Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria (studia stacjonarne, filozofia) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii)

Jednostka: Wydział Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Seminaria (studia stacjonarne, filozofia)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022 2023Z 2023L 2023
3800-AKSLW23-S brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma charakter badawczy i wpisuje się w działalność Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (slw.uw.edu). Celem seminarium jest zbadanie aktywności akademickiej kobiet z kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (SLW). Jedną z najważniejszych cech tej szkoły jest „równouprawnienie płci” na skalę niespotykaną w tamtym czasie w żadnym innym ośrodku filozoficznym. Do najwybitniejszych przedstawicielek SLW należą Izydora Dąmbska, Eugenia Ginsberg, Daniela Gromska, Janina Hosiasson-Lindenbaum, Maria Kokoszyńska, Janina Kotarbińska, Seweryna Łuszczewska-Rohmanowa, Maria Ossowska, Helena Rasiowa, Milena Rudnicka i Helena Słoniewska. Kobiety z kręgu SLW mają na swoim koncie doniosłe osiągnięcia z zakresu wszystkich dyscyplin filozoficznych, logiki matematycznej i psychologii. Głównym zadaniem seminarium jest rekonstrukcja dorobku naukowego przedstawicielek SLW. Celem pobocznym jest prześledzenie ich życiorysów i – na podstawie zachowanych dokumentów i korespondencji.

Strona przedmiotu
3800-AMMO22-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest rekonstrukcji i analizie podstawowych zagadnień współczesnej metaontologii w tradycji analitycznej.

Strona przedmiotu
3800-AMU23-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest rekonstrukcji i analizie wybranych zagadnień metafizycznych związanych z pojęciem uprawdziwiania.

Strona przedmiotu
3800-AMMM22-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest rekonstrukcji i analizie wybranych zagadnień współczesnej metametafizyki w tradycji analitycznej.

Strona przedmiotu
3800-APL22-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The seminar will be devoted to selected topics from ancient philosophy of language. The following three sets of topics are planned:

1) Interpretations of Aristotle's "Categories".

2) Major semantic theories in Ancient Philosophy.

3) Neoplatonic interpretations of Plato’s "Cratylus".

Strona przedmiotu
3800-AP22-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Mianem „awangardowych” określić można te spośród artystycznych praktyk, które zrywają z dotychczasową tradycją artystyczną, wytwarzają nowe sposoby wyrażania treści oraz przeżywania w obrębie całkowicie nowych sposobów działania, prowadząc do kształtowania się nowych grupowych tożsamości artystycznych, które przeciwstawiają się reszcie społeczeństwa. Stawką tych praktyk jest, jak stwierdza Peter Bürger, „próba, by - wychodząc od sztuki - zorganizować nową praktykę życiową” („Teoria awangardy”). Awangarda dąży do takiej reorganizacji poprzez przeformułowanie instytucji sztuki. Zajęcia będą miały na celu rekonstrukcję i analizę filozoficznych przesłanek historycznych awangardowych projektów stworzenia nowej praktyki życiowej oraz krytyczny namysł nad aktualnością tych idei w kontekście pytania o współczesne miejsce sztuki w społeczeństwie.

Strona przedmiotu
3800-BRU22-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium będzie poświęcone filozoficznym koncepcjom buntu, rewolucji i utopii. Będziemy się zajmować analizą założeń aksjologicznych i implikacji etycznych wybranych filozoficznych koncepcji zmiany społecznej, wywodzących się z szeroko rozumianej tradycji krytycznej. Rozważaniom poddamy odpowiedzi na pytanie, jak wyjść z kapitalizmu: czy można go zreformować, czy trzeba obalić rewolucyjnie oraz jaką rolę może tu odegrać myślenie utopijne.

Strona przedmiotu
3800-CZK23-S brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Karol Marks nie ma szczęścia do swoich współczesnych, powszechnie w Polsce uznanych interpretatorów. Jego lektury bywają zazwyczaj pobieżne, żeby nie powiedzieć, prostackie. Jednocześnie, jest to autor, który w przestrzeni filozoficznej Zachodu odgrywa niezwykle istotną rolę, podkreślaną nie tylko przez jego admiratorów, lecz również zajadłych krytyków. Wydaje się, że nadszedł czas, aby z dala od pozafilozoficznych emocji, pochylić się nad lekturą jednego z jego najistotniejszych tekstów.

