Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot obowiązkowy na I r. stud. I-go st. na kierunku geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geologii)

Jednostka: Wydział Geologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmiot obowiązkowy na I r. stud. I-go st. na kierunku geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
1300-OGPSIPC-GGG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach ćwiczeń wykonywane będą zadania z zakresu systemów informacji przestrzennej oraz geodezji i kartografii, w których wykorzystywana będzie wiedza dotycząca zasad tworzenia map, systemów oraz układów odniesienia wraz z wykorzystaniem informacji o układach współrzędnych stosowanych w Polsce. W ramach zajęć przewiduje się również prezentację instrumentów geodezyjnych oraz wykonanie podstawowych pomiarów terenowych przy pomocy teodolitu, niwelatora oraz analiz danych z przy użyciu narzędzi informatycznych w pracowni komputerowej.

Strona przedmiotu
1300-OGPSIPW-GGG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest prezentacja geodezyjnych metod pomiarowych w systemach informacji przestrzennej, które wykorzystywane są w analizach geologicznych. W szczególności omówione zostaną zagadnienia dotyczące: systemów informacji przestrzennej, metod pozyskiwania danych przestrzennych, wykonywania analiz na podstawie danych z dostępnych baz danych.

Strona przedmiotu
1300-OGGZ-GGG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktikum - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przedstawia podstawowe pojęcia współczesnej geologii i geomorfologii, w szczególny sposób wyeksponowane są zagadnienia dotyczące związku krajobrazu i budowy geologicznej Polski.

Strona przedmiotu
1300-OKTG-GGG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 66 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu studenci poznają geologiczny warsztat pracy terenowej, wykorzystując przy tym wiedzę nabytą podczas zajęć kameralnych z podstaw geologii. Podczas wycieczek terenowych uczestnicy gromadzą własne obserwacje i doskonalą umiejętność ich syntezowania, co pozwala wyciągnąć wnioski o budowie geologicznej Gór Świętokrzyskich oraz tego, jak zmieniała się ona przez miliony lat. Jako narzędzie studenci wykorzystują systemy informacji przestrzennej (GIS) do gromadzenia, interpretacji i wizualizacji danych geologicznych.

Strona przedmiotu
1300-OMTZC-GGG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zbiory liczbowe: liczby zespolone. Macierze, wyznaczniki, układy równań algebraicznych liniowych, rachunek macierzowy, rząd macierzy. Rachunek wektorowy w Rn, iloczyn wektorowy w R3, prosta i płaszczyzna w R3. Funkcja jako relacja, funkcje odwrotne. Granice ciągów w Rk; ciągi liczbowe, liczba e. Granice funkcji, ciągłość funkcji. Pochodne funkcji: granice wyrażeń nieoznaczonych, monotoniczność, ekstrema, przebieg zmienności. Pochodne funkcji wielu zmiennych i ich zastosowania. Szeregi liczbowe i ich zbieżności, szeregi potęgowe.

Całki nieoznaczone. Całki nieoznaczone i ich zastosowania. Całki podwójne i ich zastosowania. Równania różniczkowe zwyczajne: o zmiennych rozdzielonych, jednorodne, liniowe. Równaniach wyższych rzędów. Elementy teorii pola: gradient, dywergencja, rotacja, pochodna kierunkowa.

Strona przedmiotu
1300-OMTW-GGG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zbiory liczbowe: liczby zespolone. Macierze, wyznaczniki, układy równań algebraicznych liniowych, rachunek macierzowy, rząd macierzy. Rachunek wektorowy w Rn, iloczyn wektorowy w R3, prosta i płaszczyzna w R3. Funkcja jako relacja, funkcje odwrotne. Granice ciągów w Rk; ciągi liczbowe, liczba e. Granice funkcji, ciągłość funkcji. Pochodne funkcji: granice wyrażeń nieoznaczonych, monotoniczność, ekstrema, przebieg zmienności. Pochodne funkcji wielu zmiennych i ich zastosowania. Szeregi liczbowe i ich zbieżności, szeregi potęgowe.

Całki nieoznaczone. Całki nieoznaczone i ich zastosowania. Całki podwójne i ich zastosowania. Równania różniczkowe zwyczajne: o zmiennych rozdzielonych, jednorodne, liniowe. Równaniach wyższych rzędów. Elementy teorii pola: gradient, dywergencja, rotacja, pochodna kierunkowa.

Strona przedmiotu
1300-OMEOP-GGG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktikum - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktikum prowadzony jest w wymiarze 2 godz./tydz. w pracowni komputerowej. Program obejmuje ćwiczenia z programami geofizycznymi oraz Surfer w aspekcie przetwarzania, interpretacji i wizualizacji danych.

