Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, International Studies in Philosophy, studia stacjonarne, pierwszego stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii)

Jednostka: Wydział Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, International Studies in Philosophy, studia stacjonarne, pierwszego stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
3800-ISP-APW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przygotowanie studentów do pisania i publikowania prac naukowych o tematyce filozoficznej. Tematy omawiane w ramach kursu będą obejmowały wstępne fazy pisania tekstów, formy bibliografii, interpunkcję oraz najlepsze praktyki argumentacji i pisania unikalne dla stylu akademickiego. Studenci zostaną również zaznajomieni z procesem publikacji, z typami publikacji, recenzjami itp.

Strona przedmiotu
3800-ISP-AnlP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Tutorial - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Tutorial - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is designed to acquaint students with major tenets of 20th century analytic philosophy.

Strona przedmiotu
3800-ISP-AncP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Tutorial - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Tutorial - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs będzie dotyczył głównych kierunków w filozofii europejskiej od VI w. p.n.e. do VI w. n.e. W ramach filozofii starożytnej zajmiemy się myślą presokratyków, sofistów i Sokratesa, wielkimi systemami filozoficznymi Platona i Arystotelesa, szkołami hellenistycznymi i neoplatonizmem.

Strona przedmiotu
3800-ISP-CCP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Tutorial - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Tutorial - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prezentacja najważniejszych problemów współczesnej filozofii kontynentalnej.

Strona przedmiotu
3800-ISP-EPA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Tutorial - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Tutorial - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Epistemologia zajmuje się odpowiedziami na takie pytania jak: “Co, jeżeli cokolwiek, wiemy?”, “Czym jest wiedza?”, a także “Jak możliwa jest wiedza?”. Rozpoczniemy od rozważenia statusu wiedzy naukowej, oraz sceptyckiego problemu jej dotyczącego, tzw. problemu indukcji. Od rozwiązania tego problemu zależy, czy możemy uznać wiedzę naukową za uzasadnioną empirycznie. Następnie przejdziemy do problemu analizy pojęcia wiedzy. Rozważymy klasyczne ujęcie wiedzy, problem Gettiera oraz próby jego rozwiązania oraz nieklasyczne ujęcia wiedzy. Przyjrzymy się następnie temu, w jaki sposób poszczególne elementy klasycznego pojęcia były rozumiane – rozpoczniemy od teorii uzasadnienia (i ich związku ze sporem o internalizm i eksternalizm epistemologiczny).

Strona przedmiotu
3800-ISP-EPB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Tutorial - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Tutorial - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Epistemologia B jest kontynuacją Epistemologii A. Będziemy kontynuować przegląd różnych sposobów rozumienia poszczególnych elementów klasycznego pojęcia wiedzy – poznamy podstawowe teorie umysłu i przekonań, filozoficzne spory wokół źródeł wiedzy (w tym teorie percepcji), podstawowe teorie prawdy (i ich związek ze sporem o realizm i antyrealizm), a także współczesne odpowiedzi na problem sceptycyzmu.

Strona przedmiotu
3800-ISP-ETA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Tutorial - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Tutorial - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

After defining the fundamental ethical categories, the course will present the principal normative systems: classical theories of virtue, Christian ethics, ethical theories of the Enlightenment, utilitarianism, phenomenology, contemporary liberalism, communitarianism and the theory of rights, as well as elements of the Polish ethical thought.

Strona przedmiotu
3800-ISP-ETB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Tutorial - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Tutorial - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course presents modern theoretical ethics with references to historical ethical theories.

Strona przedmiotu
3800-ISP-IT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych jest dostarczenie studentom praktycznej znajomości pojęć związanych z szeroko pojętą informatyką oraz kluczowych umiejętności niezbędnych do pracy i komunikacji w dzisiejszym społeczeństwie. Studenci podczas zajęć zrozumieją kwestie bezpieczeństwa i ochrony informacji, a także zagadnienia etyczne w informatyce i sieciach społecznościowych (wcześniej wymienione zagadnienia będą tematami prezentacji przygotowanych jako praca domowa). Studenci dowiedzą się na temat zintegrowanego pakietu oprogramowania biurowego, Microsoft Office. Studenci zapoznają się z: obsługą edytora tekstowego (Word), prezentacji (PowerPoint) i arkusza kalkulacyjnego (Excel) w stopniu średniozaawansowanym. Podczas kursu studenci poznają także podstawy analizy statystycznej. Studenci zapoznają się również z podstawami tworzenia stron WWW.

