Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria (studia stacjonarne, filozofia) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii)

Jednostka: Wydział Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Seminaria (studia stacjonarne, filozofia)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024L 2024
3800-AKSLW23-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma charakter badawczy i wpisuje się w działalność Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (slw.uw.edu). Celem seminarium jest zbadanie aktywności akademickiej kobiet z kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (SLW). Jedną z najważniejszych cech tej szkoły jest „równouprawnienie płci” na skalę niespotykaną w tamtym czasie w żadnym innym ośrodku filozoficznym. Do najwybitniejszych przedstawicielek SLW należą Izydora Dąmbska, Eugenia Ginsberg, Daniela Gromska, Janina Hosiasson-Lindenbaum, Maria Kokoszyńska, Janina Kotarbińska, Seweryna Łuszczewska-Rohmanowa, Maria Ossowska, Helena Rasiowa, Milena Rudnicka i Helena Słoniewska. Kobiety z kręgu SLW mają na swoim koncie doniosłe osiągnięcia z zakresu wszystkich dyscyplin filozoficznych, logiki matematycznej i psychologii. Głównym zadaniem seminarium jest rekonstrukcja dorobku naukowego przedstawicielek SLW. Celem pobocznym jest prześledzenie ich życiorysów i – na podstawie zachowanych dokumentów i korespondencji.

Strona przedmiotu
3800-ANK24-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3800-AMOR24-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3800-AMR24-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3800-AMU23-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest rekonstrukcji i analizie wybranych zagadnień metafizycznych związanych z pojęciem uprawdziwiania.

Strona przedmiotu
3800-CZK23-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Karol Marks nie ma szczęścia do swoich współczesnych, powszechnie w Polsce uznanych interpretatorów. Jego lektury bywają zazwyczaj pobieżne, żeby nie powiedzieć, prostackie. Jednocześnie, jest to autor, który w przestrzeni filozoficznej Zachodu odgrywa niezwykle istotną rolę, podkreślaną nie tylko przez jego admiratorów, lecz również zajadłych krytyków. Wydaje się, że nadszedł czas, aby z dala od pozafilozoficznych emocji, pochylić się nad lekturą jednego z jego najistotniejszych tekstów.

Strona przedmiotu
3800-CZK24-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3800-EPU23-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest wprowadzenie do debaty toczącej się w dziedzinie filozoficznych podstaw kognitywistyki pomiędzy reprezentacjonizmem a enaktywizmem (poznaniem ucieleśnionym) i ujęcie jej z perspektywy ontologii/metafizyki. W szczególności będzie nas interesowała kategoria ‘poznawczego ustanowienia świata’ (enactment of a world). Jej filozoficzne znaczenie jest bowiem w literaturze przedmiotu omówione dalece niewystarczająco. W tym zakresie kurs ma ambicje twórcze.

Strona przedmiotu
3800-EDR23-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia opierać się będą na wspólnej lekturze książki „Bojaźni i drżenia” Sørena Kierkegaarda a następnie rekonstrukcji struktury poglądów autora ze szczególnym uwzględnieniem epistemologicznych środków i strategii wykorzystanych do uchwycenia doświadczenia religijnego.

Strona przedmiotu
3800-EPP24-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3800-ERIP24-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3800-EELI23-S-BE brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest: (1) Dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej, aparatu pojęciowego oraz narzędzi metodologicznych przydatnych do zrozumienia i poddania krytycznej analizie zagadnień moralnych pojawiających się w praktyce opieki nad pacjentami terminalnie chorymi; (2) Wykształcenie umiejętności dokonywania analizy normatywnej, formułowania ocen oraz doboru argumentów na rzecz określonego sposobu postępowania w przypadku terminalnie chorych pacjentów; (3) Uwrażliwienie uczestników na potrzeby pacjentów znajdujących się w terminalnej fazie choroby; (4) Uzmysłowienie założeń, praktycznej realizacji oraz ograniczeń medycyny paliatywnej jako formy opieki sprawowanej nad umierającymi pacjentami.

