Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Biologii (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Biologii
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z
1400-124AGB-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1400-215BWC-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie wiadomości o bakteriach, najliczniejszych i najstarszych organizmach komórkowych oraz wirusach, najliczniejszych jednostkach biologicznych i ich kluczowej roli we wszystkich aspektach egzystencji człowieka na Ziemi. Omówiony zostanie wpływ bakterii oraz wirusów na życie i zdrowie ludzi oraz możliwości ich wykorzystania do produkcji żywności, leków, nanomateriałów, środków upiększających, a nawet broni biologicznej.

Strona przedmiotu
1400-218BET-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzający kurs bioetyki dla studentów biologii i biotechnologii.

Strona przedmiotu
1400-215BMH-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu biologii komórki, genetyki i biochemii uczestnikom studiów innych niż o profilu przyrodniczym. Wiedza o sposobie funkcjonowania organizmu człowieka oraz molekularnym podłożu chorób zakaźnych i genetycznych to tylko część zagadnień, które mogły i mogą mieć wpływ na kształtowanie zasad kulturowych w różnych społeczeństwach. Przystępny język, którym przekazywana będzie wiedza ze współczesnej biologii, stanowi największy atut niniejszych zajęć. Studenci będą mieli okazję spojrzeć na zagadnienia kulturowe pod nieco innym kątem, a także rozwinąć, uzupełnić lub zweryfikować wiedzę z nauk przyrodniczych zdobytą na wcześniejszych etapach edukacji lub poprzez środki masowego przekazu.

Strona przedmiotu
1400-231BST-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi wprowadzenie do biologii kwiatów, systematyki i ekologii wybranych grup storczykowatych. Obejmuje on następujące zagadnienia:

-pochodzenie Orchidaceae.

-budowa morfologiczna storczyków epifitycznych i naziemnych- adaptacje do różnych typów siedlisk.

-charakterystyczne cechy budowy kwiatu storczyków

-podstawy embriologii storczyków, specyfika rozwoju zalążków i nasion

-relacje pomiędzy storczykami i grzybami.

-ewolucja systemów zapylania, oszustwa kwiatowe u storczykowatych.

-podstawy systematyki rodziny Orchidaceae.

-praktyczne aspekty uprawy storczyków.

-storczyki jako rośliny użytkowe.

-podstawy ochrony storczykowatych

Strona przedmiotu
1400-235BZR-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi wprowadzenie do ekologii kwiatów i biologii zapylania roślin. W trakcie wykładów poruszane będą następujące zagadnienia: Co to jest biologia zapylania roślin i czym się zajmuje? Kwiaty, zapylanie i zapłodnienie. Strategie reprodukcyjne roślin. Ewolucja zoogamii i ewolucyjna specjalizacja systemów zapylania. Przegląd różnych form zoogamii (entomogamia - zapylanie przez owady, ornitogamia - zapylanie przez ptaki, teriogamia - zapylanie przez ssaki i pozostałe kręgowce). Oszustwa kwiatowe. Zapylanie przez wodę (hydrogamia) i wiatr (anemogamia). Ekonomiczne implikacje biologii zapylania.

Strona przedmiotu
1400-236BZRwP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności prowadzenia badań naukowych w zakresie biologii zapylania roślin. W trakcie zajęć prezentowane są najczęściej stosowane techniki związane z badaniem kwitnienia i nagrodami kwiatowymi, analizą systemów reprodukcji roślin, efektywności zapylania, relacjami roślina-zapylacz.

Strona przedmiotu
1400-228BIORS-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis:

Technologie stosowane w bioremediacji (hałdy, pryzmy, drenaż, bioreaktory). Wybór mikroorganizmów i enzymów do bioremediacji. Metody monitorowania i oceny procesów bioremediacji. Bioremediacja środowisk skażonych metalami,metaloidami oraz związkami organicznymi. Fitoremediacja jako alternatywa dla technologii chemicznych usuwania skażeń z gleby i wody. Molekularne i biochemiczne podstawy efektywności fitoremediacji skażeń organicznych i nieorganicznych z uwzględnieniem różnych gatunków roślin jedno- i dwuliściennych. Włączenie biotechnologii roślin do opracowywania nowych, bezpiecznych dla środowiska rozwiązań w fitoremediacji. Indukcja w roślinie procesów usprawniających fitoremediację w obecności mikroorganizmów - na poziomie molekularnych i biochemicznym. Biologiczne i chemiczne traktowanie skażeń.

