Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Wydział Filozofii

Jednostka: Wydział Filozofii Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022
3800-ISP-APW brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przygotowanie studentów do pisania i publikowania prac naukowych o tematyce filozoficznej. Tematy omawiane w ramach kursu będą obejmowały wstępne fazy pisania tekstów, formy bibliografii, interpunkcję oraz najlepsze praktyki argumentacji i pisania unikalne dla stylu akademickiego. Studenci zostaną również zaznajomieni z procesem publikacji, z typami publikacji, recenzjami itp.

Strona przedmiotu
3800-KOG-AWS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przygotowanie studentów do naukowych wystąpień publicznych w języku angielskim oraz nauka pisania podstawowych tekstów naukowych (i.a. abstrakt, raport z badań, recenzja) w języku angielskim.

Strona przedmiotu
3800-BE-APBB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść zajęć obejmuje bieżące dyskusje publiczne (medialne, naukowe, polityczne) na temat najnowszych wydarzeń z zakresu bioetyki i biopolityki (w tym, odkryć, osiągnięć, zmian regulacyjnych, głośnych przypadków klinicznych albo kazusów sądowych) o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. Student odpowiedzialny za wybór danego tematu i materiałów, przygotowuje prezentację wprowadzającą do zajęć, a następnie moderuje dyskusję grupową, której celem jest identyfikacja i analiza źródeł sporów lub dyskusji wokół danego wydarzenia, wyjaśnienie ich kontekstu, uwarunkowań, przebiegu i ewentualnych konsekwencji społecznych.

Strona przedmiotu
3800-BE-APBB-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść zajęć obejmuje bieżące dyskusje publiczne (medialne, naukowe, polityczne) na temat najnowszych wydarzeń z zakresu bioetyki i biopolityki (w tym, odkryć, osiągnięć, zmian regulacyjnych, głośnych przypadków klinicznych albo kazusów sądowych) o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. Student odpowiedzialny za wybór danego tematu i materiałów, przygotowuje prezentację wprowadzającą do zajęć, a następnie moderuje dyskusję grupową, której celem jest identyfikacja i analiza źródeł sporów lub dyskusji wokół danego wydarzenia, wyjaśnienie ich kontekstu, uwarunkowań, przebiegu i ewentualnych konsekwencji społecznych.

Strona przedmiotu
3800-KOG-EEG2 brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami analizy sygnału EEG zarejestrowanego podczas doświadczeń psycho-poznawczych (rozpoznanie i usuwanie artefaktów, uśrednianie ERP, filtrowanie i analiza częstotliwościowa EEG i ERP). Ćwiczenia oparte są o funkcje pakietu EEGlab w środowisku obliczeniowym MATLAB.

Strona przedmiotu
3800-SP-ATF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3800-AMMO22-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest rekonstrukcji i analizie podstawowych zagadnień współczesnej metaontologii w tradycji analitycznej.

Strona przedmiotu
3800-AMMM22-S brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest rekonstrukcji i analizie wybranych zagadnień współczesnej metametafizyki w tradycji analitycznej.

Strona przedmiotu
3800-ISP-AnlP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Tutorial - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is designed to acquaint students with major tenets of 20th century analytic philosophy.

Strona przedmiotu
3800-ISP-AncP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Tutorial - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs będzie dotyczył głównych kierunków w filozofii europejskiej od VI w. p.n.e. do VI w. n.e. W ramach filozofii starożytnej zajmiemy się myślą presokratyków, sofistów i Sokratesa, wielkimi systemami filozoficznymi Platona i Arystotelesa, szkołami hellenistycznymi i neoplatonizmem.

Strona przedmiotu
3800-APL22-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The seminar will be devoted to selected topics from ancient philosophy of language. The following three sets of topics are planned:

1) Interpretations of Aristotle's "Categories".

2) Major semantic theories in Ancient Philosophy.

3) Neoplatonic interpretations of Plato’s "Cratylus".

Strona przedmiotu
3800-NZ-M6-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Perspektywa filozoficzna seminarium jest racjonalistyczna (szacunek do logiki) i antynaturalistyczna (metafizyczna – w rozumieniu pitagorejsko-augustyńskim), a jego tematyka antropologiczno-aksjologiczna (ze szczególnym uwzględnieniem filozofii religii). Wszystkie posiedzenia, bazujące na referatach uczestników, polegają na dyskusji przedstawianych tez: wydobyciu racjonalnej ich treści oraz jej ocenie (także poglądów prelegenta). Analiza taka, oparta na zmyśle logicznym, prowadzi zawsze – co zgodne i z Kotarbińskim, i z Elzenbergiem – do ścierania się opozycyjnych stanowisk.

