Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatoria (studia stacjonarne, filozofia) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii)

Jednostka: Wydział Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Translatoria (studia stacjonarne, filozofia)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
3800-A122-T brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Translatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą rozwijaniu umiejętności czytania tekstów filozoficznych w języku angielskim. W ramach translatorium nacisk położymy na adekwatne rozumienie tłumaczonego tekstu, choć zajmiemy się również stylistyczną poprawnością przekładów na język polski oraz analizą istniejących przekładów.

Strona przedmiotu
3800-A123-T brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Translatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służyć mają zapoznaniu uczestników z warsztatem tłumacza tekstów filozoficznych.

Strona przedmiotu
3800-A222-T brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Translatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia teoretyczno-praktyczne, poświęcone tłumaczeniom tekstów filozoficznych w języku angielskim. W części teoretycznej zajmiemy się poprawnością językową i elementami opracowania redakcyjnego tłumaczonego tekstu. W części praktycznej będziemy tłumaczyć na język polski wybrane teksty filozoficzne.

Strona przedmiotu
3800-A223-T brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Translatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą udoskonaleniu umiejętności czytania tekstów filozoficznych w języku angielskim. Na translatorium akcent będzie padał na adekwatne rozumienie tłumaczonego tekstu i znalezienie jak najtrafniejszych polskich odpowiedników pewnych bardziej kłopotliwych terminów i fraz.

Strona przedmiotu
3800-F22-T brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Translatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służyć mają zapoznaniu uczestników z warsztatem tłumacza tekstów filozoficznych.

Strona przedmiotu
3800-L22-T brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Translatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Translatorium jest przeznaczone dla studentów ze średnią (lub przynajmniej podstawową) znajomością łaciny. Celem zajęć jest szlifowanie umiejętności czytania po łacinie, a także zaznajomienie i oswojenie studentów z różnymi konwencjami, w których pisane są łacińskie teksty filozoficzne – traktatem, kwestią, dialogiem, poematem filozoficznym, komentarzem. W trakcie translatorium przeczytamy fragmenty dzieł wybitnych autorów filozofii starożytnej i średniowiecznej. Konkretny wybór zależy częściowo od sugestii grupy

Strona przedmiotu
3800-N23-T brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Translatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczna nauka tłumaczenia tekstów niemieckich – zogniskowana na wyższych kompetencjach językowych. Podstawą zająć są teksty filozoficzne, religijne i poetyckie. Uczestnicy przygotowują tłumaczenie w domu. Na zajęciach dyskutujemy i wzajemnie korygujmy przygotowane przekłady. Na konkretnych przekładach zostaną przedstawione różne sposoby tłumaczenia tekstów i strategie translatorskie: przekład naukowy, imitacja, parafraza.

Strona przedmiotu
3800-R23-T brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Translatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcimy tłumaczeniu klasyków rosyjskiej myśli religijnej końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Pracy translatorskiej będzie towarzyszyć filozoficzno-egzegetyczny namysł nad tłumaczonym tekstem. Teksty dotyczyć będą nie tylko teoretycznej refleksji rosyjskich myślicieli nad problematyką religijno-filozoficzną, ale również ich poglądów na konkretne tradycje wyznaniowe, ze szczególnym uwzględnieniem judaizmu.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)