Strona przedmiotu
1400-236GMOOS-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Krótki przegląd zakresu wykorzystywania roślin genetycznie modyfikowanych, z podkreśleniem zastosowań mających znaczenie dla poprawy stanu środowiska. Zarys metod transformacji roślin. Transformacja jądrowa i chloroplastów. Rośliny modyfikowane genetycznie: (i) jako alternatywne źródło energii (biomasa, etanol); (ii) dla produkcji szczepionek i farmaceutyków; (iii) przydatne do usuwania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z gleby, wody i powietrza; (iv) w celu obniżenia stosowania pestycydów w rolnictwie; (v) zdolnych do wzrostu na zasolonych i zdegradowanych glebach. Transformacje jednym genem a transformacje wielogenowe. Testy w systemach otwartych (doświadczenia polowe). Trans-geneza, a cis-geneza. Usuwanie genów markerowych z roślin modyfikowanych genetycznie. Cis-geneza i przeszczepy w biotechnologii roślin. Zarys systemu oceny ryzyka środowiskowego wynikającego z hodowli i stosowania roślin transgenicznych. Nowe kierunki w biotechnologii roślin.

Strona przedmiotu
1400-111CWB-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia odbywają się w formie prób zespołowych, których celem jest przygotowanie programu koncertowego na chór mieszany a cappella.

Strona przedmiotu
1400-111CWB2-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia odbywają się w formie prób zespołowych, których celem jest przygotowanie programu koncertowego na chór mieszany a cappella.

Strona przedmiotu
1400-111CWBr-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Warsztaty - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia odbywają się w formie prób zespołowych, których celem jest przygotowanie programu koncertowego na chór mieszany a cappella.

Strona przedmiotu
1400-226EECHP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do ekologii pasożytów. Wodno- i glebopochodne infekcje i inwazje pasożytnicze u ludzi i zwierząt. Żywność i jej udział w inwazjach pasożytniczych u ludzi. Stawonogi pasożytnicze i ich rola w epidemiologii chorób transmisyjnych u ludzi i zwierząt. Ekologia krwiopijnych pasożytów jako wektorów infekcji u ludzi. Koncepcje populacji pasożytów. Czynniki oddziałujące na populacje pasożytów. Zgrupowania pasożytów. Koinfekcje i molekularna różnorodność pasożytów.

Strona przedmiotu
1400-112EKO-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią wprowadzenie do współczesnej ekologii, od poziomu osobników, poprzez populacje i ekosystemów, po biosferę. Nacisk zostanie położony na przestawienie ewolucyjnego kontekstu omawianych zależności.

Strona przedmiotu
1400-125ENZT-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładach zostanie przedstawiona podstawowa wiedza odnośnie różnorodności budowy, specyficzności i działania enzymów. Zostaną omówione, poparte przykładami, teorie dotyczące mechanizmów katalizy i kinetyki enzymów. Zostaną także pokazane zastosowania układów enzymatycznych w procesach biotechnologicznych.

Zadania te będą realizowane poprzez szczegółowe omówienie: właściwości katalitycznych i kinetycznych poszczególnych klas enzymów. Przedstawiona zostanie złożoność kompleksów i układów bioenergetycznych.

Strona przedmiotu
1400-122EiFOS-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium - oczekiwany jest aktywny udział w zajęciach. Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy na temat najważniejszych filozoficznych nurtów odnoszących się do ochrony przyrody i ochrony środowiska. Podczas zajęć studenci będą mieli okazję do zdobycia umiejętności konfrontowania różnych, motywowanych etycznie sposobów patrzenia na przyrodę, na indywidualne motywacje i na społeczne wymagania dotyczące ochrony, eksploatacji i degradacji biosfery. Poruszone zostaną kwestie prawodawstwa dotyczącego ograniczania presji człowieka na przyrodę i idei praw zwierząt. Głównym założeniem jest interdyscyplinarne podejście do idei ochrony przyrody łączące nauki przyrodnicze z dziedzinami humanistyczno-społecznymi.

Strona przedmiotu
1400-GRY-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie się z metodami aktywizującymi, wykorzystującymi mechanizmy i elementy gier w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu dzieci i młodzieży.

Strona przedmiotu
1400-231HO-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład z elementami warsztatu - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1400-225IB-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka inwazji biologicznych widziana z perspektywy różnych dziedzin i prezentowana przez specjalistów z poszczególnych dziedzin. Omówione będą mechanizmy, prawidłowości, skutki oraz możliwości przewidywania i zwalczania inwazji (w różnej skali) na przykładzie wybranych grup: zwierząt, roślin, grzybów oraz bakterii i wirusów.

