Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduły warsztatowe na studiach II stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Katedra Italianistyki)

Jednostka: Katedra Italianistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Moduły warsztatowe na studiach II stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
3321-M1S19MWJ01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią przegląd kluczowych cech języka włoskiego z perspektywy językoznawczej, z uwzględnieniem czynników jego zróżnicowania, jego odmian, struktur językowych, rysu historycznego i typologicznego oraz elementów związanych z nauką o znaczeniu i pragmatyką. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim w wymiarze 30 godzin (2 x 45 min. tygodniowo) i kończą się kolokwium pisemnym po III semestrze.

Strona przedmiotu
3321-M1S21MWJ01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie podstawowych zagadnień z zakresu glottodydaktyki ogólnej i glottodydaktyki języka włoskiego.

Strona przedmiotu
3321-M2S22MWJ01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych rolą języka we wpływaniu na innych, zarówno w tekstach użytkowych, jak i literackich. W trakcie zajęć zostaną omówione koncepcje perswazji w kontekście takich pojęć jak porozumienie, nieporozumienie i konflikt. Zostaną także omówione różne formy wpływu z manipulacją włącznie. W tych ramach teoretycznych, na przykładzie tekstów autentycznych, będą przedstawione możliwości wykorzystania perswazyjnego rozmaitych zasobów języka (gramatycznych, semantycznych, pragmatycznych, dyskursywnych).

Strona przedmiotu
3321-M2S20MWL01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omawiane będą wybrane teksty dawnej literatury włoskiej (XIII – XVII w.) oraz opracowania krytyczne, dzięki którym student będzie miał możliwość zapoznać się z artystycznymi formami kształtowania wizerunku kobiety jako bohatera literackiego. Praca z tekstem pozwoli rówież na zdefiniowanie historycznego miejsca i roli kobiet we włoskiej kulturze dawnej.

Strona przedmiotu
3321-M1S20MWL01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w formie warsztatów poświęcone podstawowym technikom przekładu

literackiego.

Strona przedmiotu
3321-M1S19MWL04 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu omawiany będzie powròt oraz ewolucja kròtkiej formy prozatorskiej we Włoszech od połowy XX stulecia do współczesności.

Strona przedmiotu
3321-M1S19MWL03 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów z najczęściej występującymi problemami, jakie napotyka w swej pracy tłumacz literatury. Omawiane będą - na konkretnych przykładach, w szczególności różnych wersjach polskojęzycznych tych samych utworów –powtarzające się w praktyce translatorskiej trudności i dylematy oraz proponowane przez tłumaczy różne sposoby ich rozwiązywania.

Strona przedmiotu
3321-M1S19MWJ02 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy zastosowań językoznawstwa w nauczaniu języków obcych, w szczególności w nauczaniu języka włoskiego. W trakcie zajęć zostaną omówione kwestie tekstologii, analizy dyskursu, pragmatyki i komunikacji międzykulturowej w kontekście metodyki nauczania języka włoskiego jako obcego. Przedmiot stanowi część cyklu zajęć w ramach programu DITALS.

Strona przedmiotu
3321-M2S22MWL01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs proponuje – w ujęciu interdyscyplinarnym – interpretację trendów obecnych w literaturze włoskiej ostatnich lat.

Strona przedmiotu
3321-M2S20MWL02 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie przekładu audiowizualnego.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)