Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty minimum programowego dla studentów 6-go semestru (S1-PRK-CHAI, S1-ZMITP) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty minimum programowego dla studentów 6-go semestru (S1-PRK-CHAI, S1-ZMITP)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
1200-1ZMASROW6
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student powinien zdobyć wiedzę na temat potrzeby i metodyki badania środowiska naturalnego, zapoznać się z metodami pobierania i przygotowania próbek środowiskowych, zapoznać się ze specyficznymi metodami pracy w laboratorium badania próbek środowiskowych (analizy śladowej) oraz ze źródłami błędów; posiąść umiejętność krytycznej oceny otrzymywanych wyników, a także umiejętność opracowania scenariusza badań środowiskowych.

UWAGA

z racji powiązania merytorycznego z tzw. Biospecjacją oraz faktu rozpoczęcia od 2. tygodnia zajęć, 2 tematy będą omawiane, jako pierwsze, w nieco odmienionej kolejności niż sugeruje opis przedmiotu.

Strona przedmiotu
1200-1ZMACHW6
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student powinien umieć zaproponować rozwiązania aparaturowe umożliwiające usprawnienie i zmechanizowanie oznaczeń analitycznych przy użyciu podstawowych metod detekcji, znanych z wykładów o analizie instrumentalnej. Dotyczy to podstawowych zagadnień związanych z analizą środowiskową i analizą żywności.

Strona przedmiotu
1200-1ZMBSPNW6
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zależnością formy występowania pierwiastka i jego toksycznymi właściwościami; wpływem mobilności i biodostępności pierwiastka lub biologicznie czynnego związku na ryzyko, jakie ich obecność może stwarzać dla środowiska; zapoznanie z aspektami przygotowania próbek do analizy specjacyjnej i metoda analitycznymi (układy sprzężone).

Strona przedmiotu
1200-1ZMCHFPL6
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z technikami stosowanymi w nowoczesnej analizie fizykochemicznej materiałów w zależności od ich rozmiaru (np. nanomateriały) i składu chemicznego, uczą planowania i wykonywania eksperymentów a także opracowywania wyników doświadczalnych

Strona przedmiotu
1200-1ZMMZW6
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z różnymi technikami zatężania analitów i sposobami ich oddzielania od składników matrycy oraz ich wykorzystaniem w analizie specjacyjnej. Jest uzupełnieniem zajęć z chemii analitycznej i instrumentalnych metod analizy chemicznej.

Strona przedmiotu
1200-1ZMMCHW6
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy metrologii chemicznej, zasady prowadzenia pomiarów, walidacja procedur pomiarowych, ocena niepewności wyników pomiarów chemicznych, wymagania prawne zawarte w normie ISO/IEC 17025

Strona przedmiotu
1200-1ZMPINPW6
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zostaną omówione tematy dotyczące: studiowania za granicą; pracy w nauce; zakładania i prowadzenia własnej firmy; poszukiwania pracy w branży chemicznej, kosmetycznej i farmaceutycznej; ochrony własności intelektualnej.

Studenci zdobędą m.in. wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, jak pisać CV naukowe oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)