Strona przedmiotu
1400-236KIS-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest powszechnej praktyce sprowadzania wnioskowania statystycznego do testów istotności statystycznej, możliwym jej przyczynom i negatywnym dla nauki skutkom. Powtarzającym się motywem jest relacja między pytaniem "czy w ogóle coś się dzieje, czy istnieje jakiś efekt?" a pytaniem "jak silny może być rzeczywisty efekt?" - związek między testami istotności statystycznej a przedziałami ufności określającymi granice niepewności co do rzeczywistej wartości parametrów interesujących badaczy. Dominacja pierwszego pytania prowadzi, z powodu błędnych interpretacji, do ukrycia nieuniknionych niepewności statystycznych i przyczynia się ona do kryzysu powtarzalności wyników w nauce. Wykład jest zmatematyzowany w niewielkim stopniu; aspekty obliczeniowe są przedmiotem zajęć "Ujawnianie niepewności statystycznych ukrytych w wynikach badań".

Ostrzeżenie: uświadomienie sobie skali niepewności statystycznych może zmieniać drogi myślenia w sposób niebezpieczny dla produktywności.

Strona przedmiotu
1400-111KNR-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przybliżenie społeczności akademickiej problematyki związanej z równym traktowaniem. Uczestnictwo w e-kursie pozwoli kursantkom i kursantom zdobyć wiedzę m.in. o tym, czym jest dyskryminacja oraz jakie konsekwencje z niej wynikają, przyjrzeć się własnej postawie wobec tematu równości płci czy wreszcie – rozwinąć podstawowe umiejętności reagowania w przypadku dyskryminacji.

Strona przedmiotu
1400-121ZL-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi roślinnych leków

ziołowych: właściwości leczniczych, upraw, zbiorów, i zastosowania w powszechnym leczeniu

różnych dolegliwości i chorób. Podczas zajęć przedstawione zostaną przykładowe gatunki ziół

leczniczych, znaczenie taksonomiczne, ich zawartość w czynne związki aktywne (metabolity wtórne),

metody ich pozyskiwania i działanie farmakologiczne. W trakcie wykładów zostaną szczegółowo

omówione wyniki niektórych badań nad wpływem wybranych aktywnych związków czynnych na

poszczególne dolegliwości oraz formę stosowanego preparatu i dawkowanie w zależności od wieku.

Podczas zajęć poruszony zostanie także wkład ziół leczniczych w utrzymaniu zdrowia w historii

ludzkości, w zależności od kultur na różnych szerokościach geograficznych, a także z uwzględnieniem

aktualnego rozwoju polskich przedsiębiorstw zielarskich.

Strona przedmiotu
1400-235MWR-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie zostaną przedstawione zagadnienia ogólne: co to są metabolity wtórne roślin? Filogeneza, znaczenie ekologiczne i taksonomiczne wybranych przedstawicieli grup metabolitów. Klasyfikacja, nomenklatura i występowanie metabolitów wtórnych. Drogi biosyntezy, rola fizjologiczna u roślin oraz działanie farmakologiczne na zwierzęta i ludzi, wykorzystanie w kosmetyce i kosmetologii.

Omówione będą także szczegółowo grupy ważniejszych i typowych metabolitów wtórnych, m.in. fenole i polifenole, glikozydy cyjanogenne, glukozynolaty, terpenoidy i alkaloidy.

Strona przedmiotu
1400-125MiP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ewolucja i filogenetyka pasożytniczych Eukaryota w świecie zwierząt. Różnorodność pasożytniczych jednokomórkowych Protista i wielokomórkowych Metazoa . Ekologia pasożytów: od osobników do zgrupowania pasożytów. Pasożytnictwo w różnych ekosystemach.