Strona przedmiotu
1300-OMEOW-GGG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi metody elektrooporowej jak również przedstawienia zalet i ograniczeń tej metody. Ponadto podczas wykładu zostaną przedstawione i omówione liczne przykłady zastosowania metody elektrooporowej w badaniach inżynierskich, środowiskowych, hydrogeologicznych jak również złożowych.

Strona przedmiotu
1300-OPGFSC-GGG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia prowadzone są w wymiarze 2 godz./tydz. w pracowni komputerowej. Studenci, po zapoznaniu się z możliwościami i ograniczeniami poszczególnych metod geofizycznych, będą projektować pomiary geofizyczne dla różnych zagadnień. W dalszej części zajęć studenci zapoznają się z programem Surfer jako narzędziem do wizualizacji i interpretacji danych.

Strona przedmiotu
1300-OPGFSW-GGG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów czym jest geofizyka stosowana, jakie metody wykorzystuje i jak wybrać metody pomiarowe do różnych zastosowań w geoinżynierii. Poszczególne metody geofizyczne opierają się na różnych właściwościach fizycznych i ważne jest, aby zastosować odpowiednią technikę dla danego rodzaju zastosowania. Studenci podczas wykładu poznają właściwości fizyczne na których opierają się poszczególne metody geofizyczne oraz możliwości i ograniczenia metod geofizycznych. Ponadto podczas wykładu zostanie omówione planowanie pomiarów jak również zostaną przedstawione liczne przykłady zastosowania metod geofizycznych w badaniach inżynierskich, środowiskowych, hydrogeologicznych jak również złożowych.

Strona przedmiotu
1300-OPGLC-GGG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia uczą makroskopowego rozpoznawania minerałów i skał, interpretacji map i przekrojów geologicznych, oraz podstawowych metod datowania skał i procesów i odtwarzania przeszłości geologicznej.

Strona przedmiotu
1300-OPGW-GGG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład zapoznaje z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi czasu w geologii, budowy wnętrza Ziemi, paleontologii, tektoniki płyt litosfery, oraz najważniejszych procesów geologicznych zachodzących pod powierzchnią i na powierzchni Ziemi.

Strona przedmiotu
1300-OPGZC-GGG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia uczą makroskopowego rozpoznawania minerałów i skał oraz interpretacji map i przekrojów geologicznych z zastosowaniem podstawowych danych stratygraficznych.

Strona przedmiotu
1300-OPZH-GGG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest podstawowym procesom i zjawiskom zachodzącym w środowisku wodnym. Obejmuje takie zagadnienia jak: obieg wody w skali globalnej i lokalnej, procesy hydrodynamiczne i hydrochemiczne zachodzące w wodach powierzchniowych oraz w strefach ich kontaktu z wodami podziemnymi. Podstawowe prawa i czynniki rządzące przepływem wód, rodzaje ruchu cieczy w korytach otwartych i zamkniętych, właściwości cieczy wpływające na rodzaj ruchu.

Aktualne i pilne problemy dotyczące środowiska wodnego - zmienność procesów hydrologicznych w warunkach postępujących zmian klimatycznych (susza, powódź), odziaływanie człowieka na stosunki wodne (rolnictwo, melioracje, urbanizacja, budowle hydrotechniczne, górnictwo). Metody pomiarów terenowych, laboratoryjnych, badań numerycznych i analiz przestrzennych do rozpoznania składowych bilansu wodnego w zlewni rzecznej (opad, spływ, infiltracja, parowanie, odpływ, retencja).

Strona przedmiotu
1300-OSIGISI-GGG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami GIS na przykładzie oprogramowania komercyjnego (Esri ArcGIS Pro) oraz otwartego (QGIS). W ramach zajęć studenci uzyskają dostęp do aplikacji i rozwiązań geoinformatycznych z rodziny Esri oraz do platformy ArcGIS Online, która pozwala na zbieranie, przechowywanie danych i wykonywanie analiz oraz prezentację wyników w chmurze. Uzyskają także dostęp do platformy MyEsri, w ramach której równolegle z tokiem studiów będą mogli, za pośrednictwem dedykowanych kursów online, podnosić poziom swojej wiedzy i umiejętności.

Studenci poznają podstawowe pojęcia wykorzystywane w technikach GIS. Zostanie przybliżona specyfika danych przestrzennych, zasad ich pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji w postaci opracowań wynikowych. Poznają podstawy teoretyczne i umiejętności opisu lokalizacji danych na powierzchni Ziemi, zapoznają się z podstawowymi danymi i repozytoriami cyfrowymi wykorzystywanymi w geologii.

Strona przedmiotu
1300-OWGIP-GGG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktikum - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktikum - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-OWIN-GGG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do systemów operacyjnych (Unix) i języków skryptowych (shell, Python).

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)