Strona przedmiotu
3800-ISP-IP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to familiarize students with the basic information in the field of copyright and certain general aspects of industrial property rights. Course participant will acquire knowledge about the sources of law and fundamental concepts relating to intellectual property rights and will be able to apply them at basic level. Students will be aware of protection of intellectual property rights (in particular in the field of copyright) and the complexity of these issues.

Strona przedmiotu
3800-ISP-INPHIL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

from 2023/2024

The first aim of this course is to provide students with basic conceptual frameworks used in main sub-disciplines of philosophy and with basic knowledge about key philosophical questions. The second aim is to give them the opportunity to discuss on a basic level fundamental philosophical problems, and to train them in formulating sound arguments and finding weaknesses in argumentation.

to 2022/2023

The course is based on John Hospers' Introduction to Philosophical Analysis. The book offers a comprehensive view of philosophy in the 20th century.

Strona przedmiotu
3800-ISP-L1A brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Tutorial - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Tutorial - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is an introduction to formal logic and formal methods in philosophy. The course covers the following topics: Formal methods of evaluating arguments: Sentential (propositional) logic, Categorical logic, Predicate (quantificational) logic.

Strona przedmiotu
3800-ISP-L1B brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Tutorial - 45 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Tutorial - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The class has two components: informal logic (fallacies, evaluating arguments, induction) and naïve set theory

Strona przedmiotu
3800-ISP-L1C brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Tutorial - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Tutorial - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest kontynuacją Logiki A i B z pierwszego roku studiów. Obejmuje elementy teorii zbiorów i metalogiki.

Strona przedmiotu
3800-ISP-LS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Tutorial - 45 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Tutorial - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course constitutes an introduction to analytic philosophy of knowledge. We are going to discuss foundational issues connected with meaning and reference of proper names, definite descriptions and natural kind terms, main types of theories of meaning, central topics in pragmatics and more detailed discussions connected with selected contemporary semantic theories.

Strona przedmiotu
3800-ISP-Mdv brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Tutorial - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Tutorial - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The tutorial combines interactive overviews with classes devoted to reading and discussing selected medieval authors. The course covers Augustine, Boethius, Anselm of Canterbury, 12th-century logic, ethics, and metaphysics (Peter Abelard, the so-called School of Chartres), philosophy in the World of Islam (including Ibn Sina / Avicenna), characteristic features of the 13th-century scholasticism (universities, new translations, the form of quaestio; Latin Averroism, philosophy of Thomas Aquinas, etc.), highlights from the 14th century (John Duns Scotus, William of Ockham, etc.).

Strona przedmiotu
3800-ISP-MdrPA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Tutorial - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Tutorial - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The goal of the course of Modern Philosophy A is to get students acquainted with the main topics of Early Modern Philosophy (i.e. from the Renaissance to the Enlightenment).

Strona przedmiotu
3800-ISP-MdrPB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Tutorial - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Tutorial - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course will cover the history of Modern Philosophy from the late 18th to the end of the 19th century. Among the topics to be included in the course are: Kant and German Idealism, romanticism, Feuerbach and Marx, Schopenhauer, Kierkegaard and Nietzsche, American Transcendentalism and Pragmatism, Utilitarianism and Neokantianism, as well as the beginnings of modern logic and philosophy of mathematics (Frege, Cantor).

Strona przedmiotu
3800-ISP-OA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Tutorial - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Tutorial - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is an introduction to selected issues of modern analytical ontology (also known as metaphysics). Problems discussed in class include the following questions: notions of existence, being and identity, a dispute between realism and nominalism, reductive theories of particularities, elements of metaphysics of modality, the nature of time and space, ontology of events. Discussions will be based on texts written by modern analytical philosophers such as Quine, van Inwagen, Kripke, Lewis, Stalnaker, Smart, et al.

Strona przedmiotu
3800-ISP-OB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Tutorial - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Tutorial - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course complements Ontology A, giving the students further insight into core metaphysical problems in the tradition of analytic philosophy. In this class we will discuss the following topics: the ontology of time and change, the problem of temporal persistence of objects, diachronic (transtemporal) identity of things and people, causation and determinism, laws of nature, the existence of free will. Discussions will be based on texts written by modern analytical philosophers such as P. van Inwagen, D. Lewis, J. Mackie, J. Kim et al.