Strona przedmiotu
3800-CMP22-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium będziemy czytać i omawiać „Fenomenologię percepcji” M. Merleau-Ponty’ego. Książka ta, uznawana za główne dzieło francuskiego filozofa, jest nie tylko ciekawym odczytaniem fenomenologii Husserla, ale przede wszystkim oryginalną analizą cielesnej egzystencji. Wspólnemu czytaniu i omawianiu fragmentów tekstu Merleau-Ponty’ego będą towarzyszyć wycieczki do Husserla, Heideggera, psychoanalizy, jak i do współczesnych koncepcji poznania ucieleśnionego.

Strona przedmiotu
3800-DEPL22-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wspólne polsko-niemieckie seminarium z zakresu pojęcia demokracji, które odbędzie się w dniach 05-10.03.2023 r. (przyjazd 05.03) w Bad Bevensen w Niemczech.

Seminarium jest organizowane wspólnie z Pracownią Kantowską Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji i wezmą w nim udział także studenci z Niemiec.

Celem seminarium jest refleksja nad współczesnym pojmowaniem pojęcia „demokracja” z uwzględnieniem kontekstu polsko-niemieckiego.

W trakcie seminarium poza akademickimi metodami dydaktyki filozofii zostaną zastosowane także alternatywne metody edukacji, przede wszystkim metoda doświadczania uczestnictwa w procesie demokratycznym „Betzavta/Miteinander”, wymagająca poddania własnych działań krytycznej autorefleksji na plenum grupy.

Realizacja seminarium uzależniona jest od pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

Proszę zapoznać się z uwagami w opisie szczegółowym

Strona przedmiotu
3800-EPU23-S brak brak brak

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest wprowadzenie do debaty toczącej się w dziedzinie filozoficznych podstaw kognitywistyki pomiędzy reprezentacjonizmem a enaktywizmem (poznaniem ucieleśnionym) i ujęcie jej z perspektywy ontologii/metafizyki. W szczególności będzie nas interesowała kategoria ‘poznawczego ustanowienia świata’ (enactment of a world). Jej filozoficzne znaczenie jest bowiem w literaturze przedmiotu omówione dalece niewystarczająco. W tym zakresie kurs ma ambicje twórcze.

Strona przedmiotu
3800-EE22-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone analizie głównych stanowisk etyki środowiska naturalnego: stanowiska antropocentrycznego, biocentrycznego i holistycznego.

Strona przedmiotu
3800-EDR23-S brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia opierać się będą na wspólnej lekturze książki „Bojaźni i drżenia” Sørena Kierkegaarda a następnie rekonstrukcji struktury poglądów autora ze szczególnym uwzględnieniem epistemologicznych środków i strategii wykorzystanych do uchwycenia doświadczenia religijnego.

Strona przedmiotu
3800-EDR22-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia opierać się będą na wspólnej lekturze książki „Religia w obrębie samego rozumu” Immanuela Kanta a następnie rekonstrukcji struktury poglądów autora ze szczególnym uwzględnieniem epistemologicznych środków i strategii wykorzystanych do uchwycenia doświadczenia religijnego.

Strona przedmiotu
3800-EG22-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The seminar explores ethical and social issues raised by developments in human genetics.The course covers following topics: medicine in the era of genomics; moral status of human genes & genetic information; genetic exceptionalism; genetic discrimination; genetic privacy & the right not to know; ethics of genetic testing and counseling; ethics of genetic selection; ethics of genetic engineering; ethics of gene therapy; ethics of genetic enhancement; ethics of genetic research; genetics and distribuitive justice; genetic and criminal justice.

Strona przedmiotu
3800-EELI23-S-BE brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest: (1) Dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej, aparatu pojęciowego oraz narzędzi metodologicznych przydatnych do zrozumienia i poddania krytycznej analizie zagadnień moralnych pojawiających się w praktyce opieki nad pacjentami terminalnie chorymi; (2) Wykształcenie umiejętności dokonywania analizy normatywnej, formułowania ocen oraz doboru argumentów na rzecz określonego sposobu postępowania w przypadku terminalnie chorych pacjentów; (3) Uwrażliwienie uczestników na potrzeby pacjentów znajdujących się w terminalnej fazie choroby; (4) Uzmysłowienie założeń, praktycznej realizacji oraz ograniczeń medycyny paliatywnej jako formy opieki sprawowanej nad umierającymi pacjentami.

