Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG))

Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
4208-Apm-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie kluczowych zagadnień, pojęć i problemów dotyczących teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce, na tle europejskim i światowym. Istotnym elementem wykładu jest omawianie wyników najnowszych badań w zakresie studiów regionalnych i lokalnych.

Strona przedmiotu
4208-CwP-WdGS-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu geografii społecznej oraz ukazanie roli przestrzeni w wyjaśnianiu i opisywaniu funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Omawiane zagadnienia obejmują w szczególności geografię ludności, geografię osadnictwa oraz przestrzenne zróżnicowania innych wybranych zjawisk społecznych. Prezentowana na wykładzie wiedza dotyczy różnych skal przestrzennych, przy czym bardziej szczegółowo prezentowane są przestrzenne zróżnicowania zjawisk społecznych w Polsce.

Strona przedmiotu
4208-DoTP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl debat oksfordzkich na tematy związane z rozwojem transportu i kształtowaniem współczesnej mobilności. Uczestnicy dzielą się na grupy i wybierają temat, który będzie prezentowany w formie dyskusji na wybranych zajęciach.

Strona przedmiotu
4208-DRM-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z kluczowymi problemami i dylematami rozwoju miast. Dylematy te będę diagnozowane i charakteryzowane w ujęciu przestrzennym, społecznym i gospodarczym.

Strona przedmiotu
4208-Epm-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4208-EBEPP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z ideą ewaluacji polityk publicznych i podejściem eksperymentalnym do mierzenia efektów interwencji

Strona przedmiotu
4208-Esg-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest próbą prezentacji geopolitycznej historii świata jako historii powstawania, rozwoju (ekspansji), dezintegracji i upadku (a niekiedy także odradzania się) cywilizacji, ich wzajemnych kontaktów i konfliktów, od czasów najdawniejszych do ukształtowania się współczesnego systemu światowego, ze szczególnym uwzględnieniem czasów najnowszych i roli najważniejszych współcześnie istniejących cywilizacji.

Strona przedmiotu
4208-Fp-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl wizyt studyjnych, które pozwalają poznać w praktyce wybrane rozwiązania technologiczne i organizacyjne odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu transportowego.

Strona przedmiotu
4208-GMiRM-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z procesami metropolizacji zachodzącymi w różnych skalach przestrzennych (począwszy od globalnej, przez krajową, regionalną, a kończąc na wewnątrzmiejskiej). Po wykładzie słuchacz powinien rozumieć pojęcie metropolizacji i umieć je wykorzystać do wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni społeczno-ekonomicznej.

Strona przedmiotu
4208-sEUR1-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków, związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących krajowe i zagraniczne instytucje naukowe, instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

Szczegółowy program cyklu Seminariów dostępny jest na stronie Euroreg: http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria

Strona przedmiotu
4208-sEUR2-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków, związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących krajowe i zagraniczne instytucje naukowe, instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

Szczegółowy program seminariów dostępny jest na stronie Euroreg:

http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria

Strona przedmiotu
4208-ITUS-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia i lektury na poszczególne zajęcia:

1. The urban revolution(s) [lektury: Jameson, Lefebvre (wstęp N. Smitha, roz. 1-3)]

2. A planet of slums? [lektury: Fourchard, Power]

3. Production of space under capitalism [lektury: Harvey 2010 (roz. 1,2,3,4, i s. 166-209)

4. Financialisation and the houses of cards [lektury: Sassen 2008, López & Rodríguez]

5. Spaces of citizenship [lektury: Holston (roz. 1 & 7), Mayer, Harvey 2012 (roz. 1)

6. Rescaling the urban and the global [lektury: Sassen 2010, Keil & Mahon (wstęp), Smith]

7. Apocalipse Now? Possible urban futures [lektury: Davis, Roy, Stone (prolog oraz roz. 3)

Strona przedmiotu
4208-JdW-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztaty obejmują 3 bloki tematyczne:

1) Blok teoretyczny: wprowadzenie do podstaw ustrojowych funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy i podległych mu jednostek.