Strona przedmiotu
3800-NZ-S8-22 brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest wprowadzeniem w klasyczną problematykę filozofii człowieka i filozofii wartości, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień filozofii religii. Omawiane są stanowiska w zakresie antropologii filoz. i aksjologii (w dużej części wybitnych filozofów polskich). Wskazane przez słuchaczy interesujące tezy następnie dyskutowane są w grupie. Spekulatywne twierdzenia filozofów mają charakter polemiczny, tym bardziej – że odnoszone są do zjawisk współczesności. Antagonistyczne stanowiska składające się na różne charakterystyki natury ludzkiej oraz świata wartości pozwalają wyrobić sobie zdanie własne w ważnych kwestiach światopoglądowych.

Strona przedmiotu
3800-AP22-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Mianem „awangardowych” określić można te spośród artystycznych praktyk, które zrywają z dotychczasową tradycją artystyczną, wytwarzają nowe sposoby wyrażania treści oraz przeżywania w obrębie całkowicie nowych sposobów działania, prowadząc do kształtowania się nowych grupowych tożsamości artystycznych, które przeciwstawiają się reszcie społeczeństwa. Stawką tych praktyk jest, jak stwierdza Peter Bürger, „próba, by - wychodząc od sztuki - zorganizować nową praktykę życiową” („Teoria awangardy”). Awangarda dąży do takiej reorganizacji poprzez przeformułowanie instytucji sztuki. Zajęcia będą miały na celu rekonstrukcję i analizę filozoficznych przesłanek historycznych awangardowych projektów stworzenia nowej praktyki życiowej oraz krytyczny namysł nad aktualnością tych idei w kontekście pytania o współczesne miejsce sztuki w społeczeństwie.

Strona przedmiotu
3800-BE-BTED brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią teoretyczne (konwersatorium) i praktyczne (warsztaty) wprowadzenie do nauczania bioetyki. Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów i studentek z założeniami, zadaniami i metodami edukacji bioetycznej. Celem warsztatów jest rozwijanie zdolności dydaktycznych studentów i studentek.

Strona przedmiotu
3800-BE-BTED-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią teoretyczne (konwersatorium) i praktyczne (warsztaty) wprowadzenie do nauczania bioetyki. Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów i studentek z założeniami, zadaniami i metodami edukacji bioetycznej. Celem warsztatów jest rozwijanie zdolności dydaktycznych studentów i studentek.

Strona przedmiotu
3800-BPL22-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z zakresu biopolityki, prezentuje filozoficzny oraz polityczny wymiar problematyki związanej z życiem (rozumianym jako zoe i bios). Tematyka wykładu jest w istotny sposób powiązana z historią filozofii, etyką, filozofią prawa, socjologią polityki i politologią.

Strona przedmiotu
3800-BPL22-M-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z zakresu biopolityki, prezentuje filozoficzny oraz polityczny wymiar problematyki związanej z życiem (rozumianym jako zoe i bios). Tematyka wykładu jest w istotny sposób powiązana z historią filozofii, etyką, filozofią prawa, socjologią polityki i politologią.

Strona przedmiotu
3800-BRU22-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium będzie poświęcone filozoficznym koncepcjom buntu, rewolucji i utopii. Będziemy się zajmować analizą założeń aksjologicznych i implikacji etycznych wybranych filozoficznych koncepcji zmiany społecznej, wywodzących się z szeroko rozumianej tradycji krytycznej. Rozważaniom poddamy odpowiedzi na pytanie, jak wyjść z kapitalizmu: czy można go zreformować, czy trzeba obalić rewolucyjnie oraz jaką rolę może tu odegrać myślenie utopijne.

Strona przedmiotu
3800-BRU22-S-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium będzie poświęcone filozoficznym koncepcjom buntu, rewolucji i utopii. Będziemy się zajmować analizą założeń aksjologicznych i implikacji etycznych wybranych filozoficznych koncepcji zmiany społecznej, wywodzących się z szeroko rozumianej tradycji krytycznej. Rozważaniom poddamy odpowiedzi na pytanie, jak wyjść z kapitalizmu: czy można go zreformować, czy trzeba obalić rewolucyjnie oraz jaką rolę może tu odegrać myślenie utopijne.

Strona przedmiotu
3800-ISP-CCP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Tutorial - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prezentacja najważniejszych problemów współczesnej filozofii kontynentalnej.

Strona przedmiotu
3800-CMP22-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium będziemy czytać i omawiać „Fenomenologię percepcji” M. Merleau-Ponty’ego. Książka ta, uznawana za główne dzieło francuskiego filozofa, jest nie tylko ciekawym odczytaniem fenomenologii Husserla, ale przede wszystkim oryginalną analizą cielesnej egzystencji. Wspólnemu czytaniu i omawianiu fragmentów tekstu Merleau-Ponty’ego będą towarzyszyć wycieczki do Husserla, Heideggera, psychoanalizy, jak i do współczesnych koncepcji poznania ucieleśnionego.