Strona przedmiotu
3800-ENT22-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone będzie wyzwaniom etycznym, jakie stawia współczesna technologia mająca zastosowanie m.in. w obszarze biomedycyny. Zajęcia pozwolą słuchaczom zrozumieć podstawowych kwestie etyczne związane z technologiami autonomicznymi i informacyjnymi. Studenci poznają również kontekst historyczny, który uwypukli wyzwania etyczne związane z gwałtownym rozwojem sztucznej inteligencji w XXI wieku. Na seminarium będziemy również dążyć do wyartykułowania w spójny sposób krytycznej analizy nowych zagadnień etycznych związanych z metodami obliczeniowymi, takimi jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i duże zbiory danych.

Zajęcia mają zapewnić studentom kompetencje niezbędne identyfikowania i rozróżniania problemów etycznych charakterystycznych dla technologii autonomicznych i adaptacyjnych, a także implikacje tych technologii dla ważnych pojęć moralnych, takich jak sprawczość, odpowiedzialność i prywatność.

Strona przedmiotu
3800-EWM22-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dotyczy etyki wojny, w tym filozoficznego i praktycznego wymiary doktryny wojny sprawiedliwej oraz etycznych aspektów udzielania świadczeń zdrowotnych uczestnikom i ofiarom konfliktów zbrojnych oraz prowadzenia biomedycznych badań naukowych dla celów militarnych. Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami i problemami z zakresu etyki i bioetyki czasu wojny. Ponadto, celem jest rozwinięcie ich zdolności analitycznych i argumentacyjnych niezbędnych do identyfikowania, analizowania i rozwiązywania dylematów moralnych, jaką współczesne konflikty zbrojne.

Strona przedmiotu
3800-EKZ22-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest: (1) Dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej, aparatu pojęciowego oraz narzędzi metodologicznych przydatnych do zrozumienia i poddania krytycznej analizie zagadnień moralnych pojawiających się w praktyce opieki nad pacjentami terminalnie chorymi; (2) Wykształcenie umiejętności dokonywania analizy normatywnej, formułowania ocen oraz doboru argumentów na rzecz określonego sposobu postępowania w przypadku terminalnie chorych pacjentów; (3) Uwrażliwienie uczestników na potrzeby pacjentów znajdujących się w terminalnej fazie choroby; (4) Uzmysłowienie założeń, praktycznej realizacji oraz ograniczeń medycyny paliatywnej jako formy opieki sprawowanej nad umierającymi pacjentami.

Strona przedmiotu
3800-EMPC23-S brak brak brak

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest omówienie problemów związanych z ideą praw człowieka. Problemy te będą dyskutowane nie tylko w kontekście krajowym, ale i międzynarodowych, ponieważ nie sposób dziś analizując takie kwestie jak zdrowie pominąć interakcje zachodzące w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. Zajęcia będą dotyczyły analizy wybranych przypadków np. epidemii, międzynarodowej surogacji itp. z perspektywy ochrony praw człowieka, ale też szerzej z perspektywy teorii globalnych sprawiedliwości. Na zajęciach będziemy starali się również zdiagnozować silne i słabe strony dyskursu praw człowieka. Przydatna będzie bierna znajomość j. angielskiego.

Strona przedmiotu
3800-EP22-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dotyczy etycznych aspektów ludzkiej prokreacji i medycyny reprodukcyjnej. Celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do rozumienia i krytycznego analizowania kwestii z zakresu etyki prokreacyjnej, w szczególności dotyczących powoływania ludzi do istnienia, diagnostyki prenatalnej oraz przerywania ciąży.

Strona przedmiotu
3800-ES23-S
Etyka środowiskowa (od 2023-10-01)
brak brak brak

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone filozoficznym aspektom stosunku człowieka do przyrody oraz obowiązkom człowieka wobec przyrodniczych bytów nie-osobowych Rozważane będą trzy perspektywy: antropocentryczna, biocentryczna oraz holistyczna.

Strona przedmiotu
3800-EAIP22-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is designed to acquaint students with major issues within the contemporary philosophy of popular art and culture as well as everyday aesthetics.

Strona przedmiotu
3800-EICS22-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cognitive science is an interdisciplinary science that combines different methodologies and uses various models of explanations. This pluralistic approach has its root in the complexity and multi-faceted nature of cognitive phenomena. At the same time, the methodological diversity of cognitive science makes it difficult to compare and integrate results from different research fields. At the seminar we will discuss selected models of explanation used in cognitive science, e.g. psychological, functional, mechanistic, dynamic explanations. We will also analyze the possibility of integrating these models. We will discuss both the work of philosophy of science and specific examples of explanations of cognitive phenomena.

