Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 2 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 2
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
1900-3-KRO-KT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ogólna wiedza o mapach i atlasach ogólnogeograficznych w ujęciu historyczno-metodycznym, zapoznanie z wybranymi dziełami kartografii polskiej i światowej, przegląd polskiego dorobku kartografii topograficznej.

Strona przedmiotu
1900-3-PGK-KT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje:

Geodezyjne układy odniesienia.

Systemy wysokości i poziomy odniesienia.

Geodezyjne osnowy pomiarowe.

Metody i techniki pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.

Charakterystyka globalnego systemu pozycjonowania i jego wykorzystanie w geodezji.

Metody opracowania wyników pomiarów geodezyjnych.

Pojęcie i własności odwzorowania kartograficznego.

Teoria zniekształceń odwzorowawczych.

Klasyfikacja i zasady doboru odwzorowań kartograficznych.

Odwzorowania polskich map topograficznych.

Strona przedmiotu
1900-3-PMDP-GKT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składa się z trzech części:

I- wprowadzenie do analizy i opisu danych przestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania

Statistica, R oraz ArcGIS. Dotyczy zarówno teoretycznych jak i praktycznych elementów statystyki

klasycznej, modelowania i estymacji struktury danych.

II- poznanie wybranych funkcji języka Python i ModelBuilder z wykorzystaniem oprogramowania

ArcGIS, ArcGIS Pro

III- poznanie zaawansowanych metod klasyfikacji obrazów rastrowych ze szczególnym

uwzględnieniem wysokorozdzielczych danych rastrowych.

Strona przedmiotu
1900-3-RMOT1-GKT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy o kartograficznych metodach i formach prezentacji oraz zasad redagowania różnych typów map (topograficznych, ogólnogeograficznych, turystycznych, szkolnych) i atlasów. Zajęcia odbywają się w formie zajęć laboratoryjnych (ćwiczeń) oraz wykładów.

Strona przedmiotu
1900-3-SM2-GKT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie II ma na celu przygotowanie kompletnej metodyki pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
1900-3-TGK-KT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest opanowanie terenowych metod rozpoznawania obiektów na zdjęciach i dokumentowanie informacji dotyczącej pokrycia terenu z wykorzystaniem m.in. aparatu cyfrowego. Interpretacja wyników pomiarów i obserwacji pozyskanych w terenie.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)