiane są zagadnienia dotyczące węgierskiego słowotwórstwa, leksykologii i lingwistyki tekstu.

Strona przedmiotu
3320-ZGJW78C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone składni języka węgierskiego. Ich uczestnicy rozwijają wiedzę i umiejętności zdobyte podczas prowadzonego równolegle wykładu. Studenci uczą się, jak budować poprawne zdania po węgiersku. Szczególny nacisk położony jest na zagadnienia związane z: 1) akomodacją syntaktyczną, 2) szykiem wyrazów w zdaniu, 3) kategorią określoności w języku węgierskim.

Strona przedmiotu
3320-ZGJW78W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie przedstawiane są zagadnienia dotyczące węgierskiej syntagmatyki i składni.

Strona przedmiotu
3320-LHW4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia historię Węgier od początków XVIII wieku do 1989 roku.

Zagadnienia omawiane są w kontekście dzieł literatury węgierskiej i (w niektórych przypadkach) europejskiej.

Strona przedmiotu
3320-ZHW4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia historię Węgier od bitwy pod Mohácsem (1526) do początków XVIII wieku.

Zagadnienia omawiane są w kontekście dzieł literatury węgierskiej i (w niektórych przypadkach) europejskiej.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)