2) Blok warsztatowy: prawdziwe studia przypadków oparte na wizytacjach i rozmowach z osobami realizującymi ciekawe przedsięwzięcia miejskie.

3) Blok praktyczny: zadania grupowe w formie studiów przypadków – praktyczne rozwiązywanie problemów miejskich.

Strona przedmiotu
4208-JPESAP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównymi celami są: 1. zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami analitycznymi w badaniach samorządowej administracji publicznej, w Polsce i UE. 2. Dostarczenie wiedzy o ograniczeniach i szansach pożądanych zmian 3. Przekazanie wiedzy o tworzeniu strategii wojewódzkich i gminnych.

Strona przedmiotu
4208-Jnp-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja głównych zjawisk, tendencji i problemów dotyczących relacji między kształtem i kształtowaniem języków, tożsamością narodową i polityką językową państw i organizacji międzynarodowych.

Strona przedmiotu
4208-LPP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ludzie kierując się potrzebami ekonomicznymi, politycznymi i duchowymi, mając do dyspozycji określone instrumenty, kształtują przestrzeń. Przestrzeń, zarówno naturalna, jak i zmieniona przez człowieka, może pełnić dwie funkcje: użytkowe i symboliczne będące „miejscami pamięci” i w obu funkcjach kształtuje zachowania ludzi. Między obiema funkcjami mogą zachodzić konflikty. Te same przestrzenie symboliczne mogą mieć też różną wartość dla różnych ludzi, np. różnych narodów, zwłaszcza, jeśli różne grupy roszczą sobie prawo do wyłączności. Miejsca, w których zachodzi konflikt różnych pamięci, lub w których jest nagromadzenie symboli są „węzłami pamięci”.

Strona przedmiotu
4208-Mwr-psm-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia łączą formę wykładu, spotkań z praktykami oraz uporządkowanych obserwacji, które pozwalają prześledzić etap diagnozy, przygotowania i wdrażania zrównoważonej polityki transportowej.

Strona przedmiotu
4208-Nin-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoria: definicje narodu i nacjonalizmu; prymordializm, etnosymbolizm, konstruktywizm; narodowość a obywatelstwo, naród a państwo, naród, „wschodnioeuropejskie” i „zachodnioeuropejskie” rozumienie pojęcia narodu i nacjonalizmu; propozycja „całościowej teorii narodu”.

Historia: przednowoczesne korzenie narodu, nacjonalizm a uniwersalizm chrześcijański; wczesnonowoczesne korzenie nacjonalizmu, Oświecenie a nacjonalizm, nowoczesność a nacjonalizm, romantyczna idea narodu, imperializm a nacjonalizm, islamizm a nacjonalizm arabski, liberalizm a nacjonalizm, komunizm a nacjonalizm, darwinizm a nacjonalizm, faszyzm a nacjonalizm; europejski postmodernizm a nacjonalizm, integracja europejska a nacjonalizm.

Wybrane przypadki nacjonalizmu: USA, Polska, Francja, Zjednoczone Królestwo, Rosja, Niemcy, Chiny, Japonia, Izrael i in., nacjonalizmy bezpaństwowe.

Bieżące problemy: etno-narodowe konflikty w post-zimnowojennej Europie, imigracja i nacjonalizm w USA i Europie, i inne.

Strona przedmiotu
4208-SbW-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs terenowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ze względu na pogodę, kurs odbywać się będzie w systemie blokowym przez pierwszą połowę semestru zimowego.

Celem kursu jest zaznajomienie osób uczestniczących z podstawowymi kategoriami pojęciowymi służącymi do opisu procesów towarzyszących współczesnym przemianom miast. Podczas zajęć studenci i studentki będą mieli okazję przygotowywać i uczestniczyć w spacerach badawczych po wybranych trasach w Warszawie. Zajęcia, poza zapoznaniem się z zagadnieniami z zakresu studiów miejskich, mają na celu ćwiczenie umiejętności współpracy, projektowania spacerów badawczych i przekazywania informacji.

