Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, filozofia, studia stacjonarne, pierwszego stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii)

Jednostka: Wydział Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, filozofia, studia stacjonarne, pierwszego stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022
3800-EP-DON-ZK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Epistemologia to filozoficzna refleksja nad poznaniem i wiedzą. Zajmuje się poszukiwaniem odpowiedzi na takie pytania, jak: “Co możemy wiedzieć, a czego nie jesteśmy w stanie poznać?”, “Czym jest wiedza?”, „Czym jest prawda?”. Na wykładzie przedstawione zostaną główne pojęcia, zagadnienia i problemy epistemologiczne. Omówione będą: klasyczne i nieklasyczne teorie wiedzy, teorie uzasadnienia (wraz z debatą między internalizmem i eksternalizmem epistemologicznym), teorie prawdy (wraz z debatą między realizmem i antyrealizmem), teorie przekonań, problem źródła poznania, problem indukcji, sceptycyzm, a także program relacji między epistemologią a innymi naukami (psychologią, kognitywistyką, antropologią kulturową, neurobiologią).

Strona przedmiotu
3800-ET-DON-ZK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia główne zagadnienia, pojęcia i nurty teoretyczne filozofii moralności przez konfrontowanie stanowisk klasycznych z ich współczesnymi odpowiednikami.

Strona przedmiotu
3800-HFAN-DON-ZK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami i metodami filozofii analitycznej.

Sylabus ćwiczeń znajduje się na podstronie danej grupy ćwiczeniowej.

Strona przedmiotu
3800-HF1-DON-ZK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs będzie dotyczył głównych kierunków w filozofii europejskiej od VII w. p.n.e. do XIV w. n.e. W ramach filozofii starożytnej zajmiemy się myślą pre-sokratyków, sofistów i Sokratesa, systematyczną filozofią Platona i Arystotelesa, szkołami hellenistycznymi, średnim platonizmem i neoplatonizmem. Filozofia średniowieczna obejmie filozofię patrystyczną, wczesny średniowieczny neoplatonizm, jedenastowieczną wczesną scholastykę, jedenasto- i dwunastowieczne koncepcje uniwersaliów, szkołę w Chartres i mistycyzm dwunastowieczny, średniowieczne arabskie i żydowskie źródła filozofii łacińskiej, wczesną trzynastowieczną scholastykę (powstanie uniwersytetów, pierwsze spory o Arystotelesa), oraz główne doktryny filozoficzne XIII wieku (Awerroizm, chrześcijański Arystotelizm Tomasza z Akwinu, Augustynizm), kierunki czternastowieczne: metafizyczny esencjalizm Dunsa Szkota i nominalizm Ockhama oraz mistycyzm Mistrza Eckharta.

Strona przedmiotu
3800-HF2-DON-ZK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka wykładu obejmuje dzieje filozofii w Europie od renesansu do II połowy XIX w. W centrum rozważań znajdują się problemy zarówno filozofii teoretycznej (metafizyki i teorii poznania), rozważane na tle nowożytnej nauki (matematyki i nauk przyrodniczych). Drugim centralnym elementem wykładu będą kwestie związane z filozofią praktyczną (etyką, filozofią społeczną).

Strona przedmiotu
3800-HFNA-DON-ZK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach prezentowane będą koncepcje reprezentantów filozofii nieanalitycznej począwszy od Nietzschego, a skończywszy na Derridzie i Rortym.

Strona przedmiotu
3800-L1-DON-ZK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie głównych zagadnień logiki współczesnej, jej metod oraz zastosowań ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań logiki formalnej do analizy wybranych problemów filozoficznych (np. paradoksu Fitcha, Gettiera, argumentu z niewiedzy); uwrażliwić ma słuchaczy na różne funkcje, jakie pełnią wypowiedzi językowe, wskazać podstawowe kryteria oceny wnioskowań, definicji i klasyfikacji, a także pokazać związki logiki z innymi dziedzinami wiedzy.

Strona przedmiotu
3800-ONT-DON-ZK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma charakter wprowadzenia do najbardziej podstawowych zagadnień współczesnej ontologii w ujęciu problemowym, ahistorycznym. W trakcie zajęć nacisk zostanie położony, po pierwsze, na analizę znaczeniową podstawowych pojęć ontologicznych, po drugie zaś – na analizę uzasadnieniową różnych doktryn metafizycznych.

Strona przedmiotu
3800-POWI-DON-ZK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi kwestie prawa autorskiego i praw pokrewnych, ochrony baz danych, prawa własności przemysłowej oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zajęcia zorganizowane są w formie elektronicznej.

Studenci sami dostosowują terminy i czas pracy. Materiały, testy i zadania dostępne są zaraz po zalogowaniu się na kurs.

Strona przedmiotu
3800-TIK-DON-ZK brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z podstawami funkcjonowania współczesnych technologii komunikacyjnych, z naciskiem na sieć internet.

Strona przedmiotu
3800-WF-DON-ZK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prowadzony jest w czterech grupach konwersatoryjnych, zróżnicowanych pod względem programu i literatury, spośród których student wybiera sobie jedną. W celu zapoznania się ze szczegółowymi opisami poszczególnych grup należy wejść na stronę konkretnej grupy.

Zajęcia mają charakter autorski - każda grupa ma swój odrębny sylabus (zob. opis grupy zajęciowej).

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)