Strona przedmiotu
3800-EMPC23-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest omówienie problemów związanych z ideą praw człowieka. Problemy te będą dyskutowane nie tylko w kontekście krajowym, ale i międzynarodowych, ponieważ nie sposób dziś analizując takie kwestie jak zdrowie pominąć interakcje zachodzące w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. Zajęcia będą dotyczyły analizy wybranych przypadków np. epidemii, międzynarodowej surogacji itp. z perspektywy ochrony praw człowieka, ale też szerzej z perspektywy teorii globalnych sprawiedliwości. Na zajęciach będziemy starali się również zdiagnozować silne i słabe strony dyskursu praw człowieka. Przydatna będzie bierna znajomość j. angielskiego.

Strona przedmiotu
3800-ES23-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone filozoficznym aspektom stosunku człowieka do przyrody oraz obowiązkom człowieka wobec przyrodniczych bytów nie-osobowych Rozważane będą trzy perspektywy: antropocentryczna, biocentryczna oraz holistyczna.

Strona przedmiotu
3800-FSC24-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3800-FDM23-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma na celu analizę dialogu międzyreligijnego i jego podstaw filozoficznych. Będą omawiane kolejne eseje lub rozdziały trzech książek:

James L. Heft, Reuven Firestone, Omid Safi (Eds.), “Learned Ignorance. Intellectual humility among Jews, Christians, and Muslims”, New York: Oxford University Press, 2011.

Michael H. Mitias, “Possibility of Interreligious Dialogue”, Palgrave Macmillan 2021.

Alon Goshen-Gottstein (Ed.), “Sharing Wisdom: Benefits and Boundaries of Interreligious Learning”, Lexington Books 2017.

Strona przedmiotu
3800-FDM24-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3800-FE24-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3800-FF23-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma na celu wprowadzenie do podstawowych zagadnień filozofii fikcji. W trakcie zajęć nacisk zostanie położony na znaczenie pojęcia fikcji dla rozważań filozoficznych z zakresu logiki, metafizyki oraz filozofii języka.

Strona przedmiotu
3800-FNRN23-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym wątkiem seminarium będzie lektura siedemnastowiecznych tekstów naukowych lub filozoficzno-naukowych, napisanych zarówno przez filozofów, jak i przyrodników. Celem zajęć będzie przyjrzenie się temu, w jaki sposób przemiany w myśleniu naukowym w XVII wieku wpłynęły na przemiany ówczesnej filozofii i vice versa: w jaki sposób refleksja filozoficzna stymulowała rozwój rewolucji naukowej.

Strona przedmiotu
3800-FT23-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są pomyślane jako kolejna edycja zajęć seminaryjno-warsztatowych przeznaczonych dla studentów Wydziału Filozofii UW, Akademii Teatralnej i Akademii Sztuk Pięknych. Z jednej strony mają one stworzyć platformę współpracy pozwalającej wykroczyć zarówno poza akademicką teorię, jak i praktykę artystyczną, z drugiej strony mają one sprzyjać zbliżeniu różnych środowisk. Z tego względu zajęcia będą łączyły rozmaite formy pracy: wygłaszanie referatów, przygotowanie prezentacji wizualnych, występy aktorskie, dyskusje.

Strona przedmiotu
3800-FT24-S
Filozofia w teatrze (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3800-FFC23-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest poddanie analizie zjawiska fundamentalizmu i faszyzmu. Oba te pojęcia są niezwykle trudne do ich analizy, co sugeruje, że nie mają one, na poziomie definicyjnym, esencji, czyli wspólnego rdzenia. Tym niemniej w różnych kontekstach używa się obu tych pojęć, aby scharakteryzować pewne zjawiska społeczno-polityczne, co może oznaczać pewne pokrewieństwo między nimi występujące. Hipoteza badawcza przyświecająca tym zajęciom jest następująca: zarówno fundamentalizm, jak i faszyzm, są zjawiskami współwystępującymi z procesem nowoczesnej transformacji i tym samym wpisane są one w otaczającą nas rzeczywistość, zarazem stanowiąc dla niej stałe zagrożenie. W trakcie seminarium zbadamy dostępne teorie fundamentalizmu oraz faszyzmu, a następnie wypracowane narzędzia zastosujemy do wybranych przykładów z przeszłości oraz współczesności (np. Indie, USA, Izrael itd.), aby przetestować użyteczność owych narzędzi oraz rozważyć ich zasadność.

