Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
1900-3-AWO-HIK-WW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy omówieniu metod badań oraz interpretacji i prezentacji wyników analiz cech fizyczno-chemicznych wód.

Strona przedmiotu
1900-3-BKS-HIK-WW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest praktycznym zastosowaniom wiedzy z zakresu bioklimatologii w różnych dziedzinach działalności człowieka. Treściami kształcenia są także podstawowe metody i narzędzia badawcze wykorzystywane w bioklimatologii.

Strona przedmiotu
1900-3-EKH-HK-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekohydrologia zakłada, że nadrzędne są czynniki abiotyczne, które kontrolują przebieg procesów biologicznych. Możliwe jest także sterowanie przebiegiem procesów hydrologicznych przez kształtowanie za pomocą czynników biotycznych. Jest to tzw. paradygmat "dual regulation" podwójnego sterowania.

W ramach wykładów przewidziane są zajęcia wyjazdowe do Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi;

W przypadku ćwiczeń przewiduje się prace terenowe w dolinie Wisły, gdzie prowadzone jest ocena zagospodarowania warszawskich starorzeczy.

Strona przedmiotu
1900-3-HMT-HK-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie i praktyczne opanowanie umiejętności związanych z organizacją hydrologicznej sieci pomiarowej oraz pozyskaniem, weryfikacją i opracowaniem danych hydrometrycznych. Poznanie i nabycie umiejętności w zakresie metod pomiarowych stosowanych w hydrologii oraz sposobów opracowania wyników pomiarów.

Strona przedmiotu
1900-ZIP-IPPUE-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem programu „Studenci dla otoczenia”, jest kształcenie kompetencji praktycznych i społecznych studentów poprzez przygotowanie i realizację projektu na rzecz wybranej instytucji czy grupy społecznej przy współpracy z tutorami oraz ekspertami z instytucji zewnętrznej.

Celem zajęć jest rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych (ze szczególnym uwzględnieniem elementów abiotycznych) planowanego użytku ekologicznego oraz ocena jego znaczenia dla zachowania różnorodności biologicznej oraz funkcji retencji naturalnej na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna. Badania będą wykorzystane jako uzupełnienie wniosków składanych przez partnerów zewnętrznych o utworzenie użytku ekologicznego na obszarze dolnej części doliny rzeki Małej. Wyniki badań będą zaprezentowane przez uczestników kursu warsztatowego podczas zorganizowanego spotkania z interesariuszami zewnętrznymi (mieszkańcami gminy, członkami stowarzyszeń, przedstawicielami gminy Konstancin-Jeziorna).

Strona przedmiotu
1900-3-PPC-HIK-WW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The classes gives general information about trends in contemorary climatological research. The student will learn the most important issues related to climate change and its impact on other sectors of human activity (e.g. health, energy, spatial planning).

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)