Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty minimum programowego dla studentów 3-go semestru (S1-CHM) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty minimum programowego dla studentów 3-go semestru (S1-CHM)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
1200-1CHMCHNBW3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Proseminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Proseminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje podstawy i współczesne zagadnienia chemii nieorganicznej, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości fizycznych i chemicznych pierwiastków i związków chemicznych, metod ich otrzymywania, struktury, aktywności i mechanizmów reakcji również w układach o znaczeniu biologicznym. W tym celu są omawiane zarówno klasyczne pojęcia i zagadnienia, jak i są prezentowane wybrane nowoczesne osiągnięcia technologiczne w zakresie katalizy, chemii ciała stałego i chemii biomedycznej. Zwrócona jest uwaga na tendencje zmian właściwości pierwiastków i ich związków w układzie okresowym.

Strona przedmiotu
1200-1CHMCHNBL3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach Laboratorium Chemii Nieorganicznej i Bionieorganicznej studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi budowy oraz preparatyki związków nieorganicznych, jak również rolą metali i ich kompleksów w układach biologicznych. Przedstawione zostaną również fizykochemiczne metody badania ich właściwości.

Strona przedmiotu
1200-1CHMCHO2L3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 120 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach tego przedmiotu studenci powinni nabyć umiejętność bezpiecznej pracy w laboratorium chemii organicznej. Powinni znać podstawowe techniki laboratoryjne, takie jak ekstrakcja, krystalizacja, destylacja, destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem, a także powinni potrafić przeprowadzić syntezę prostych związków organicznych.

Strona przedmiotu
1200-1CHMCHO2A3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Proseminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Proseminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład

Omówiona zostanie reaktywność oraz metody syntezy związków organicznych zawierających określone grupy funkcyjne. Specjalna uwaga poświęcona zostanie mechanizmom reakcji.

Proseminarium

Przy czynnym udziale studenta omawiane są właściwości związków organicznych, ich stereochemia, struktury rezonansowe oraz mechanizmy reakcji.

Strona przedmiotu
1200-1CHMPBCW3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstawowe makromolekuły występujące w organizmach, ich budowę, występowanie i funkcję, mechanizmy transportu przez błony komórkowe, mechanizmy działania i regulacji aktywności białek oraz poznać procesy ekspresji informacji genetycznej i ich regulację.

Strona przedmiotu
1200-1CHMPCHTW3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie podstawowych pojęć służących do opisu struktury elektronowej atomów i cząsteczek metodami chemii kwantowej

Strona przedmiotu
1200-1CHMPCHTL3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne przykłady zastosowania najprostszych metod chemii kwantowej do badania właściwości cząsteczek i przebiegu reakcji chemicznych, oraz do badania relacji między strukturą mikroskopową cząsteczek a własnościami makroskopowymi materii.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)