Strona przedmiotu
3800-GFL23-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proponowane seminarium o charakterze interdyscyplinarnym ma na celu wprowadzić uczestników w toczące się we współczesnej literaturze przedmiotu dyskusje dotyczące filozoficznych aspektów gier komputerowych oraz blisko z nimi związanej technologii wirtualnej rzeczywistości. Teksty, które będą omawiane podczas zajęć, pochodzą z różnych dyscyplin. Wśród proponowanych uczestnikom zajęć tekstów znajdują się zarówno artykuły stricte filozoficzne, jak i również takie, w których pewne wątki filozoficzne przeplatają się z ustaleniami z zakresu psychologii, antropologii, kulturoznawstwa czy literaturoznawstwa.

Strona przedmiotu
3800-HPP23-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest poświęcone filozoficznym teoriom humoru. W historycznych ujęciach wyróżnia się zazwyczaj trzy główne podejścia: teorię wyższości, teorię ulgi oraz teorię niespójności. Można powiedzieć, że humor oscyluje między przemocą (symboliczną, fizyczną) a pojednaniem, w którym dochodzi do akceptacji rozmaitych sprzeczności. Humor potraktujemy jako specyficzny rodzaj doświadczenia antropologicznego, w którym zawarta jest (nie zawsze uświadomiona) wiedza człowieka o sobie samym. Podczas omawiania różnych ujęć humoru, zwrócimy szczególną uwagę na te, które, odnosząc się do takiej wiedzy, starają się uczynić zeń strategię emancypacyjną. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy humor umożliwia wyrwanie rozumu „spod obcego kierownictwa”?

Strona przedmiotu
3800-HKR23-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium będzie pogłębioną lekturą „Kryzysu nauk europejskich” Husserla w pełnym wydaniu (polskie tłumaczenie zawiera jedynie 2 z 3 części oryginalnego tekstu). „Kryzys” Husserla jest zarówno radykalną krytyką wypaczonej idei racjonalności jak i esejem z historii filozofii (Husserl omawia m.in. prace Galileusza, Kartezjusza, Hume’a, Kanta), jest także wprowadzeniem do transcendentalnej fenomenologii. W tej późnej pracy, Husserl kreśli wizję trwającego kryzysu racjonalności, który, z jednej strony, powiązany jest z kryzysem nauk szczegółowych, z drugiej przyczynia się do osłabienia życia duchowego w Europie (Husserl wypracowuje oryginalną „ideę Europy” jako kolebki racjonalności). Tekst „Kryzysu” pokazuje zagrożenia jakie stoją na drodze rozwoju racjonalności (w przeciwieństwie do Hegla Husserl uważa, że rozum może zbłądzić) przez co okazuje się nadzwyczaj aktualny w kontekście współczesnych diagnoz licznych kryzysów, przez które przechodzi nasza cywilizacja.

Strona przedmiotu
3800-IPR23-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium poddamy krytycznej analizie filozoficzne koncepcje postępu i rozwoju obecne w debacie naukowej i filozoficznej XXI w., w kontekście kryzysu klimatycznego, ich założenia aksjologiczne i etyczne implikacje.

Strona przedmiotu
3800-IPMS23-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This seminar will discuss the metaphysical problems related to the concepts of individuals, properties and relations. The main focus will be on the distinction between individuality and generality. We will also discuss the distinction between qualitative (pure) and non-qualitative (impure) properties and the role and metaphysical meaning of symmetries in science. Particular attention will be paid to the modal aspect of these issues, in particular a debate between haecceitism and anti-haecceitism and its consequences for the ontology of physical theories, such as quantum mechanics and the general theory of relativity. The seminar will be based on the most recent philosophical literature.

Strona przedmiotu
3800-IA24-S
Introduction to Aesthetics (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3800-IP24-S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)