Strona przedmiotu
3800-DEPL22-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wspólne polsko-niemieckie seminarium z zakresu pojęcia demokracji, które odbędzie się w dniach 05-10.03.2023 r. (przyjazd 05.03) w Bad Bevensen w Niemczech.

Seminarium jest organizowane wspólnie z Pracownią Kantowską Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji i wezmą w nim udział także studenci z Niemiec.

Celem seminarium jest refleksja nad współczesnym pojmowaniem pojęcia „demokracja” z uwzględnieniem kontekstu polsko-niemieckiego.

W trakcie seminarium poza akademickimi metodami dydaktyki filozofii zostaną zastosowane także alternatywne metody edukacji, przede wszystkim metoda doświadczania uczestnictwa w procesie demokratycznym „Betzavta/Miteinander”, wymagająca poddania własnych działań krytycznej autorefleksji na plenum grupy.

Realizacja seminarium uzależniona jest od pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

Proszę zapoznać się z uwagami w opisie szczegółowym

Strona przedmiotu
4030-DMSPI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The seminar investigates the nature of development. We will discuss the texts on three types of processes: (1) our development as entities capable to think and act, (2) the emergence of human species as social beings, (3) the development of modern science. In the course of our discussions the teleological nature of development will be put into the question: is development aimed at any goal by necessity?

Strona przedmiotu
3800-DTKF22-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najpierw podjęty zostanie temat relacji między filozofią a literaturą (zwłaszcza powieściową), a następnie różne ujęcia twórczości Dostojewskiego ze szczególnym uwzględnieniem idei powieści polifonicznej oraz metafizyczno-antropologicznych źródeł oraz konsekwencji wybranych wątków i postaci z powieści Dostojewskiego. W odniesieniu do twórczości Tołstoja zaakcentowane zostaną jego traktaty religijno-moralne. W odniesieniu do obydwu autorów znaczącą rolę odgrywać będą również wątki biograficzne.

Strona przedmiotu
3800-DTKF22-M-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najpierw podjęty zostanie temat relacji między filozofią a literaturą (zwłaszcza powieściową), a następnie różne ujęcia twórczości Dostojewskiego ze szczególnym uwzględnieniem idei powieści polifonicznej oraz metafizyczno-antropologicznych źródeł oraz konsekwencji wybranych wątków i postaci z powieści Dostojewskiego. W odniesieniu do twórczości Tołstoja zaakcentowane zostaną jego traktaty religijno-moralne. W odniesieniu do obydwu autorów znaczącą rolę odgrywać będą również wątki biograficzne.

Strona przedmiotu
3800-PED-DESP1-C brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W Ćwiczeniach I zajmiemy się dydaktyką nauczania filozofii w szkole podstawowej. Poznamy różne metody filozofowania z naciskiem na Dociekania filozoficzne czyli Philosophy for Children (P4C) stworzone przez Matthew Lipmana. W formie warsztatowej będziemy starali się razem zbudować wspólnotę dociekającą oraz w działaniu zastanowić się, co oznacza w takim kontekście wydawanie „mądrego” sądu oraz jak wydobywać z uczniów założenia i ukryte kryteria w ich rozumowaniu. Wspólnie będziemy formułować kryteria naszych rozumowań, zastanawiać się , czy da się „uczyć” wartości, jak wyrobić nawyk autokorekty w myśleniu, wrażliwości na kontekst. Poprzez teksty młodzieżowe, gry, układanie klocków Lego, słuchanie muzyki i oglądanie fragmentów filmów, będziemy starali się doświadczyć realnej lekcji oraz przybliżyć do tego, co znaczy filozofować w rzeczywistości szkolnej.

Strona przedmiotu
3800-PED-DESP2-C brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na ćwiczeniach II będziemy kontynuować Lipmanowskie dociekania oraz zapoznamy się z kilkoma innymi „technikami” uczenia filozofii . Goście będą pokazywać z różnych perspektyw , jak radzą sobie z wieloma „problemami” pojawiającymi się na lekcji.

Strona przedmiotu
3800-PED-DFSPP-W brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie głównych kierunków współczesnej filozofii edukacji w relacji do nauczania filozofii w szkołach. Nacisk położony zostanie na epistemiczne, moralne i społeczne cele edukacji w odniesieniu do edukacji filozoficznej na poszczególnych etapach nauczania. Pokazane będzie znaczenie edukacji filozoficznej w budowaniu autonomii myślenia, rozwijaniu postawy etycznej, wrażliwości estetycznej i kultury ciągłego kształcenia.

Strona przedmiotu
3800-PED-DFSPP1-C brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest pogłębiona refleksja nad problemami dydaktyki filozofii a metafilozofią, w nawiązaniu do wcześniejszego wykładu. Zajęcia prowadzone będę w formie laboratorium filozoficznego - analizy i testowanie różnych, czasami sprzecznych lub konkurencyjnych, hipotez z zakresu teorii edukacji i metafilozofii w odniesieniu do nauczania filozofii w szkole średniej.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)