Strona przedmiotu
3800-FDM22-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma na celu analizę dialogu międzyreligijnego i jego podstaw filozoficznych. Zaczniemy od ogólnego obrazu dialogu międzyreligijnego oraz najważniejszych dokumentów dialogu chrześcijańsko-żydowskiego „Nostra aetate” (1965) i „Dabru emet” (2000). W pierwszym semestrze skupimy się na konkretnym dialogu – rozmowach kard. Jorge Bergoglia (obecnie papieża Franciszka) z rabinem Abrahamem Skorką, zapisanych w książce „W niebie i na ziemi” (2013). Następnie zapoznamy się z klasycznymi analizami teoretyka dialogu międzyreligijnego Raimunda Panikkara, a potem będziemy przerabiać trudniejsze teksty, a mianowicie kolejne rozdziały książki współczesnego teologa Perry’ego Schmidt-Leukela „Religious Pluralism and Interreligious Theology” (2017).

Strona przedmiotu
3800-FDM23-S brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma na celu analizę dialogu międzyreligijnego i jego podstaw filozoficznych. Będą omawiane kolejne eseje lub rozdziały trzech książek:

James L. Heft, Reuven Firestone, Omid Safi (Eds.), “Learned Ignorance. Intellectual humility among Jews, Christians, and Muslims”, New York: Oxford University Press, 2011.

Michael H. Mitias, “Possibility of Interreligious Dialogue”, Palgrave Macmillan 2021.

Alon Goshen-Gottstein (Ed.), “Sharing Wisdom: Benefits and Boundaries of Interreligious Learning”, Lexington Books 2017.

Strona przedmiotu
3800-FE22-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium stanowi wprowadzenie do intensywnie rozwijanych we współczesnej analitycznej filozofii umysłu i działania oraz we współczesnej filozofii psychologii dociekań nad emocjami. Osią zajęć będzie dyskusja wybranych rozdziałów podręcznika „The Emotions. A philosophical introduction” autorstwa J. Deonna i F. Teroni. Główne zagadnienia, którymi będziemy się zajmować, to: (1) kwesta jednolitości kategorii emocji (tzw. emocje podstawowe versus emocje społeczne), (2) emocje na tle innych stanów mentalnych, (3) pytanie o treść poznawczą emocji, (4) modele emocji (w szczególności, kwestia zasadność percepcyjnego modelu emocji i tzw. problem uporczywych emocji), (5) emocje jako racje działania i racje teoretyczne.

Spotkania poświęcone omówieniu partii podręcznika przeplatane będą lekturą tekstów źródłowych (m.in. J.Prinz, M.Brady, R. de Sousa, A. Damasio) oraz artykułów z zakresu psychologii poznawczej i neuronauk.

Strona przedmiotu
3800-FF23-S
Filozofia fikcji (od 2023-10-01)
brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma na celu wprowadzenie do podstawowych zagadnień filozofii fikcji. W trakcie zajęć nacisk zostanie położony na znaczenie pojęcia fikcji dla rozważań filozoficznych z zakresu logiki, metafizyki oraz filozofii języka.

Strona przedmiotu
3800-FNRN23-S brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym wątkiem seminarium będzie lektura siedemnastowiecznych tekstów naukowych lub filozoficzno-naukowych, napisanych zarówno przez filozofów, jak i przyrodników. Celem zajęć będzie przyjrzenie się temu, w jaki sposób przemiany w myśleniu naukowym w XVII wieku wpłynęły na przemiany ówczesnej filozofii i vice versa: w jaki sposób refleksja filozoficzna stymulowała rozwój rewolucji naukowej.

Strona przedmiotu
3800-FP22-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dotyczy subdyscypliny filozoficznej zajmującej się zagadnieniami z obszaru psychopatologii, zwanej filozofią psychiatrii. Celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do rozumienia i krytycznego analizowania kwestii z zakresu filozoficznych aspektów związanych z koncepcjami zaburzeń psychicznych, w szczególności dotyczących zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych oraz psychotycznych w kontekście historycznym (ze zwróceniem uwagi na najnowsze debaty poświęcone zdrowiu psychicznemu).

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)