Mutualizm jako zjawisko rozpowszechnione na każdym poziomie organizacji życia

Endosymbioza jako proces warunkujący powstanie Eukariontów oraz zachodzący obecnie

Ewolucja interakcji międzygatunkowych w kierunku mutualizmu

Mutualizm wewnątrzkomórkowy układy bakterie-owady oraz grzyby-bakterie

Mutualizm pokarmowy (w tym mykoryzy, wspólnoty porostowe, układy pierwotniaków ze zwierzętami)

Mutualizm rozrodczy

Wpływ czynników środowiskowych na związek

Model mutualizmu

Kooperacja w świecie ludzi - tłumaczenie w kategoriach darwinowskich i matematycznej teorii gier

Strona przedmiotu
1400-112NTD-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Liczba osób podróżujących w celach turystycznych stale wzrasta, szczególnie w Europie coraz więcej osób wybiera się na wakacje do krajów tropikalnych, subtropikalnych i innych. Przedmiot ten ma przybliżyć i pogłębić wiedzę na temat pasożytów ludzkich oraz odzwierzęcych należących do grupy „Neglected Tropical Diseases’ czyli chorób zaniedbywanych, które możemy spotkać jadąc na wakacje w różne części świata. Przedstawiona wiedza na temat dróg zarażenia i diagnostyki tych chorób pozwoli na wybór odpowiedniej profilaktyki i bezpieczne podróże w tropiki.

Strona przedmiotu
1400-226OEB-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znaczenie ekosystemów bagiennych w przyrodzie i środowisku. Mokradła w krajobrazie. Wpływ gospodarki człowieka na stan ekologiczny mokradeł. Zagrożenia przyrody i kierunki degradacji różnego typu ekosystemów bagiennych. Ochrona bierna i czynna. Dylematy ochrony przyrody. Restytucja przyrodnicza ekosystemów bagiennych. Instrumenty finansowe ochrony mokradeł. Mokradła a rolnictwo, znaczenie programu rolnośrodowiskowego w ochronie ekosystemów bagiennych. Gatunki zagrożone ekosystemów bagiennych - zarys ekologii, metody ochrony. Wielofunkcyjne użytkowanie mokradeł; rola mokradeł w gospodarce wodnej, ochronie przeciwpowodziowej, ochronie klimatu.

Strona przedmiotu
1400-215OCHR-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Początek i rozwój życia na Ziemi; koncepcja różnorodności biologicznej;

Antropogeniczna degradacja biosfery;

Przedmiot i cel ochrony przyrody;

Podstawowe zasady ochrony przyrody w prawie międzynarodowym;

Rozwój współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony przyrody;

Przegląd międzynarodowych konwencji, porozumień i dyrektyw;

Światowe, europejskie i krajowe organizacje - IUCN, WWF, OTOP itd.;

Rozwój prawa ochrony przyrody w Polsce;

Kategorie chronionych gatunków i obszarów; czerwone listy i czerwone księgi;

Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej;

Przegląd form ochrony przyrody w Polsce: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki

krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu i inne;

Natura 2000 - ochrona zagrożonych gatunków i ekosystemów w krajach Unii Europejskiej;

Eksploatacja zasobów naturalnych (leśnictwo, rybactwo, myślistwo, turystyka);

Ochrona przyrody w praktyce - podejście ekologiczne i etyczne

Strona przedmiotu
1400-228ORNI-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia z ornitologii. Daje szerokie podstawy teoretyczne dotyczące adaptacji ptaków do środowiska i trybu życia oraz wielu aspektów ich biologii, ekologii, zagrożeń i sposobów ochrony. Celem zajęć jest również umożliwienie zdobycia umiejętności rozpoznawania w terenie szeregu gatunków ptaków i ich głosów, a także stosowania wybranych metod w badaniach ornitologicznych.

Strona przedmiotu
1400-114PGEN-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składa się z trzech bloków. Pierwszy dotyczy zagadnień z cytologii związanych z organizacją, ekspresją oraz dziedziczeniem materiału genetycznego. Drugi traktuje o podstawach genetyki, ze szczególnym naciskiem na organizację i zmienność materiału genetycznego oraz ekspresję informacji genetycznej. Trzeci przedstawia genomy różnych typów w ujęciu ewolucyjnym. Przedmiot obejmuje 30 godzin wykładu oraz 60 godzin ćwiczeń, z których zajęcia realizowane w ramach bloku pierwszego i trzeciego są zajęciami laboratoryjnymi.

Strona przedmiotu
1400-236PPN-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie zasad profesjonalnego przekazu informacji i praktyczne jej przećwiczenie. Zajęcia są skierowane do studentów, którzy chcieliby opanować problem wystąpień publicznych oraz doskonalić sposoby prezentacji i przedstawiania najróżniejszych zagadnień, w tym planów i wyników swoich badań. Ćwiczone będą głównie dwie podstawowe metody przekazywania wiedzy stosowane w praktyce akademickiej: referatu (wykładu) i postera (plakatu naukowego) kładąc nacisk na jakość przekazywania informacji, jej zrozumiałość i atrakcyjność dla odbiorcy.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)