Strona przedmiotu
3800-ISP-PPSA-23 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Tutorial - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Tutorial - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The tutorials are devoted to the issues dominating the philosophy of biology. The status of biology as science is considered, and the biological definitions of life and the main theses of the theory of evolution are discussed. Methodological aspects of the Darwinian revolution together with the concepts of gene, species, fitness, and adaptation are analyzed. The controversies over the units and levels of natural selection are investigated, and the place of teleological language in biology is explored. In the course of the tutorials students familiarize themselves with the biological image of human nature and the explanations of the evolution of altruism. The results of the analysis are compared to the philosophical concepts of human nature and social contract. The relations between biology and the problems of normative ethics, metaethics, and religion are scrutinized. Students acquire information about the basic principles of evolutionary psychology and memetics.

Strona przedmiotu
3800-ISP-PPSB-23 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Tutorial - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Tutorial - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course will offer an introduction to philosophy of physics. Issues will be presented in the chronological order, beginning with ancient astronomy (the Ptolemeic geocentric system), the Copernican revolution and the first achievements of modern science (classical mechanics, thermodynamics and electromagnetism) and concluding with recent theories: the special and general theories of relativity, quantum mechanics, and cosmology. We will discuss selected texts that illustrate these issues.

Strona przedmiotu
3800-ISP-PA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Tutorial - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Tutorial - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie w problematykę współczesnej filozofii działania – zarysowanie zarówno podstawowych podejść teoretycznych jak i zagadnień podejmowanych przez filozofów działania.

Strona przedmiotu
3800-ISP-PCEA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Tutorial - 45 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Tutorial - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to present the basic problems and methods of philosophy of culture as well as to show possible ways of their application to the analysis of the contemporary cultural phenomena. The starting point is the conviction that culture can be understood only as intertwined with and inseparable from the human being. Culture is the realm of symbolically mediated human actions and creative endeavors realized always within historically determined horizon. As such it can be understood in the light of the three fundamental categories: symbol, image and techne. The course will be centered around and guided by these categories. Thus the analyses of symbolic, imaginary and technological dimensions of human culture will be of our special interest.

Strona przedmiotu
3800-ISP-PL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Tutorial - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Tutorial - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is intended to cover basic topics in contemporary philosophy of language.

Strona przedmiotu
3800-ISP-PM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Tutorial - 45 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Tutorial - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The main topics addressed in the tutorial will concern the contemporary problems relevant to both the analytical and phenomenological approach to the philosophy of mind. The issues to be covered include:

(1) The problem of perception; (2) Intentionality of the mental; (3) The nature of consciousness; (4) Various forms of reductionism and anti-reductionism in the philosophy of mind; (5) The role of a phenomenological approach to the philosophy of mind; (6) The application possibilities of the philosophy of mind (e.g. philosophy of psychiatry); (7) Chief categories used to describe the mental; (8) Thinking and the role of concepts; (9) Mental causation; (10) Mind and language; (11) Functionalism; (12) Computational theories of the mind, strong and weak AI.

Strona przedmiotu
3800-ISP-PVA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Tutorial - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Tutorial - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The main aim of the course is to present the basic problems of axiology and philosophical anthropology as well as to create a specific anthropological imagination which will lead to a deeper understanding of the different dimensions of human self-realization, self-experiencing and self-understanding. The axiological dimension of human existence will be the object of special concern. We will try to answer the questions about the genesis, character, ontical status and the basic ways of recognition and justification of values always already correlated or at least implied by the variety of human activities. The object of detailed analysis will be the distinction of values into different types such as: ethical, aesthetic, cognitive, social, religious etc. We will also undertake the attempt to answer the question of the possibility of consistent transgression beyond the sphere of values.

Strona przedmiotu
3800-ISP-PVB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Tutorial - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Tutorial - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The main aim of the course is to present the basic problems of axiology and philosophical anthropology as well as to create a specific anthropological imagination which will lead to a deeper understanding of different aspects of the human being.

Strona przedmiotu
3800-ISP-PLP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Tutorial - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Tutorial - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The main aim of political and legal philosophy course is to present theories of political community from their historical and philosophical perspectives uncovering their main assumptions and values. Analyzing conceptions of political and legal philosophy students will be acquainted with the most important problems related to these conceptions. During the meetings we will focus especially on the normative models of politics and law and their justificatory function referring to classical and contemporary texts. Main texts will be also confronting with particular case studies.

Strona przedmiotu
3800-ISP-SE1

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praca pisemna - godzin
Semestr letni 2023/24
 • Praca pisemna - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

BEFORE registering, you should contact your chosen tutor and consult with them about your wish to write a thesis (and a tentative title).

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)