Strona przedmiotu
4208-PntHP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest: historyczny opis tworzenia się instytucji demokratycznych i rynkowych w Europie, pokazanie osobliwości europejskiej kultury organizacyjnej na tle innych kręgów kulturowych, opis miejsca Polski na gospodarczej i kulturowej mapie Europy oraz charakterystyka globalizacji i gospodarki opartej na wiedzy z punktu widzenia aspektów politycznych, społecznych i wpływu na osobowość.

Strona przedmiotu
4208-Pom-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi procesów degradacji i odnowy miast. Problematyka zajęć koncentruje się w szczególności na społecznych, przestrzennych, gospodarczych i politycznych mechanizmach determinujących rozwój, upadek i odnowę różnych obszarów miejskich w Polsce i na świecie.

Strona przedmiotu
4208-RiR-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja czynników kształtujących tożsamości etniczne, regionalne i narodowe w Europie, ogólna analiza ruchów regionalistycznych i separatystycznych/ niepodległościowych w Europie oraz szczegółowy opis wybranych ruchów regionalistycznych i separatystycznych (niepodległościowych) w Europie po drugiej wojnie światowej, zarówno tych które osiągnęły cel w postaci niepodległego państwa lub regionu autonomicznego jak i tych, które tego celu nie osiągnęły.

Strona przedmiotu
4208-SkchEU-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest dostarczenie wiedzy na temat wybranych teorii społecznych oraz zróżnicowania regionów i państw UE w zakresie społeczno kulturowym, gospodarczym i jakości życia oraz opis zależności między tymi kategoriami.

Strona przedmiotu
4208-SRL-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia wykładowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proszę zwrócić uwagę, że tematyka projektu własnego musi dotyczyć nauk społecznych.

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów i studentki w tematykę wykonywania systematycznych, pogłębionych przeglądów źródeł, to jest literatury naukowej i dostępnych wyników badań przy wykorzystaniu różnorodnych baz bibliometryczno-bibliograficznych, z zastosowaniem oprogramowania jakościowej analizy tekstów oraz programów zarządzania zbiorami tekstów. W ramach kursu każdy student i studentka zrealizuje indywidualny projekt – systematyczny przegląd literatury w zakresie wybranego problemu badawczego związanego z przygotowywaną pracą magisterską lub zainteresowaniami naukowymi.

Strona przedmiotu
4208-M3TOZ-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami analitycznymi nauk o zarządzaniu oraz przekazanie praktycznych wskazówek, co do metod kierowania i zachowania się w organizacjach.

Strona przedmiotu
4208-TiPR-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z problematyką teorii rozwoju, w tym rozwoju regionalnego, i ich praktycznego zastosowania w programowaniu rozwoju regionów i miast.

Strona przedmiotu
4208-ULic-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest wprowadzenie zintegrowanego i interdyscyplinarnego podejścia do projektowania badań o mieście. Konwersatorium jest skierowane do studentów z wielu dyscyplin, w tym nauk społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych i humanistycznych. Kurs koncentruje się na praktycznych aspektach badań i rozwija warsztat metodologii badań miejskich ze szczególnym uwzględnieniem podejścia partycypacyjnego. Studenci odwiedzają konkretne lokalizacje, identyfikują wyzwania i proponują rozwiązania dotyczące rozwoju miasta Warszawy. Podczas zajęć od studentów oczekuje się przeprowadzenia samodzielnych badań w grupach 4-5 osobowych, w sposób wykorzystujący ich zróżnicowaną wiedzę, umiejętności i doświadczenia.

Strona przedmiotu
4208-WTK-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia łączą formę wykładu oraz cyklu wizyt studyjnych, umożliwiających poznanie od strony praktycznej procesu planowania, organizacji i realizacji przewozów kolejowych.

Strona przedmiotu
4208-SimCity-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

WARSZTATY obejmują 7 bloków tematycznych:

1) Uwarunkowania rozwoju miast.

2) Wizje i strategie rozwoju miast.

3) Modele zarządzania miastem.

4) Władza i problemy demokracji miejskiej.

5) Instrumenty zarządzania miastem.

6) Benchmarking miast.

7) Symulacja budowy miasta oparta o grę strategiczną

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)